เปิดฟ้าภาษาโลก

I have to throw my cards.
17/09/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Don’t take the bread out of my mouth.
16/09/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

A bread-and-cheese marriage
15/09/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

นางนกต่อและตำรวจ
13/09/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

You went from bad to worse.
12/09/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

The Arabs had the worst of it.
11/09/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Bad blood flowed among you.
10/09/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

ดรามา (2)
09/09/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

ดรามา (1)
08/09/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

ใช้ บุพบท on ให้ถูก (6)
06/09/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

ใช้บุพบท on ให้ถูก (5)
05/09/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

ใช้บุพบท on ให้ถูก (4)
04/09/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

ใช้ บุพบท on ให้ถูก (3)
03/09/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

ใช้ บุพบท on ให้ถูก (2)
02/09/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

ใช้บุพบท on ให้ถูก
01/09/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Quit yourself like a man.
30/08/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Presumption ข้อสันนิษฐาน
29/08/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

I’m not familiar with his view.
28/08/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Flank/hay/hey/hey-day
27/08/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

S’long/tiens/t.i.d.
26/08/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

I am in a hole.
25/08/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

ใช้ Preposition ให้ถูก
23/08/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Most + noun
22/08/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Be hollow-hearted
21/08/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Looking forward to + Ving
20/08/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

ขอโทษโดยใช้ apologize
19/08/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

John is in a nark.
18/08/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

I feel squemish.
16/08/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Cooks up a story
15/08/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

To render my thanks
14/08/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...


หน้าแรก   ก่อนหน้า   
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
  ถัดไป   หน้าสุดท้าย
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 49 หน้า