มุ่งมั่นปั้นศิษย์ประชาคมอาเซียน

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ศุกร์พรุ่งนี้ ที่หอประชุม ร.ร.เชียงยืนพิทยาคม จ.มหาสารคาม 08.00-10.30 น. ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ พูด “อีสานอาเซียน และประชาคมโลก” 11.00-12.00 น. ดร.สุทิน คลังแสง พูด “อัตลักษณ์อีสาน”              13.00-14.30 น. ศ.ภาวิช ทองโรจน์ พูด “ยุทธศาสตร์อีสานสู่อาเซียน” 14.30-16.30 น. รมว.พงศ์เทพ เทพกาญจนา พูด “นโยบายการศึกษาสู่อาเซียน”

นโยบายหนึ่งของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก็คือ เตรียมไทยสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทุกกระทรวงทบวงกรมจึงทำงานกันอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีหน้าที่เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของทรัพยากรมนุษย์พันธุ์ไทยหลายแสนคน สถาบันฯ ฝากให้ ร.ต.อ. ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ เป็นประธานออกแบบหลักสูตร ซึ่งตอนนี้หลักสูตรคลอดแล้วครับ “ผู้บริหารท้องถิ่นกับประชาคมอาเซียน” โดยเชิญอภิพญามหาเซียนทางด้านนี้ของจริงมาบรรยาย

ท่านหนึ่งซึ่งกระโดดลงมาพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วยการบรรยาย “ประชาคมอาเซียนในทิศทางที่ควรจะเป็น” คือ “อาแดง” นายพิชัย นริพทะพันธุ์ (วปม.7147) นักศึกษา วปม.2555 อดีต รมว.พลังงาน และ รมช.คลัง ซึ่งมองอาเซียนทะลุจากประสบการณ์การเป็นนักธุรกิจ         อสังหาริมทรัพย์ เหมืองแร่ และส่งออกอัญมณี เจ้าของบริษัท เจมส์ ควอลิตี้ จิวเวอร์รี่ และที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

นักศึกษา วปอ.2555 อีกท่านหนึ่งซึ่งจับงานอาเซียนตั้งแต่เริ่ม และเป็นผู้ตกผลึกเรื่องประชาคมอาเซียนที่สุดคนหนึ่งของประเทศก็คือ “อาช้าง” นายนพพร อัจฉริยวนิช (วปอ.6930) รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ อาช้างต้องการดันคนไทยและประเทศไทยให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ด้วยยอมสละเวลาทั้งวัน ตั้งแต่เช้าจดเย็นเพื่ออธิบายขยายความถึง “ผลกระทบและยุทธศาสตร์ของไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” และ “การสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”

นักศึกษา วปอ.2555 อีกท่านหนึ่งซึ่งชำนาญด้านอาเซียน ก็คือ “อาโชค” นายโชคชัย เดชอมรธัญ (ปรอ.7026) รองอธิบดีกรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่น อาโชคจะมาสนทนาปราศรัยเรื่อง “ศักยภาพผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน” ในหลักสูตรนี้

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ “อาแล” นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร (วปม.7129) นักศึกษา วปอ.2555 ผู้สนใจผลกระทบและยุทธศาสตร์ของไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเหมือนอาช้าง  เพราะมาจากกระทรวงต่างประเทศเหมือนกัน   อาแลก็จะกระโจนลงมาพูดจาปราศรัยอย่างลึกซึ้งถึงกึ๋นอาเซียนในหลักสูตรนี้ด้วย

อดีตผู้ว่าฯ เชียงราย จังหวัดที่มีชายแดนติดกับ 2 ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ทั้งลาว ทั้งพม่า คือ        นายสุเมธ แสงนิ่มนวล (วปอ.4963) นักศึกษา วปอ.2547 สมัยก่อน พ่อของผมต้องขึ้นไปเชียงรายบ่อยมาก เพื่อร่วมกับผู้ว่าฯ สุเมธ เตรียมเชียงรายเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับหลักสูตร “ผู้บริหารท้องถิ่นกับประชาคมอาเซียน” ผู้ว่าฯ สุเมธก็จะพูดถึงการบริหารการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน

ขณะร่างหลักสูตร พ่อผมเสนอกรรมการร่างฯ ว่า ถ้าจะให้สมบูรณ์ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้เรื่องพระราชพิธี รัฐพิธี พิธี และประเพณี ทั้งของไทยและเปรียบเทียบกับของประเทศอื่นในประชาคมอาเซียน สุดท้ายกรรมการก็ไปกราบเรียนเชิญที่ปรึกษาสำนักพระราชวัง  นายสรรชัย เทียมทวีสิน มาบรรยายสนทนาปราศรัยในเรื่องนี้

พ.ศ.2529 สถาบันบาลานซ์ (ติวเตอร์หมู) มีติวเตอร์มือดีด้านการบริหารอยู่ 3 ท่าน เมื่อเข้ารับราชการ ท่านหนึ่งไต่ได้จนถึงปลัดกระทรวงแรงงาน ท่านที่สองรถคว่ำเสียชีวิต ท่านที่ 3 นายอิศเรศ ฐิติมานะกุล ภายหลังเป็นเลขานุการกรมการปกครองท้องถิ่น “อาอิศเรศ” จะมารับใช้ ในหลักสูตรนี้ทางด้านการนำเสนอผลงาน และประเมินผลการเรียน

ผู้ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นเชิญมาเป็นประธานร่างหลักสูตร คือ ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ (วปม.7138) นักศึกษา วปอ. 2555 พ่อของผมจะมาพูดจาปราศรัยบ่อยๆ ในหลักสูตรนี้ พร้อมทั้งจะร่วมเดินทางไปกับคณะนักศึกษาบางรุ่นของกรมปกครองส่วนท้องถิ่นไปเวียดนาม กัมพูชา พม่า ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และบรูไน

รุ่นแรกเรียน 16-22 ก.พ. รุ่นสอง 9-15 มี.ค. 2556 สองรุ่นแรกนี่ เรียนที่สถาบันของกรมฯ 4 วัน บินไปเวียดนาม 3 วัน กิน นอน ครบครัน ค่าเล่าเรียนทุกบาทเข้าสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ใครสนใจติดต่อไปที่ข้าราชการของกรมนี้ที่ชื่อคุณภัทริยา ตรีเทพ กันเอาเอง โทร        08-8884-4954 รับรุ่นละ 40 คน

ทราบว่า 2 รุ่นแรกเต็มแล้ว ใครจะจองรุ่นต่อไปต้องรีบ แต่ต้องแจ้งว่าจะไปดูงานที่ไหน อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน พม่า มาเลเซีย ลาว เวียดนาม กัมพูชา หรือฟิลิปปินส์

รับเฉพาะบุคลากรท้องถิ่น  มุ่งมั่นเพิ่มศักยภาพผู้คนในด้านนี้ก่อนครับ.

 

[14/2/2556]