ประวัติ(แบบเต็ม)

เรื่องของโรมัน

วันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

            ในประเทศอิตาลีสมัยโบราณ มีกรุงโรมเป็นเมืองหลวงสำคัญ เราเรียก  อาณาจักรนี้ว่า  โรมัน  Roman ในสมัยโบราณ   The Roman Empire once extended over most of Europe.  อาณาจักรโรมันนั้นขยายไปเกือบทั่วอาณาเขตของยุโรป  

            เมื่อเจอคำว่า  Roman   ก็อย่าเหมาเอาว่าจะเป็นเรื่องของเฉพาะกรุงโรมสมัยโบราณนะครับ สมัยใหม่ก็ใช่เหมือนกัน adj. ของกรุงโรมสมัยนี้ก็คือ Roman

            Are Roman hotels expensive to stay in?                             

           โรงแรมในกรุงโรมแพงไหม?                                                                      ภาษาอังกฤษที่ผมเขียนรับใช้ท่านผู้อ่านอยู่ทุกวันนี่ละครับ เราเรียกว่า     เป็น  อักษรโรมัน  Roman alphabet เรียกอีกอย่างได้ว่า Latin alphabet อักษรละติน  

            สมัยเด็กๆ เราเด็กไทยได้เรียนตัวเลข 3 แบบ เลขไทยก็เช่น                      แบบเลขอาระบิก  ก็เช่น  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

            แบบเลขโรมัน  หรือ  Roman  numerals  ก็เช่น   I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  ถ้าจำนวนสูงกว่า 10 ก็เช่น  L(=50),  C(=100),  D(=500),  M(=1,000) ผู้อ่านท่านจะเห็นว่า Some modern clock and watch faces have roman numerals. หน้าปัดนาฬิกาเรือนและนาฬิกาข้อมือสมัยใหม่ยังมีเลขโรมันอยู่

            ที่น่ารักก็คือ  Roman nose จมูกแบบนี้จะโด่งกว่าจมูกของคนธรรมดาและตรงปลายจะโด่งเลย ไม่งุ้มเหมือนจมูกแขกหรือจมูกยิว

  • นิติภูมิ  นวรัตน์