เปิดฟ้าภาษาโลก

Do a thing by halves.
01/10/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Be one’s very hand
30/09/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

He has a bee in his bonnet.
29/09/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

You can’t give laws to me.
27/09/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Take the law of = have the law of
26/09/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Labour of love
25/09/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Nicola is in labour.
24/09/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Dinner/ dine/ diner/ dinette
23/09/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Dwindle+in/careeris
22/09/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

I don’t care if I do.
20/09/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Ghost town/care
19/09/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Apply the gag/ chauffeur/chauffeuse
18/09/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

I have to throw my cards.
17/09/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Don’t take the bread out of my mouth.
16/09/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

A bread-and-cheese marriage
15/09/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

นางนกต่อและตำรวจ
13/09/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

You went from bad to worse.
12/09/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

The Arabs had the worst of it.
11/09/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Bad blood flowed among you.
10/09/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

ดรามา (2)
09/09/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

ดรามา (1)
08/09/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

ใช้ บุพบท on ให้ถูก (6)
06/09/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

ใช้บุพบท on ให้ถูก (5)
05/09/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

ใช้บุพบท on ให้ถูก (4)
04/09/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

ใช้ บุพบท on ให้ถูก (3)
03/09/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

ใช้ บุพบท on ให้ถูก (2)
02/09/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

ใช้บุพบท on ให้ถูก
01/09/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Quit yourself like a man.
30/08/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Presumption ข้อสันนิษฐาน
29/08/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

I’m not familiar with his view.
28/08/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...


หน้าแรก   ก่อนหน้า   
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
  ถัดไป   หน้าสุดท้าย
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 49 หน้า