ประวัติ(แบบเต็ม)

Name (4)

 

เสาร์ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๕

Name เนม นอกจากจะหมายถึง ชื่อ แล้ว ในบางกรณีก็หมายถึง นามสกุล ได้ด้วย เซราฟินาเพื่อนของเราคนหนึ่งกลับไปอยู่คลาเกนฟูร์ท เมืองหลวงของรัฐคารินเทีย สาธารณรัฐออสเตรีย ได้สองปีแล้ว เจอเพื่อนร่วมรุ่นที่มาจากออสเตรียเมื่อวันก่อน จึงถามถึงเซราฟินา เธอตอบว่า Seraphina gave birth to a nameless child. เซราฟินาคลอดบุตรซึ่งไม่มีนามสกุลออกมา  ผู้อ่านท่านครับ บุตรที่ไม่มีนามสกุล ก็คือ ลูกไม่มีพ่อ ไม่รู้ว่าท้องกับใคร                                   

ผู้อ่านท่านคงจะเคยได้ยินคำว่า ผู้บริจาคที่ไม่ประสงค์จะออกนาม อยู่บ่อยๆ ครับนี้ก็คือ a nameless donor ท่านยังจำตอนน้ำท่วมเมืองไทยเมื่อปีที่แล้วได้นะครับ บนหน้าจอโทรทัศน์มีชื่อผู้รับบริจาควิ่ง ไกด์ไทยคนหนึ่งแปลข้อความบนหน้าจอให้ฝรั่งฟังว่า A nameless donor has given 10 baht to the Prime Minister. ผู้บริจาคที่ไม่ประสงค์จะออกนามบริจาคเงิน 10 บาทให้แก่นายกรัฐมนตรี

ตั้งชื่อตามใคร ก็ใช้คำว่า be named after…….พ่อของผมเล่าเรื่องมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้ฝรั่งฟังว่า My university is named after King Ramkamhaeng. มหาวิทยาลัยของข้าพเจ้าตั้งชื่อตามพระเจ้ารามคำแหง

In my name หมายถึง ในนามของผม ผมไม่ว่าง จึงฝากให้ซูซานช่วยเจรจาราคาเครื่องตัดหญ้ารุ่นใหม่ให้หน่อย เจ้าของร้านถามว่า เธอจะเอาไปตัดหญ้าที่ไหน ซูซานบอกว่า ฉันไม่ได้เอาไปใช้เองดอกค่ะ I’m negotiating in Khunniti’s name. ฉันเจรจาในนามของคุณนิติ