เปิดฟ้าภาษาโลก

ราคาไม่แพง ราคาเป็นกันเอง
17/04/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

ประธานาธิบดีสหรัฐยังพูดผิด
16/04/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

ยิ้มครองโลก (1)
15/04/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

เลขท้าย 3 ตัว/หวยใต้ดิน
14/04/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

ประโยคที่ใช้พูด เมื่อไปงานศพ
12/04/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
11/04/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

A mercy killing/ a passion slaying
10/04/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

ว่าที่/เสียงแตก
09/04/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Asurething/joint
08/04/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Namby–pamby/flat out like a lizard drinking
07/04/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Goof off/ well preserved
05/04/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Slippery as an eel/slinging match
04/04/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

So-and-so
03/04/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Hem and haw
02/04/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Sailing on unchartered waters
01/04/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Play sillybuggers
31/03/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Seen better day/ swat up on
29/03/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Sling mud /off at
28/03/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

the Mayor elect
27/03/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

t.i.d.
26/03/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Fame has its price.
25/03/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Be believed by her sophistry
24/03/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

You must know the sombre truth.
22/03/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Bank my hopes on you
21/03/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Early and late
20/03/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Keep early hours
19/03/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

He was gathered to his fathers.
18/03/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

The common good
17/03/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

Gig/gigolo
15/03/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...

An enterprising merchant
14/03/2557 | คุณนิติ นวรัตน์

Read more...


หน้าแรก   ก่อนหน้า   
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
  ถัดไป   หน้าสุดท้าย
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 44 หน้า