มีบันทึกประจำวันทั้งหมด 2461 ครั้ง

[ หน้าแรก ]   [ ก่อนหน้า ]   [ ถัดไป ]   [ หน้าสุดท้าย ]  

หน้าที่ 27/83 ของทุกปี


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83       

[.แสดงทั้งหมด.] [ 2502 ]9[ 2503 ]9[ 2504 ]9[ 2505 ]9[ 2506 ]9[ 2507 ]9[ 2508 ]9[ 2509 ]
[ 2510 ]9[ 2511 ]9[ 2512 ]9[ 2513 ]9[ 2514 ]9[ 2515 ]9[ 2516 ]9[ 2517 ]
[ 2518 ]9[ 2519 ]9[ 2520 ]9[ 2521 ]9[ 2522 ]9[ 2523 ]9[ 2524 ]9[ 2525 ]
[ 2526 ]9[ 2527 ]9[ 2528 ]9[ 2529 ]9[ 2530 ]9[ 2531 ]9[ 2532 ]9[ 2533 ]
[ 2534 ]9[ 2535 ]9[ 2536 ]9[ 2537 ]9[ 2538 ]9[ 2539 ]9[ 2540 ]9[ 2541 ]
[ 2542 ]9[ 2543 ]9[ 2544 ]9[ 2545 ]9[ 2546 ]9[ 2547 ]9[ 2548 ]9[ 2549 ]
[ 2550 ]9[ 2551 ]9[ 2552 ]9[ 2553 ]9[ 2554 ]9[ 2555 ]9[ 2556 ]9[ 2557 ]
[ 2558 ]9[ 2559 ]9[ 2560 ]9[ 2561 ]9[ 2562 ]9[ 2563 ]9[ 2564 ]9[ 2565 ]
[ 2566 ]9[ 2567 ]9[ 2568 ]9[ 2569 ]9[ 2570 ]9[ 2571 ]9[ 2572 ]9[ 2573 ]
[ 2574 ]9[ 2575 ]9[ 2576 ]9[ 2577 ]9[ 2578 ]9[ 2579 ]9[ 2580 ]9[ 2581 ]
[ 2582 ]9[ 2583 ]9[ 2584 ]9[ 2585 ]9[ 2586 ]9[ 2587 ]9[ 2588 ]9[ 2589 ]
[ 2590 ]9[ 2591 ]9[ 2592 ]9[ 2593 ]9[ 2594 ]9[ 2595 ]9[ 2596 ]9[ 2597 ]
[ 2598 ]9[ 2599 ]9[ 2600 ]9[ 2601 ]9[ 2602 ]

 วัน/เดือน/ปี  รายละเอียด
(พุธ)
๒๕ ม.ค. 2012
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ประชุมอนุกรรมการด้านการเกษตร ห้อง ๓๗๐๑ ชั้น ๗ ณ อาคารรัฐสภา ๓ ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

เวลา ๑๒.๐๐ น.
กำหนดการประชุม

เวลา ๑๓.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
ฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ สมัยสามัญนิติบัญญัติ ครั้งที่ ๑๐ ที่ตึกรัฐสภา ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ
(อังคาร)
๒๔ ม.ค. 2012
เวลา ๑๒.๓๐ น.
กำหนดการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ
เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมภาค เวลา ๑๔.๓๐ น. ประชุมพรรค
ที่ชั้น๒ พรรคเพื่อไทย

(จันทร์)
๒๓ ม.ค. 2012
เวลา ๑๐.๐๐ -๑๒.๐๐ น.
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของประธานรัฐสภา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ ๓๖๐๑ ชั้น ๖ อาคารรัฐสภา ๓ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก นายสมชัย แสงสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ เป็นวิทยากรให้ความรู้หัวข้อเรื่อง "การศึกษาสู่อาเซียน" เพื่อการพัฒนาข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๔๕๐ คน ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
นางสาววริศรา เกษมศรี ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ บรรยายเรื่อง "โลจิสติกส์แอฟริกา" ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
(เสาร์)
๒๑ ม.ค. 2012
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก ไลออน อภินันท์ ชูดำ ประธานภูมิภาคที่ ๔ สโมสรไลออนส์สากลภาค ๓๑๐ บี ปาฐกถาเรื่อง "ทิศทางการศึกษา การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจไทย สู่ประชาคมอาเซียน ปี ๕๘" ให้กับผู้ประกอบการหลากหลายอาชีพ จำนวน ๑,๐๐๐ คน ณ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ (โรงแรมวังโนรา) อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

เวลา ๑๕.๒๕ น.
ข้าพเจ้าเดินทางออกจากสนามบินหาดใหญ่ กลับกรุงเทพฯ
โดยสายการบินไทยเที่ยว TG 236 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
จังหวัดสมุทรปราการ เวลา ๑๖.๕๐ น.

เวลา ๑๘.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญไปร่วมงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในพิธีฉลองมงคลสมรส ระหว่างนางสาวพรนฏา นิวาตวงศ์ และ นายวิสุทธิ์ เตชะไพบูลย์ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ

เวลา ๑๘.๓๐ น.
The Ambassador of the Republic of South Africa
Douglas Gibson and Mrs. Pam Gibson
At 18h30 The Closing Ceremony of the South African Food & Wine Promotion Week and at their Farewell at The Rembrandt Hotel & Tower Ballroom Level 2 Sukhumvit Soi 18
(ศุกร์)
๒๐ ม.ค. 2012
เวลา ๐๖.๐๕ น.
กำหนดเดินทางออกจากสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการไปหาดใหญ่
โดยสายการบินไทย เที่ยว TG 231 ถึงสนามบินหาดใหญ่ เวลา ๐๗.๓๕ น.

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม บรรยายเรื่อง “การเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน” ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู สมาคมผู้ปกครอง และนักเรียนของโรงเรียนวรนารีเฉลิมและโรงเรียนใกล้เคียง
จำนวน ๕๐๐ คน ที่โรงแรมวีว่า อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

เวลา ๑๘.๓๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญร่วมงานเลี้ยงฉลองสมรสประทาน นางสาวนราทิพย์ ไวยรัชพานิช กับ นายสัจจะ กาญจน์นิรัดร์ ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ (ชั้น ๓ ฝั่งแอทธินี ทาวเวอร์) โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
(พฤหัสบดี)
๑๙ ม.ค. 2012
เวลา ๐๙.๓๐ น.
ประชุมคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๓ ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
ฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ สมัยสามัญนิติบัญญัติ ครั้งที่ ๙ ที่ตึกรัฐสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ
(พุธ)
๑๘ ม.ค. 2012
เวลา ๐๙.๓๐ น.
ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. ... ครั้งที่ ๓ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๗๐๑ ชั้น ๗ อาคารรัฐสภา ๓ ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ประชุมอนุกรรมการด้านการเกษตร ณ ห้อง ๒๑๗ ชั้น ๒ ตึก ๒ รัฐสภา ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

เวลา ๑๓.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
ฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ สมัยสามัญนิติบัญญัติ ครั้งที่ ๘ ที่ตึกรัฐสภา ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

เวลา ๑๓.๓๐ น.
ประชุมคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา ๓ ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ
(อังคาร)
๑๗ ม.ค. 2012
เวลา ๐๗.๓๐ น.
กำหนดการบันทึกเทปรายการ เปิดเลนส์ส่องโลก แพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๓ อสมท เวลา ๐๐.๐๑ - ๐๐.๓๐ น. วันศุกร์เว้นศุกร์
ที่ อาคารเดอะสีลมแกลลอเรีย ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ

เวลา ๑๓.๐๐ น.
กำหนดการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
บัญชีรายชื่อ ที่ชั้น ๒ พรรคเพื่อไทย

เวลา ๑๔.๓๐ น.
กำหนดการประชุมพรรค ชั้น ๒ พรรคเพื่อไทย
(จันทร์)
๑๖ ม.ค. 2012
เวลา ๐๖.๑๕ น.
ข้าพเจ้าเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดอุบลราชธานี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ ทีจี ๓๐

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก นายวิทยา ทองอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโก นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอราษีไศล ศิลาลาด บึงบูรพ์
เชิญแสดงปาถกฐาเรื่อง "เหลียวหน้า แลหลัง การจัดการศึกษาไทย สู่เวทีประชาคมอาเซียน" ผู้เข้ารับฟัง ข้าราชการบำนาญ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนราษีไศล อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

เวลา ๑๗.๔๕ น.
ข้าพเจ้าเดินทางออกจากอุบลราชธานี กลับกรุงเทพฯ โดยสารการบินไทย เที่ยวบินที่ ทีจี ๓๑
(อาทิตย์)
๑๕ ม.ค. 2012
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ เอกะกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและนักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา รุ่น ๑๗ เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง " การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน" ณ ห้องประชุมพิมานทิพย์ ชั้น ๗ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
(เสาร์)
๑๔ ม.ค. 2012
เวลา ๑๙.๐๐ น.
กำหนดการพิธีสวดอภิธรรมศพ บิดาของ พ.ต.ท.ไพสิฐ แก้วจรัส นบ.รบ. รุ่นที่ ๑๕ ตั้งบำเพ็ญศพ ณ ศาลา ๔ วัดตรีทศเทพวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นตรี ถนนประชาธิปไตย แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ
(ศุกร์)
๑๓ ม.ค. 2012
เวลา ๑๐.๐๐ น.
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของประธานรัฐสภา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ ๓๕๐๓ ชั้น ๕ อาคารรัฐสภา ๓ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

เวลา ๑๐.๐๐ น.
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข ๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๑ ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

ฯพณฯ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา อนุมัติให้ข้าพเจ้าเดินทางไปร่วมประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก หรือ APPF ครั้งที่ ๒๐ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๗-๑๓ มกราคม ๒๕๕๕
กำหนดการ
เวลา ๑๗.๑๕ น.
ข้าพเจ้าเดินทางออกจากสนามบินนานาชาตินะริตะ เมืองนะริตะ จังหวัดจิบะ ญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย ทีจี ๖๗๗
เวลา ๒๒.๑๕ น.
ข้าพเจ้าถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
(พฤหัสบดี)
๑๒ ม.ค. 2012
ฯพณฯ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา อนุมัติให้ข้าพเจ้าเดินทางไปร่วมประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก หรือ APPF ครั้งที่ ๒๐ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๗-๑๓ มกราคม ๒๕๕๕

เวลา ๐๙.๓๐ น.
ประชุมคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๓

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ สมัยสามัญนิติบัญญัติครั้งที่ ๗ ที่ตึกรัฐสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

(พุธ)
๑๑ ม.ค. 2012
ฯพณฯ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา อนุมัติให้ข้าพเจ้าเดินทางไปร่วมประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก หรือ APPF ครั้งที่ ๒๐ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๗-๑๓ มกราคม ๒๕๕๕

เวลา ๑๓.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ สมัยสามัญนิติบัญญัติครั้งที่ ๖ ที่ตึกรัฐสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

เวลา ๑๓.๓๐ น.
ประชุมคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๔๐๑ อาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน ดุสิต
(อังคาร)
๑๐ ม.ค. 2012
ฯพณฯ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา อนุมัติให้ข้าพเจ้าเดินทางไปร่วมประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก หรือ APPF ครั้งที่ ๒๐ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๗-๑๓ มกราคม ๒๕๕๕
(จันทร์)
๙ ม.ค. 2012
ฯพณฯ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา อนุมัติให้ข้าพเจ้าเดินทางไปร่วมประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก หรือ APPF ครั้งที่ ๒๐ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๗-๑๓ มกราคม ๒๕๕๕

ครบรอบ ๓๐ ปีของการก่อตั้งกลุ่มบาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)
(อาทิตย์)
๘ ม.ค. 2012
ฯพณฯ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา อนุมัติให้ข้าพเจ้าเดินทางไปร่วมประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก หรือ APPF ครั้งที่ ๒๐ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๗-๑๓ มกราคม ๒๕๕๕
(เสาร์)
๗ ม.ค. 2012
ฯพณฯ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา อนุมัติให้ข้าพเจ้าเดินทางไปร่วมประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก หรือ APPF ครั้งที่ ๒๐ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๗-๑๓ มกราคม ๒๕๕๕
กำหนดการ
เวลา ๐๘.๐๐ น.
ข้าพเจ้าเดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ ทีจี ๖๗๖
เวลา ๑๕.๕๐ น.
กำหนดถึงสนามบินนานาชาตินะริตะ เมืองนะริตะ จังหวัดจิบะ ญี่ปุ่น

เวลา ๑๘.๓๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญร่วมงานเลี้ยงรับรอง พิธีฉลองมงคลสมรส ระหว่าง นางสาววิลันดา รัตนะพร และ นายสุรเกียรติ เทียนทอง ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอล์ (ชั้น ๓ อาคารแอทธินี ทาวเวอร์) โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน
(ศุกร์)
๖ ม.ค. 2012
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากสำนักงานกิจการยุติธรรม โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
บรรยายเรื่อง "เปิดโลกยุติธรรม :ประชาคมอาเซียน"
ให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ ๓ (ยธส.๓) จำนวน ๕๐ คน ประกอบด้วย
๑.ข้าราชการพลเรือน ระดับนักบริหารต้น/อำนวยการสูง/เชี่ยวชาญขึ้นไป
สังกัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
๒. บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
๓. บุคลากรจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม
ที่ห้องสัมมนา ๑-๒ สำนักงานกิจการยุติธรรม
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๙ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

เวลา ๐๙. ๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
กำหนดการจัดงาน BOI FAIR 2011 หัวข้อสัมมนา "เปิดประตูสู่ตลาดใหม่ การลงทุนในทวีปแอฟริกา" ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ฮอล์ ๙ อิมแพคเมืองทองธานี กรุงเทพฯ

เวลา ๐๙.๓๐ น.
ประธานสภาผู้แทนราษฎรมีคำสั่งให้นัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)เป็นพิเศษ ครั้งที่ ๗ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ตึกรัฐสภา
(พฤหัสบดี)
๕ ม.ค. 2012
เวลา ๐๙.๓๐ น.
ประธานสภาผู้แทนราษฎรมีคำสั่งให้นัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)เป็นพิเศษ ครั้งที่ ๖ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ตึกรัฐสภา

เวลา ๑๑.๐๐ น.
The Ambassador of Japan Seiji Kojima requests the pleasure of the company of Hon, Gen, Teeradej Meepien at Nippon Tei, Rajdamri

เวลา ๑๓.๐๐ น.
ในฐานะเป็นโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. ... ประชุมคณะกรรมาธิการ ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข ๓๗๐๑ ชั้น ๗ อาคารรัฐสภา ๓
(พุธ)
๔ ม.ค. 2012
เวลา ๐๙.๓๐ น.
ประธานสภาผู้แทนราษฎรมีคำสั่งให้นัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)เป็นพิเศษ ครั้งที่ ๕ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ตึกรัฐสภา

เวลา ๑๐.๐๐ น.
กำหนดประชุม ที่จังหวัดนราธิวาส
(อังคาร)
๓ ม.ค. 2012
เวลา ๐๘.๐๐ น.
ข้าพเจ้าเป็นประธานการศึกษาด้านสินค้าเกษตร ระบบขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของประธานรัฐสภา ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๕ คน ณ บ้านแด่แผ่นดิน ถนนขุมทอง - ลำต้อยติ่ง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ

เวลา ๑๓.๓๐ น.
ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ ชั้น ๒ ที่พรรคเพื่อไทย

เวลา ๑๔.๓๐ น.
ประชุมพรรค ชั้น ๒ ที่พรรคเพื่อไทย

เวลา ๑๗.๐๐ น.
ข้าพเจ้านัดสนทนากับคุณพงษ์ชัย ณ บ้านแด่แผ่นดิน ถนนขุมทอง - ลำต้อยติ่ง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
(อาทิตย์)
๑ ม.ค. 2012
วันขึ้นปีใหม่
(อาทิตย์)
๑ ม.ค. 2012
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
วันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักพระราชวัง จัดที่สำหรับลงพระนามและลงนามถวายพระพรไว้ที่ในพระบรมมหาราชวัง (แต่งกายเครื่องแบบปกติขาว)

วันครบรอบ ๒๐ ปี ที่ข้าพเจ้าเป็นศิษย์มหาวิทยาลัยมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย
(เสาร์)
๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๔
กำหนดการทำบุญ วัดพระฉาย จังหวัดนครนายก
(ศุกร์)
๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๔
ข้าพเจ้าได้รับแต่งตั้งจากประธานรัฐสภา ฯพณฯ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครแม่สอดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และวันนี้มีการเดินทางไปปฏิบัติงานที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
(พฤหัสบดี)
๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๔
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
กำหนดการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคาร ๒ ศอ.บต.จังหวัดยะลา

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐​ น.
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของประธานรัฐสภา ณ ห้องประชุม ๒๑๘ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
ฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญนิติบัญญัติครั้งที่ ๔ ที่ตึกรัฐสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก พลตรีประธาน สงวนพงษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก ร่วมงานวันสถาปนาวิทยาลัยการทัพบก ครบรอบปีที่ ๕๔ ณ วิทยาลัยการทัพบก ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการระลึกนึกถึงอดีตผู้บังคับบัญชาอาจารย์ ผู้ให้การสนับสนุน วิทยาลัยการทัพบก และเป็นการพบปะของศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน
กำหนดพิธีวันสถาปนา วิทยาลัยการทัพบก ครบรอบปีที่ ๕๔
เวลา ๐๖.๒๐ น.
พระสงฆ์ ๙ รูป พร้อม ณ ห้อง วี.ไอ.พี. ฉันภัตตาหารเช้า
เวลา ๐๖.๓๐ น.
ผบ.วทบ.พร้อมด้วยกำลังพล วทบ. กระทำพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่
เวลา ๐๖.๔๕ น
แขกรับเชิญ, อจ.วทบ.และผู้แทน นศ.วทบ. ชุดที่ ๕๗ พร้อม ณ ห้องประกอบพิธีฯ (หอประชุมกิตกิเสนา วทบ.)
เวลา ๐๖.๕๕ น.
พระสงฆ์ ๙ รูป เข้าประจำที่ ณ ห้องประกอบพิธีฯ
เวลา ๐๗.๐๐ น.
ประธานฯเดินทางมาถึงหน้าอาคารกิติเสนา วทบ.
นายทหารเวร วทบ. รายงาน
จก.ยศ.ทบ., ผบ.วทบ. รายงานตามลำดับ
ผบ.วทบ. เรียนเชิญประธานฯ ไปยังห้องประกอบพิธีฯ
ประธานฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ - จบ
ประธานฯและแขกรับเชิญ ถวายเครื่องไทยธรรม
พระสงฆ์อนุโมทนา
จบพิธีสงฆ์ พระสงฆ์เดินทางกลับ
เวลา ๐๗.๓๐ น.
ผบ.วทบ. เรียนเชิญประธานฯแขกรับเชิญ และผู้ร่วมพิธีฯ
รับประธานอาหารว่าง ณ ห้องอาหาร วทบ.

การแต่งกาย
ทหารชาย : เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนยาว
ทหารหญิง : เครื่องแบบปกติขาวคอพับแขนยาว
ข้าราชการพลเรือน/รัฐวิสาหกิจ : เครื่องแบบปกติคอพับแขนยาวของหน่วย
นักธุรกิจเอกชน : ชุดสากลนิยม
ลูกจ้างชาย : เครื่องแบบปกติคอพับสีกากีแกมเขียวแขนยาว
ลูกจางหญิง : เครื่องแบบปกติขาวคอพับแขนยาว

เวลา ๑๘.๐๐ น.
งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ บริษัท ช่วยราม จำกัด ของนายพุทธชาติ ช่วยราม ซึ่งข้าพเจ้าเดินทางไปร่วมงานเป็นประจำเกือบทุกปี
(พุธ)
๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๔
เวลา ๐๙.๓๐ น.
ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการหมายเลข ๓๗๐๑ ชั้น ๗ อาคารรัฐสภา ๓ ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

เวลา ๑๐.๐๐ น.
ประชุมคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการเข้าร่วมการประชุมประจำปรัฐสภาภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่​ ๒๐ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ณ ห้องรับรอง ๑ - ๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เวลา ๑๓.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
ฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญนิติบัญญัติครั้งที่ ๓ ที่ตึกรัฐสภา

เวลา ๑๗.๐๐ น.
กำหนดการงานเลี้ยงปีใหม่ นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๕๗ ณ ร้านอินดี้ซีบาร์ (Indy sea bar) ถนนแจ้งวัฒนะ เลยกรมสอบสวนคดีพิเศษ ๕๐๐ เมตร อยู่ฝั่งตรงข้ามบิ๊กซีเข้าไปในซอย ๒๐๐ เมตร การแต่งกาย ใส่เสื้อ นปส. ๕๗ (หากยังไม่ได้รับเสื้อ รับได้ ณ สถานที่จัดเลี้ยง)

เวลา ๑๙.๐๐ น.
กำหนดงานเลี้ยง บริษัท บาลานซ์ กรุ๊ป
(อังคาร)
๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๔
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.
กำหนดการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
บัญชีรายชื่อ ที่พรรคเพื่อไทย

เวลา ๑๓.๐๐ น.
กำหนดการร่วมงานวันคล้ายวันเกิด ผอ.กำพล วัชรพล
ณ ตึก ๘ ชั้น ๙ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ

เวลา ๑๖.๐๐ น.
กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ บิดาของพลตรี นายแพทย์ สายัณห์ สวัสดิ์ศรี ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร พระอารามหลวงราชวรวิหารชั้นโท ศาลา ๕ ถนนกรุงเกษม แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

เวลา ๑๗.๐๐ น.
กำหนดการงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ที่ชั้น ๗ สำนักงานพรรคเพื่อไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
(จันทร์)
๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๔
เวลา ๐๙.๓๐ น.
กำหนดการพบ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เวลา ๑๓.๐๐ น.
กำหนดการบันทึกเทปรายการ เปิดเลนส์ส่องโลก แพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๓ อสมท เวลา ๐๐.๐๑ - ๐๐.๓๐ น. วันศุกร์เว้นศุกร์ ที่บ้านแด่แผ่นดิน ถนนขุมทอง - ลำต้อยติ่ง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ