ศัพท์การเมือง

วันจันทร์ที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒

            นศ.ปริญญาโทรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง ขอให้ช่วยอธิบายความหมายของ Ministers  without  portfolio... พี่คะ  คำนี้หมายถึงอะไรกันแน่  

            Minister  มิน’นิสเทอะ  ก็คือ  รัฐมนตรี

            portfolio  พอร์ทโฟ’ลิโอ  หมายถึง  สำนักงานของรัฐมนตรี

            กลุ่มคนที่ใช้อำนาจบริหาร  ได้แก่  กลุ่มรัฐมนตรีทั้งหมด  หรือที่เรียกว่า Council of Ministers เคา’เซิล  ออฟ  มินนิสเทอะส์

            กลุ่มคณะรัฐมนตรีทั้งหมด ก็คือ 1. รมต.ว่าการกระทรวงสำคัญ บ้านเราใช้ รมว. 2. รัฐมนตรีลอย หรือ  มินนิสเทอะส์  วิธเอาท์  พอร์ทโฟลิโอ  ก็คือ  รมต. ซึ่งไม่มีสำนักงานอย่างที่น้องถามมานั่นละครับ 3.  รัฐมนตรีช่วย เดี๋ยวนี้ใช้กันว่า รมช. ครับ  ฯลฯ

            ครม. หรือคณะรัฐมนตรี  ก็คือ  Cabinet  แคบ’บิเนท  บ้านเราหมายถึง รัฐมนตรีทุกคน แคบบิเนทของอังกฤษหมายถึงเฉพาะนายกรัฐมนตรี + รัฐมนตรี กระทรวงสำคัญเท่านั้น

            ไหนๆ มาเรื่องนี้แล้ว  ก็แถมศัพท์การเมืองการปกครองบางตัวไปเลยครับ  the Opposition เดอะ  ออพพะซิช’ชัน  ก็คือ  ฝ่ายค้าน

            พล..ชวลิต ยงใจยุทธ ตำแหน่งในปัจจุบันก็คือ the Opposition Leader คือ ท่านเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนั่นเอง

            ในหลายประเทศจะมี shadow  cabinet … แชด’โด  แปลว่า  เงา  ดังนั้น แชดโด  แคบบิเนท  ก็คือ  คณะรัฐมนตรีเงา  ครับ

  • นิติภูมิ  นวรัตน์
[5/4/2542]