เปิดฟ้าภาษาโลก

In the morning/ tomorrow morning
30/10/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

By far the best actor
29/10/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

It is much too far to walk.
28/10/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Run the family
27/10/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

รับใช้แม่บ้านไทย ในต่างประเทศ (3)
25/10/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

รับใช้แม่บ้านไทยในต่างประเทศ (2)
24/10/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

รับใช้แม่บ้านไทย ในต่างประเทศ (1)
23/10/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Indoor/indoors/o’clock
22/10/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Free translation
21/10/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Quid pro quo/ consort/ faint
20/10/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Remember + to do something/ doing something
18/10/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Remind somebody of somebody/ something
17/10/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Shot at point–blank range
16/10/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

I see your point.
15/10/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

From my point of view/ in my opinion
14/10/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

I owe not any man.
13/10/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Best man/brides–maids/bed
11/10/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Happening และ event ต่างกันยังไง?
10/10/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

How do you do?/ mutton
09/10/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Somebody/ a long time/ long
08/10/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Is anybody home?/ Is anybody at home?
07/10/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Shall we go by bus or get a taxi?
06/10/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Come in+ something
04/10/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Rhyme
03/10/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Italian food is too rich.
02/10/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Do a thing by halves.
01/10/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Be one’s very hand
30/09/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

He has a bee in his bonnet.
29/09/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

You can’t give laws to me.
27/09/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Take the law of = have the law of
26/09/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...


หน้าแรก   ก่อนหน้า   
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
  ถัดไป   หน้าสุดท้าย
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 50 หน้า