บิดาปาหินใส่บุตรสาวของตนจนตาย
[24/10/2557]
| More + |
ขอแสดงความยินดีต่อ ปธด.วิโดโด
[23/10/2557]
| More + |
รัสเซียและคีร์กีซในแผ่นดินจีน
[22/10/2557]
| More + |
ไมเคิล โม มินต์ เศรษฐีสะอาด (2)
[22/10/2557]
| More + |
ไมเคิล โม มินต์ เศรษฐีสะอาด (1)
[20/10/2557]
| More + |
อาหารฆ่าคน
[17/10/2557]
| More + |
ต้อง​เปลี่ยน​มิติ​การ​ขาย​ข้าว​ไทย​ครับ
[16/10/2557]
| More + |
รางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ไม่มี
[15/10/2557]
| More + |
อนาคต อาจมีคนไทยรับโนเบล สันติภาพ
[14/10/2557]
| More + |
View all >>
รับใช้แม่บ้านไทยในต่างประเทศ (2)
[24/10/2557]
| More + |
รับใช้แม่บ้านไทย ในต่างประเทศ (1)
[23/10/2557]
| More + |
Indoor/indoors/o’clock
[22/10/2557]
| More + |
Free translation
[21/10/2557]
| More + |
Quid pro quo/ consort/ faint
[20/10/2557]
| More + |
Remember + to do something/ doing something
[18/10/2557]
| More + |
Remind somebody of somebody/ something
[17/10/2557]
| More + |
Shot at point–blank range
[16/10/2557]
| More + |
I see your point.
[15/10/2557]
| More + |
View all >>