เปิดฟ้าภาษาโลก

Companionate marriage
18/07/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Extend my warmest greetings
17/07/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

He was carried away by her charm.
16/07/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

The habitat of fish is the sea
15/07/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

A person of corpulent habit
14/07/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Household pests (4)
12/07/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Household pests (3)
11/07/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Household pests (2)
10/07/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Household pests (1)
09/07/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Effect a deal with
07/07/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Please sit awhile. “Please sit awhile.”
05/07/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

The haves and have nots
04/07/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

I bet John is still in the sack.
03/07/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

My Rolex is now in pawn.
02/07/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

The rest
01/07/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

หลากหลายการใช้ remind
30/06/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Also/ as well/ too/ remind
28/06/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

เรื่องของ Set (ต่อ)
27/06/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Set
26/06/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

ชื่อแบรนด์ (3)
25/06/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

ชื่อ​แบรนด์ (2)
24/06/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

ชื่อแบรนด์
23/06/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Secularstate/Turkey/turky
21/06/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

The sixties / the seventies
20/06/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

A national calamity/ fig
19/06/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

John is serving his time.
18/06/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Dilapidation/ indictment
17/06/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

เลือกตั้ง/รายงานผลการเลือกตั้ง
16/06/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Run along!
14/06/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

John is a kind of writer.
13/06/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...


หน้าแรก   ก่อนหน้า   
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
  ถัดไป   หน้าสุดท้าย
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 47 หน้า