ประวัติ(แบบเต็ม)

การแปลงมาตรา (3)

วันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔

     ธุวดากับสมภพเพิ่งกลับจากทัวร์ทั่วนรก ถึงบาลานซ์ก็คุยโขมงโฉงเฉง ว่า นรกร้อนอย่างนั้น หนาวอย่างนี้ ภพว่า ถ้าร้อนที่สุดของนรกก็ประมาณ ร้อยยี่สิบห้าองศาเซลเซียส ธุวดาว่า อ๊าย เป็นไปไม่ได้หรอกพี่ ดาว่าไม่น่า.....จะเกินสองร้อยห้าสิบเจ็ดองศาฟาเรนไฮต์เท่านั้น

     ผมว่าถ้าจะเถียงกันละก็ ก็ควรจะแปลงมาตราให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซะก่อน วิธีการแปลงอุณหภูมิหรือ temperature ก็ทำง่ายๆ

     To convert C to F การเปลี่ยนจากองศาเซลเซียสไปเป็นองศาฟาเรนไฮต์  ก็ทำได้โดย multiply by 1.8 ให้คูณด้วย 1.8 and add 32 แล้วจึงบวกด้วย ตัวเลข 32

     ของสมภพบอกว่า 125 C  ก็คือ (125x1.8) + 32 = 257 F

     To convert  F to C ํ เปลี่ยนจากองศาฟาเรนไฮต์ไปเป็นเซลเซียส ก็ทำได้โดย subtract 32 ลบด้วย 32  and divide by 1.8 และก็หารโดย 1.8

     ธุวดาว่านรกน่ะร้อนถึง 257 F ํ ก็คือ (257-32) 1.8 = 125 C ํ ไม่ว่า ของธุวดาหรือสมภพก็เหมือนกันนั่นเอง

     ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งซึ่งคือเรื่องแกลลอนในการหาปริมาตร (volume)   เพราะแกลลอนในโลกนี้มี 2 ระบบ คือ ระบบแกลลอนอเมริกัน หรือ US gallon  และระบบแกลลอนอิมพีเรียล  imperial gallon

     Imperial gallons to liters จะแปลงจากอิมพีเรียลแกลลอนไปเป็น ลิตร  multiply by 4.55 ให้คูณโดย 4.55 

     Liters  to imperial gallons จากลิตรไปเป็นอิมพีเรียลแกลลอน                  multiply  by 0.22  ให้คูณโดย 0.22 

     Us gallons to liters จากแกลลอนอเมริกันไปเป็นลิตร multiply by 3.79 ให้คูณโดย 3.79

     Liters to Us gallons จากลิตรไปเป็นแกลลอนอเมริกัน multiply by 0.26 ให้คูณโดย 0.26

  • นิติภูมิ  นวรัตน์