เทียบสระภาษาไทยและอังกฤษ (1)

วันพุธที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘

          คนเขียนเปิดฟ้าภาษาโลกเขียนต้นฉบับฉบับวันเสาร์เพลินไป จึงเผลอใช้ another speeches เขียนอย่างนี้นี่ผิดครับ เพราะ another ต้องตามด้วยนามเอกพจน์ (other ตามด้วยนามพหูพจน์) ถ้าจะให้ถูกต้อง ต้องเขียนเป็น another speech หรือ other speeches “Pom Kaw-tod Mag Jing-jing” ผมขอโทษมากจริงๆ

          เมื่อเขียนว่า Pom Kaw-tod Mag Jing-jing ก็ทำให้นึกถึงการเขียนภาษาไทยด้วยตัวอักษรและสระในภาษาอังกฤษ หลายท่านเขียนชื่อและนามสกุลได้ไม่ถูกต้อง เขียนเสร็จแล้ว ออกเสียงเป็นชื่ออะไรก็ไม่รู้ วันนี้จึงขอรับใช้สระภาษาไทยที่เทียบเคียงกับตัวอักษรภาษาอังกฤษ ลองดูซีครับสระอะ = a เช่น Laew Kun Ja Pai Nai? แล้วคุณจะไปไหน?

          สระอา = a เช่น Ra-Ka ราคา

          สระอิ = i เช่น Glin กลิ่น

          สระอี = i เช่น Na-ti นาที

          สระอึ = ue เช่น Nueng หนึ่ง สระตัวนี้ไม่มีสระเทียบในภาษาอังกฤษสระอือ = ue เช่น Sue ซื้อ สระตัวนี้ไม่มีสระเทียบเคียงในภาษา อังกฤษเหมือนกันสระอุ = u เช่น Tu-rian ทุเรียน

          สระอู = u เช่น Pon-la-mai A-rai Yu Kang Tu-rian? ผลไม้อะไรอยู่ข้างทุเรียนพรุ่งนี้มาว่ากันต่อครับ

  • นิติภูมิ  นวรัตน์
[16/2/2548]