ความสำคัญของซาอุดีอาระเบีย
[23/9/2557]
| More + |
เปิดฟ้านอร์เวย์ (1)
[22/9/2557]
| More + |
เขาว่าโอบามาอ่อนหัด
[19/9/2557]
| More + |
ต่อไป สวีเดนอาจจะมีปัญหาความขัดแย้ง
[18/9/2557]
| More + |
คนตะวันตกเป็นนักรบรัฐอิสลาม
[17/9/2557]
| More + |
ศักยภาพของสวีเดน
[16/9/2557]
| More + |
ดูเลือกตั้งสวีเดน
[15/9/2557]
| More + |
ตัวอย่างจากเดนมาร์ก
[12/9/2557]
| More + |
ยุบพรรคเพราะเหตุใด?
[11/9/2557]
| More + |
View all >>
Dinner/ dine/ diner/ dinette
[23/9/2557]
| More + |
Dwindle+in/careeris
[22/9/2557]
| More + |
I don’t care if I do.
[20/9/2557]
| More + |
Ghost town/care
[19/9/2557]
| More + |
Apply the gag/ chauffeur/chauffeuse
[18/9/2557]
| More + |
I have to throw my cards.
[17/9/2557]
| More + |
Don’t take the bread out of my mouth.
[16/9/2557]
| More + |
A bread-and-cheese marriage
[15/9/2557]
| More + |
นางนกต่อและตำรวจ
[13/9/2557]
| More + |
View all >>