มีบันทึกประจำวันทั้งหมด 2885 ครั้ง

[ หน้าแรก ]   [ ก่อนหน้า ]   [ ถัดไป ]   [ หน้าสุดท้าย ]  

หน้าที่ 27/97 ของทุกปี


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97       

[.แสดงทั้งหมด.] [ 2502 ]9[ 2503 ]9[ 2504 ]9[ 2505 ]9[ 2506 ]9[ 2507 ]9[ 2508 ]9[ 2509 ]
[ 2510 ]9[ 2511 ]9[ 2512 ]9[ 2513 ]9[ 2514 ]9[ 2515 ]9[ 2516 ]9[ 2517 ]
[ 2518 ]9[ 2519 ]9[ 2520 ]9[ 2521 ]9[ 2522 ]9[ 2523 ]9[ 2524 ]9[ 2525 ]
[ 2526 ]9[ 2527 ]9[ 2528 ]9[ 2529 ]9[ 2530 ]9[ 2531 ]9[ 2532 ]9[ 2533 ]
[ 2534 ]9[ 2535 ]9[ 2536 ]9[ 2537 ]9[ 2538 ]9[ 2539 ]9[ 2540 ]9[ 2541 ]
[ 2542 ]9[ 2543 ]9[ 2544 ]9[ 2545 ]9[ 2546 ]9[ 2547 ]9[ 2548 ]9[ 2549 ]
[ 2550 ]9[ 2551 ]9[ 2552 ]9[ 2553 ]9[ 2554 ]9[ 2555 ]9[ 2556 ]9[ 2557 ]
[ 2558 ]9[ 2559 ]9[ 2560 ]9[ 2561 ]9[ 2562 ]9[ 2563 ]9[ 2564 ]9[ 2565 ]
[ 2566 ]9[ 2567 ]9[ 2568 ]9[ 2569 ]9[ 2570 ]9[ 2571 ]9[ 2572 ]9[ 2573 ]
[ 2574 ]9[ 2575 ]9[ 2576 ]9[ 2577 ]9[ 2578 ]9[ 2579 ]9[ 2580 ]9[ 2581 ]
[ 2582 ]9[ 2583 ]9[ 2584 ]9[ 2585 ]9[ 2586 ]9[ 2587 ]9[ 2588 ]9[ 2589 ]
[ 2590 ]9[ 2591 ]9[ 2592 ]9[ 2593 ]9[ 2594 ]9[ 2595 ]9[ 2596 ]9[ 2597 ]
[ 2598 ]9[ 2599 ]9[ 2600 ]9[ 2601 ]9[ 2602 ]

 วัน/เดือน/ปี  รายละเอียด
(อังคาร)
๕ มิ.ย. 2012
ครบรอบ ๑๐ ปี รายการเปิดเลนส์ส่องโลก ย้ายมาเป็นรายการประจำของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ อ.ส.ม.ท.

เวลา ๐๙.๐๐ น.
กำหนดการประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไ ทย
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่....) พุทธศักราช....ที่อาคารรัฐสภา
ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

เวลา ๑๓.๓๐ น.
กำหนดการประชุมพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ
ขนส่งข้ามพรมแดน ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๒๑๙
ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

เวลา ๑๓.๐๐ น.
กำหนดการนัดสนทนากับนายพยนต์ คำมีรักษ์ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ
(จันทร์)
๔ มิ.ย. 2012
เวลา ๐๙.๓๐ น.
ข้าพเจ้าเป็นประธานงานมงคลสมรส ระหว่างนายสุนทร บุญวงษ์ (กอล์ฟ)
ช่างภาพบริษัท บาลานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด
กับ นางสาวชลธิชา ดวงเพชร(เมย์) ที่ห้องพิธีสงฆ์๖ โรงพยาบาลสงฆ์
ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
กำหนดการ
เวลา ๐๙.๓๐ น. - ขอเรียนเชิญร่วมประกอบพิธีสงฆ์
เวลา ๑๑.๓๐ น. - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๑.๓๐ น. - พิธีหลั่งพุทธมนต์และรดน้ำสังข์
เวลา ๑๒.๐๐ น. - ขอเรียนเชิญร่วมรับประทานอาหาร

เวลา ๑๓.๓๐ น.
กำหนดการไปกราบนมัสการพระธรรมเมธาจารย์ ที่คณะ ๒
วัดโสมนัสวิหาร ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก ดร.ไชยา ยิ้มวิไล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. บรรยายเรื่อง
“นวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยี : ผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม และ Creative Economy หรือเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์”
ให้กับข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ ที่เข้าอบรม “โครงการฝึกอบรม :
หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ ๒”
จำนวน ๘๒ คน ณ ห้องเรียนอาคาร ๒ ชั้น ๒ ห้องผาไท ๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซอยผาไท-ผาเมือง (ซอยคลองหลวง ๘)
หลังโรงกษาปณ์ ถนนพหลโยธิน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
(อาทิตย์)
๓ มิ.ย. 2012
เวลา ๑๗.๓๐ น.
สำเนาหมายกำหนดการที่ ๑๓/๒๕๕๕ สำนักพระราชวังได้ส่งหมายกำหนดการ
พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๕
ในวันอาทิตย์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ และในวันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
เวลา ๑๘.๐๐ น.ณ อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม การแต่งกาย
เครื่องแบบปกติขาว
(เสาร์)
๒ มิ.ย. 2012
เวลา ๑๘.๓๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก ดร.คุณวุฒิ - นางสุวรรณา มงคลประจักษ์
และพลเอก สนธิ - นางปิยะดา บุญยรัตกลิน เพื่อเป็นเกียรติในงาน
เลี้ยงฉลองเนื่องในพิธีมงคลสมรสระหว่าง นางสาวปานวาด เหมมณี
และเรือเอก นิธิ บุญยรัตกลิน ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ (ชั้น ๒ ฝั่งโรงแรม)
โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัล เมอริเดียน ถนนวิทยุ อยู่หน้าสถานฑูตอเมริกา
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
(ศุกร์)
๑ มิ.ย. 2012
เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
กำหนดการโครงการจัดกิจกรรมเทศกาลวิสาขบูชา ๒๕๕๕
ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ณ รัฐสภา
ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. - ลงทะเบียนเพื่อรับหมายเลข
ประจำตำแหน่งสำหรับตักบาตร

เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. - ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙๙ รูป
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๗

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. - ร่วมพิธีสวดมนต์ ณ ห้องประชุมรัฐสภา
(ครั้งแรกของรัฐสภาไทย)

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. - ร่วมเสวนาธรรมเรื่อง ศาสนา การเมือง
ความสุข ความสำเร็จ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑
ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

เวลา ๑๐.๐๐ น.
กำหนดการต้อนรับนายทองสิง ทำมะวง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะ ที่ห้องรับรอง๒ อาคารรัฐสภา๑
ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

กำหนดการ
๑. ความเป็นมา : นายทองสิง ทำมะวง นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีกำหนดจะเดินทางมาร่วมประชุม World Economic Forum (WEF) on East Asia ครั้งที่ ๒๑ ที่ประเทศไทย
ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม-๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ และเยือนประเทศไทย
อย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ซึ่งจะเป็นการเยือนไทย
ครั้งแรกตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง

๒. กำหนดการพบปะหารือกับประธานรัฐสภา : วันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

๓. สถานที่ : ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ (เจ้าหน้าที่โบกธงไทย-ลาว
ให้การต้อนรับจะอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภา ๑)

๔. ขั้นตอนการต้อนรับ
เวลา ๐๙.๕๕ น. - ขบวนรถของนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว เดินทางถึงรัฐสภา
เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา สำนักรักษาความปลอดภัยตั้งแถวเกียรติยศ
ณ บริเวณทางเข้าอาคารรัฐสภา ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑
-นายพิทูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รอให้การต้อนรับ ณ บริเวณทางเข้าชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ และนำนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว
และคณะไปยังบริเวณหน้าห้องประชุมรัฐสภา ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑
ซึ่งนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา พร้อมคณะรอให้การต้อนรับ
ประกอบด้วย
๑.นายเจริญ จรรย์โกมล - รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง
๒.นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ - รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง
๓.พล.ต.ท. พิชัย สุนทรสัจบูลย์ -ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิก-รัฐสภาไทย-ลาว นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา
ให้การต้อนรับ และนำนายกรัฐมนตรี สปป.ลาวไปยังโต๊ะลงนาม เพื่อลงนาม
ในสมุดบันทึกการเยี่ยมเยือน ณ บริเวณหน้าห้องประชุมรัฐสภา ชั้น ๒
อาคารรัฐสภา ๑ เจ้าหน้าที่พิธีการทูตเรียนเชิญสมาชิกของคณะฯ ท่านอื่นไปยังห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ บุคคลสำคัญของรัฐสภาไทยและนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ถ่ายรูปร่วมกัน ณ บริเวณหน้าห้องประชุมรัฐสภา ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑

เวลา ๑๐.๐๐ น. เจ้าหน้าที่พิธีการทูตกราบเรียนเชิญ
นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา และนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว
พร้อมบุคคลสำคัญของรัฐสภาไทยไปยังห้องรับรอง พบหารือ
แลกเปลี่ยนของที่ระลึก

เวลา ๑๐.๔๕ น. นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา ส่งนายกรัฐมนตรี สปป.ลาวและคณะ ณ บริเวณทางออกหน้าห้องประชุมรัฐสภา ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑

เวลา ๑๐.๕๐ น. นายทองสิง ทำมะวง นายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาว
และคณะเดินทางออกจากรัฐสภาเพื่อไปยังโรงแรมที่พัก
๕.ผู้เข้าร่วม : บุคคลฝ่ายไทยและฝ่ายลาวที่เกี่ยวข้อง ดังรายนามต่อไปนี้

ฝ่ายไทย
๑.นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
-ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร
๒.นายเจริญ จรรย์โกมล
-รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง
๓.นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ
-รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง
๔.น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
-รัฐมนตรีเกียรติยศ
๕.นางสาวภูวนิดา คุนผลิน
-ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของประธานรัฐสภา
๖.ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
-ประธานคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของ ประธานรัฐสภาด้านการเกษตร พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การคมนาคมขนส่ง
โครงสร้างพื้นฐาน
๗.พล.ต.ท. พิชัย สุนทรสัจบูลย์
-ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ลาว
๘.ว่าที่ร้อยตรี พงศ์พันธ์ สุนทรชัย
-รองประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ลาว
๙.นายสุทธิชัย จรูญเนตร
-กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ลาว
๑๐.นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท
-กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ลาว
๑๑.นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง
-กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ลาว
๑๒.นายวัฒนา เซ่งไพเราะ
-โฆษกคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของประธานรัฐสภา
๑๓.นายพิทูร พุ่มหิรัญ
- เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๑๔.นายจักริน ฉายะพงศ์
-อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ
๑๕.นายสมพล วณิคพันธุ์
-รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๑๖.นางเจนจิตต์ วรนิติโกศล
- ผู้อำนวยการสำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร
๑๗.นางสาวศิรวศา เทศถมทรัพย์
-ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ฝ่ายลาว
๑.นายทองสิง ทำมะวง
-นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว -หัวหน้าคณะ
๒. ดร.ทองลุน สีสุลิด
-รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ-ต่างประเทศ
๓.นายสินละวง คุดไพทูน
- รัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการรัฐบาล
๔.นายสมดี ดวงดี
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแผนการและการลงทุน
๕.นายสมมาด พลเสนา
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง
๖.ศ.ดร.บ่อแสงคำ วงดาลา
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว -
ประธานสมาคมลาว-ไทย เพื่อมิตรภาพ
๗. นายพูเพ็ด คำพูนวง
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงิน
๘.นายเสียวสะหวาด สะแหวงสึกสา
- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
๙.ดร.พวงปะลิลัก ประวงเวียงคำ
- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้
๑๐.นายหลี บุนค้ำ
- เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย
๑๑. นายบุนเสิน แสงมะนี
- เลขานุการนายกรัฐมนตรี
๑๒. นายพวงแก้ว ลังสี
- อธิบดีกรมเอเชียแปซิฟิกและแอฟริกา
๑๓.นายสีทง จิดโยทิน
- อธิบดีกรมการข่าว
๑๔.นายสีอาลุนกอน แสงอุทอน
- หัวหน้าแผนก กรมเอเชียแปซิฟิกและแอฟริกา
๑๕.นายอานุสอน อ่อนสะหวัด
-เจ้าหน้าที่กรมเอเชียแปซิฟิกและแอฟริกา

๖. การแต่งกาย : สากลนิยม/ชุดประจำชาติ

๗. การแลกเปลี่ยนของที่ระลึก : ชุดน้ำชาเบญจรงค์

เวลา๐๙ .๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
ฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่๒๔ ปีที่๑ ครั้งที่๓๘ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
ที่ตึกรัฐสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ
(พฤหัสบดี)
๓๑ พ.ค. 2012
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
ฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่๒๔ ปีที่๑ ครั้งที่๓๗ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
ที่ตึกรัฐสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

เวลา ๑๘.๐๐ น.
กำหนดการมีนัดสนทนาที่โรงแรม พลาซ่าแอทธินี กรุงเทพ เอ รอยัล
เมอริเดียน ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
(พุธ)
๓๐ พ.ค. 2012
เวลา ๐๙.๓๐ น.
กำหนดการประชุมคณะกรรมาธิการ การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐๑
ชั้น ๑ อาคารรํฐสภา ๓ ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

เวลา ๑๕.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
ฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่๒๔ ปีที่๑ ครั้งที่๓๖ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
ที่ตึกรัฐสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ
(อังคาร)
๒๙ พ.ค. 2012
เวลา ๐๘.๐๐ น.
กำหนดการอัดเทปรายการเปิดเลนส์ส่องโลก ที่บ้านแด่แผ่นดิน
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
กำหนดการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)ร่วมกับ
บริษัท บาลานซ์ โนว์เล็จ ดีไซน์ จำกัด จัดสัมมนาเรื่อง
“โอกาสการลงทุนในสาธารณรัฐกานา และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย” ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ A ชั้น ๔ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน

เวลา ๐๙.๓๐ – ๐๙.๕๐ น. นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กล่าวเปิดงาน

เวลา ๐๙.๕๐ – ๑๐.๐๐ น. ชมวิดีโอ Presentation สาธารณรัฐกานา

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๔๕ น. นางสิชา สิงห์สมบุญ กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐกานาประจำประเทศไทย กล่าวแนะนำสาธารณรัฐกานา

เวลา ๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๑๐ น. ชมวิดีโอ Presentation สหพันธ์สาธารณ
รัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นายวรศักดิ์ อาโรรา กงสุลกิตติมศักดิ์
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย กล่าวแนะนำสหพันธ์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๑๐ – ๑๓.๔๐ น. ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ
หัวข้อ “ความสัมพันธ์ระหว่างไทย – แอฟริกาในปัจจุบัน”

เวลา ๑๓.๔๐ – ๑๔.๒๐ น. ผู้แทนจากมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง หัวข้อ “โอกาสการลงทุนในกานา และเอธิโอเปีย”

เวลา ๑๓.๒๐ – ๑๔.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. เสวนา “โอกาสในการดำเนินธุรกิจในกานา
และเอธิโอเปีย” นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร
บมจ.ไทย ยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ (TUF)
นายธีร์รัฐ ฐิติเลิศวรชัย กรรมการ บริษัท เฟิร์ส วันเดอร์ จำกัด
นางสาวณัชชา จงกลรัตนาภรณ์ กรรมการ พรพิพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๕.๕๐ น. ร.ต.อ.ดร. นิติภูมิ นวรัตน์ กล่าวสรุป

เวลา ๑๕.๕๐ – ๑๖.๐๐ น. แสดงความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม

เวลา ๑๖.๐๐ น. ปิดงานสัมมนา
(จันทร์)
๒๘ พ.ค. 2012
กำหนดการงานฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
ณ วัดป่าคลองกุ้ง ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

เวลา ๑๐.๑๐ น.
กำหนดการเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 103
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เวลา ๑๑.๑๕ น.

เวลา ๑๑.๒๐ น.
กำหนดการอัดเทปรายการเปิดเลนส์ส่องโลก ที่บ้านแด่แผ่นดิน
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

เวลา ๑๒.๓๐ น.
กำหนดการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ เวลา ๑๓.๓๐ น.ประชุมภาค เวลา ๑๔.๓๐ น. ประชุมพรรค ที่ชั้น๒ พรรคเพื่อไทย

เวลา ๑๕.๐๕ น.
กำหนดการขึ้นเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ ไปจังหวัดเชียงใหม่
โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG114 เพื่อร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมศพ
นายสมบูรณ์ วรพงษ์ นักหนังสือพิมพ์อาวุโส ที่วัดพระสิงวรมหาวิหาร
ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โดยกำหนดตั้งศพบำเพ็ญกุศลไว้ เป็นเวลา ๗ วัน และจะมีพิธีฌาปนกิจศพ
วันพุธที่ ๓๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.ที่สุสานหายยา
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติของนายสมบูรณ์ วรพงษ์ เกิดที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาการหนังสือพิมพ์จาก มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบัน หนังสือพิมพ์นานาชาติ ได้รับทุนดูงาน
หนังสือพิมพ์ ทั้งในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี เริ่มเป็นผู้สื่อข่าว
หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย พ.ศ. ๒๔๙๖ ตั้งแต่นั้นอยู่ในแวดวงหนังสือพิมพ์
มาตลอด อาทิ เดลิเมล์, บางกอกเดลิเมล์ หลักเมืองชีวิตใหม่และเสียงอ่างทอง
จนกระทั่งประจำตำแหน่งบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๑๗ - ๒๕๑๙ เคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคม
นักหนังสือพิมพ์ กรรมการสมาคมนักข่าว กรรมการสมาพันธ์หนังสือพิมพ์
อาเซียน และเลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ นายสมบูรณ์ เคยได้รับรางวัล
ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์จากสมาคมนักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย
เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๖ นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลผู้พัฒนาอาชีพดีเด่น
ของสโมสรโรตารี่พระนคร พ.ศ. ๒๕๓๙ รางวัลนักเขียนเกียรติยศ
"ช่อการะเกด" พ.ศ. ๒๕๔๐ และได้รับรางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่ ๑๗
เมื่อพ.ศ.๒๕๔๘ ทั้งนี้มีผลงานหนังสือใช้ทั้งนามจริงและนามปากกา
"คนข่าวอิสระ" ผลงานรวมเล่มที่รู้จักกันดี อาทิรถเที่ยวสุดท้ายจากตองยี
บนเส้นทางหนังสือพิมพ์ คดีสังหาร ๔ อดีตรัฐมนตรี จากลุ่มเจ้าพระยา
จดหมายเหตุจากปักกิ่ง ฯลฯ

เวลา ๑๘.๐๐ น.
กำหนดการงานเลี้ยงฉลองติดปีกวาระจบหลักสูตรฝึกบินพลเรือนกองทัพอากาศ
รุ่นที่ ๖๕ ที่ร้านเทอร์เรส ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ
(อาทิตย์)
๒๗ พ.ค. 2012
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก ดร.ณัฐพล เนื่องชม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาทางไกล โรงเรียนรัศมีบริบาล อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
บรรยายเรื่อง "การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่นเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)"
ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ในเขตจังหวัดสระบุรี
จำนวน ๕๐๐ คน ณ ห้องประชุม โรงแรมสระบุรี อินน์ อำเภอเมือง
จังหวัดสระบุรี

เวลา ๑๖.๐๐ น.
กำหนดการงานพระราชทานเพลิงศพ นายพิชัย ทองสอง บิดาของ
พล.ต.ท.วินัย ทองสอง ผบช.น. ที่วัดแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา

เวลา ๑๗.๒๐ น.
กำหนดการขึ้นเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ ไปจังหวัดเชียงใหม่
โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG116 เพื่อร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมศพ
นายสมบูรณ์ วรพงษ์ นักหนังสือพิมพ์อาวุโส ที่วัดพระสิงวรมหาวิหาร
ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โดยกำหนดตั้งศพบำเพ็ญกุศลไว้ เป็นเวลา ๗ วัน และจะมีพิธีฌาปนกิจศพ
วันพุธที่ ๓๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.ที่สุสานหายยา
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติของนายสมบูรณ์ วรพงษ์ เกิดที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาการหนังสือพิมพ์จาก มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบัน หนังสือพิมพ์นานาชาติ ได้รับทุนดูงาน
หนังสือพิมพ์ ทั้งในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี เริ่มเป็นผู้สื่อข่าว
หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย พ.ศ. ๒๔๙๖ ตั้งแต่นั้นอยู่ในแวดวงหนังสือพิมพ์
มาตลอด อาทิ เดลิเมล์, บางกอกเดลิเมล์ หลักเมืองชีวิตใหม่และเสียงอ่างทอง
จนกระทั่งประจำตำแหน่งบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๑๗ - ๒๕๑๙ เคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคม
นักหนังสือพิมพ์ กรรมการสมาคมนักข่าว กรรมการสมาพันธ์หนังสือพิมพ์
อาเซียน และเลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ นายสมบูรณ์ เคยได้รับรางวัล
ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์จากสมาคมนักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย
เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๖ นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลผู้พัฒนาอาชีพดีเด่น
ของสโมสรโรตารี่พระนคร พ.ศ. ๒๕๓๙ รางวัลนักเขียนเกียรติยศ
"ช่อการะเกด" พ.ศ. ๒๕๔๐ และได้รับรางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่ ๑๗
เมื่อพ.ศ.๒๕๔๘ ทั้งนี้มีผลงานหนังสือใช้ทั้งนามจริงและนามปากกา
"คนข่าวอิสระ" ผลงานรวมเล่มที่รู้จักกันดี อาทิรถเที่ยวสุดท้ายจากตองยี
บนเส้นทางหนังสือพิมพ์ คดีสังหาร ๔ อดีตรัฐมนตรี จากลุ่มเจ้าพระยา
จดหมายเหตุจากปักกิ่ง ฯลฯ
(เสาร์)
๒๖ พ.ค. 2012
กำหนดการสัมมนา
เรื่อง “ความพร้อมของประเทศไทยสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)” โดย คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร
ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ตำบลสวาท
อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

กำหนดการ
เวลา ๐๗.๓๐ น.
ลงทะเบียน

เวลา ๐๘.๐๐ น.
พิธีเปิดการสัมมนา โดย นายพีรพันธุ์ พาลุสุข
รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ คนที่หนึ่ง

เวลา ๐๘.๓๐ น.
อภิปราย เรื่อง “ความพร้อมของประเทศไทยสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” โดยวิทยากรประกอบด้วย
๑. นายพีรพันธุ์ พาลุสุข
๒. ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
๓. นายศิวะศักย์ แนวจันทร์
๔. ผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร
๕. ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖. ๐๐ น.
อภิปราย เรื่อง “ความพร้อมของประเทศไทยสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” (ต่อ) โดย ๑. นายพีรพันธุ์ พาลุสุข
๒. ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
๓. นายศิวะศักย์ แนวจันทร์
๔. ผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร
๕. ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

เวลา ๑๖.๓๐ น.
เปิดเวทีแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็น รวมทั้งตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมสัมมนา - สรุปผลการสัมมนา

เวลา ๑๗.๐๐ น.
พิธีปิดการสัมมนา โดย นายพีรพันธุ์ พาลุสุข รองประธานคณะกรรมาธิการ
การต่างประเทศ คนที่หนึ่ง

หมายเหตุ - พักรับประทานอาหารว่างช่วงเช้า เวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. แลiะช่วงบ่าย เวลา ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น.

เวลา ๑๗.๕๕ น.
กำหนดการเดินทางไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินจังหวัดอุบลราชธานี
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินTG 013 เพื่อกลับกรุงเทพฯ
(ศุกร์)
๒๕ พ.ค. 2012
กำหนดการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ (นายศักดา คงเพชร)เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหาร
ครู บุคลากรทางการศึกษาเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนพร้อมรับฟัง
บรรยาย ณ โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

เวลา ๐๔.๐๐ - ๐๕.๐๐ น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และคณะออกเดินทางจากที่พักถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

เวลา ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ
คณะเข้าห้องพักรับรองสนามบินดอนเมือง

เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ
ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมืองถึงโรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้น
จังหวัดร้อยเอ็ด

เวลา ๐๗.๔๕ - ๐๙.๐๐ น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ
พบปะผู้แทนหอการค้า จังหวัดร้อยเอ็ด

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
เปิดงาน อนาคตการอาชีวศึกษาสู่รั้วประชาคมอาเซียน

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู สังกัด สำนักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษารับฟังบรรยายพิเศษเรื่อง อนาคตการอาชีวศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
โดย ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
เปิดงาน อนาคตการศึกษาพื้นฐานสู่รั้วประชาคมอาเซียน

เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหาร
สถานศึกษา ข้าราชการครู สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานรับฟัง
บรรยายพิเศษเรื่อง อนาคตการอาชีวศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน โดย
ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์

เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น

เวลา ๑๘.๓๐ - ๑๙.๐๐ น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ
ออกเดินทางไปสนามบินจังหวัดร้อยเอ็ดกลับกรุงเทพฯ

เวลา ๐๘.๐๐ น.
กำหนดการเดินทางไปฝูงบิน ๖๐๔ กองบิน๖ กองทัพอากาศ ดอนเมือง
เพื่อทำการขึ้นบินหมู่ทั้งหมด (แต่งกายชุดบิน)
(พฤหัสบดี)
๒๔ พ.ค. 2012
เวลา ๑๓.๓๐ น.
กำหนดการประชุมคณะกรรมาธิการ พรบ.ขนส่งข้ามแดน
ที่ห้อง ๒๑๕ - ๒๑๖

เวลา ๑๘.๒๐ น.
กำหนดการเดินทางไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่
TG 046 BKK- KKC ไปลงที่สนามบินขอนแก่นเพื่อไปบรรยาย
ที่จังหวัดร้อยเอ็ดในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และจังหวัด
ยโสธรในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕
(อังคาร)
๒๒ พ.ค. 2012
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.
กำหนดการไปร่วมงานเลี้ยงรับรอง H.E.MR.NABIL H.ASHRI
อุปทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย ที่ห้องสัตตบงกช
กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ

เวลา ๐๗.๐๐ น.
กำหนดการเดินทางไปที่ฝูงบิน ๖๐๔ กองบิน ๖ กองทัพอากาศ ดอนเมือง
เพื่อประดับปีกและรับเข็มวาระจบหลักสูตรการฝึกบินพลเรือนกองทัพอากาศ
รุ่นที่ ๖๕
(จันทร์)
๒๑ พ.ค. 2012
เวลา ๐๙.๓๐ น.
กำหนดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
(อาทิตย์)
๒๐ พ.ค. 2012
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก นางยุพดี วิภัติภูมิประเทศ" ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ยูพีดี โบรกเกอร์ จำกัด บรรยายเรื่อง "ขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัย"
ให้กับนักศึกษาใหม่ที่หัดเรียนขับรถ ที่บริษัท ยูพีดี โบรกเกอร์ จำกัด
ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ

เวลา ๑๔.๐๐ น.
งดประชุมพรรค/ประชุมเฉพาะผู้ลงชื่ออภิปรายงบฯ

(เสาร์)
๑๙ พ.ค. 2012
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
กำหนดการบรรยายที่อาคาร IEC ปากซอยรามคำแหง ๓๐ ชั้น ๕ ห้อง Convention กรุงเทพฯ
(ศุกร์)
๑๘ พ.ค. 2012
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก นายชวลิต เข่งทอง กรรมการสภาบริหารที่ประชุมสภา
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)
บรรยายเรื่อง "การเตรียมความพร้อมอุดมศึกษาไทย สู่อาเซียน ๒๐๑๕"
ให้กับ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้บริหารคณะ หน่วยงานของแต่ละมหาวิทยาลัย/สถาบัน ประธานกรรมการ กรรมการและที่ปรึกษา ทปอ.
ปอมท.ปขมท. ประธานสภาพนักงาน ประธานสภาคณาจารย์ ประธานสภา
ชมรมข้าราชการ ฯลฯ จำนวน ๕๐๐ คน ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้
จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

เวลา ๑๐.๐๐ น.
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของประธานรัฐสภา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ ๓๕๐๒ ชั้น ๕ อาคารรัฐสภา ๓ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ
(พฤหัสบดี)
๑๗ พ.ค. 2012
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
ฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่๒๔ ปีที่๑ ครั้งที่๓๒ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
ที่ตึกรัฐสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
กำหนดการร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการฯ จะนำคณะอนุกรรมการด้านการเกษตรฯ เข้าพบผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานราชการเพื่อติดตามประเด็นความจำเป็นในการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายทีี่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เวลา ๑๐.๓๐ น. - เข้าพบผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

เวลา ๑๓.๓๐ น. - เข้าพบผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมมลพิษ ซอยอารีย์
พหลโยธิน๗ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ฝ่ายเลขานุการฯ จะดำเนินการจัดหายานพาหนะ (รถตู้ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) เพื่ออำนวยความสะดวกอีกทางหนึ่งในกรณีที่สะดวกที่จะขึ้นรถ ณ อาคารรัฐสภา

เวลา ๑๓.๐๐ น.
นัดประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่าง พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข ๓๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา ๓ ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

เวลา ๑๓.๓๐ น.
กำหนดการคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่าง พรบ.ขนส่งข้ามแดน ณ ห้อง๒๑๕-๒๑๖ ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

เวลา ๑๗.๐๐ น.
กำหนดการไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ
(พุธ)
๑๖ พ.ค. 2012
เวลา ๑๓.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
ฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่๒๔ ปีที่๑ ครั้งที่๓๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
ที่ตึกรัฐสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

เวลา ๐๙.๓๐ น.
กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเศรษฐกิจการค้าชายแดน
ในคณะกรรมาธิการ การพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๒๐๘ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
๑. เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
๒.รับรองบันทึกการประชุม
๓.พิจารณาเรื่อง ภาพรวมเศรษฐกิจการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงดังนี้
๑.ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
๒.ประธานหอการค้าแห่งประเทศไทย
๓.ผู้อำนวยการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
๓.๑ นายสุรชาติ ประชาพิทักษ์ ประธานกรรมการ บริษัททีบีซี
บิสซีเนสคอนซัลเตชั่น โซลคอมพานี จำกัด
๓.๒ นางดวงใจ จันทร ประธานคณะกรรมการส่งเสริมเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน
๔.เรื่องอื่นๆ

เวลา ๑๓.๐๐ น.
กำหนดการประชุมกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย - อินเดีย
ครั้งที่๑/๒๕๕๕ ณ ห้อง๑๑๓ อาคารรัฐสภา ๒ ชั้น ๑ ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากนายไชยา กัญญาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดราชาธิวาส บรรยายเรื่อง "บทบาทครูในการพัฒนาด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเชียน" ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวัดราชาธิวาส ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

เวลา ๑๓.๓๐ น.
กำหนดการประชุมคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา
สภาผู้แทนราษฎร ณ.ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๔๐๑ ชั้น๔
อาคารรัฐสภา ๓
(อังคาร)
๑๕ พ.ค. 2012
เวลา ๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากนางสาวสยาม ณรงค์ฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โอเพน-มายด์ จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังจัดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ Young Executive Generation บรรยายเรื่อง
"ความท้าทายของคนไทยสู่ความเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียน"
ให้กับระดับหัวหน้าหน่วยงานต่างๆในแต่ละกรม เช่น กรมสรรพากร
กรมสรรพสามิต กรมธนารักษ์ กรมศุลกากร กรมบัญชีกลาง จำนวน ๒๐๐คน
ณ โรงแรม รามา กาเด้นท์ ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ

กำหนดการ
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
เวลา ๐๙.๑๕ - ๐๙.๓๐ น. ประธานกล่าวเปิดงาน
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. การเสวนา เรื่อง “MOF Change for the Future” โดย นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ CCO กระทรวงการคลัง
เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. รับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” โดย ร้อยตำรวจเอก ดร. นิติภูมิ นวรัตน์
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. เวทีเสวนาในหัวข้อ “The Constructive Culture” โดยผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. รับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ “วอล์ค แรลลี่...สามัคคีกลุ่ม”
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. แบ่งกลุ่มสรุปสาระการอบรมในหัวข้อ
“การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ
รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
ตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา บรรยายเรื่อง "เปิดฟ้าส่องท้องถิ่น"
ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท้องถิ่น วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน ๑๗ คน
ณ ห้องเอื้องหลวง โรงแรม เคยูโฮม ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน กรุงเทพฯ
(จันทร์)
๑๔ พ.ค. 2012
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
กำหนดการบันทึกเทปรายการ World Beyond เดินทางสร้างชาติ ....
แพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๓ อสมท เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๖.๓๐ น.
วันเสาร์เว้นเสาร์ ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซอยพหลโยธิน๗ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน กรุงเทพฯ

เวลา ๐๙.๐๐ น.
กำหนดการประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่....) พุทธศักราช....ที่อาคารรัฐสภา
ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันวา จิตต์สงวน รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการพิเศษ หัวหน้าโครงการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บรรยายเรื่อง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการพัฒนาธุรกิจการเกษตร
ขนาดย่อม (SMEs) SMEs)SMEs) ของประเทศไทย” ให้กับนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ ๕๗ จำนวน ๘๐ คน
ที่แกรนด์ฮอลล์ ๒ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

เวลา ๑๖.๓๐ น.
กำหนดการนัดสนทนากับเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง เรื่องโครงการ
จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ Young Executive Generation ที่จะบรรยาย
ในวันที่๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ล๊อบบี้ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ14
(อาทิตย์)
๑๓ พ.ค. 2012
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากนางสาว จิรานุช โสภา อาจารย์ประจำหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนดุสิต บรรยายเรื่อง "ทางรอดของธุรกิจบริการไทยเมื่อเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน" ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน ๑๐๐ คน
ที่ห้องโรงแรมดิเอ็มเมอรัล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

เวลา ๑๐.๓๐ น.
นัดสนทนาที่ล็อบบี้โรงแรมดิเอ็มเมอรัล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

เวลา ๑๓.๐๐ น.
กำหนดการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ
เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมภาค เวลา ๑๔.๓๐ น. ประชุมพรรค
ที่ชั้น๒ พรรคเพื่อไทย
(ศุกร์)
๑๑ พ.ค. 2012
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี บรรยายเรื่อง “โครงการท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนที่มีผลกระทบต่อจังหวัดราชบุรี” ให้กับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการส่วนภูมิภาคและสมาชิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๕๐ คน ณ ห้องเพชรชมพู โรงแรมโกลเด้นซิตี้
จังหวัดราชบุรี

กำหนดการ
โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. การบรรยาย เรื่อง “โครงการท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนที่มีผลกระทบต่อจังหวัดราชบุรี” โดย (ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์)
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. - รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. การบรรยาย เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน” โดย (วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมอาเซียน)
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. - แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น/ตอบข้อซักถาม สรุปและประเมินผล

เวลา ๐๙.๓๐ น.
กำหนดการประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่....) พุทธศักราช....ที่อาคารรัฐสภา
ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ
(พฤหัสบดี)
๑๐ พ.ค. 2012
เวลา ๐๖.๒๕ น.
กำหนดการเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

เวลา ๐๙.๓๐ น.
กำหนดการประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่....) พุทธศักราช....ที่อาคารรัฐสภา
ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

เวลา ๑๓.๐๐ น.
นัดประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่าง พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข ๓๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา ๓ ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ
(พุธ)
๙ พ.ค. 2012
ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยไปประชุม
คณะกรรมาธิการเตรียมการจัดประชุมรัฐสภาว่าด้วยองค์การการค้าโลก
ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม กำหนดการออกเดินทาง
วันอาทิตย์ที่ ๖ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๔๕ น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 922
เดินทางกลับวันพฤหัสบดีที่๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงกรุงเทพฯ
เวลา ๐๖.๒๕ น.
(อังคาร)
๘ พ.ค. 2012
ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยไปประชุม
คณะกรรมาธิการเตรียมการจัดประชุมรัฐสภาว่าด้วยองค์การการค้าโลก
ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม กำหนดการออกเดินทาง
วันอาทิตย์ที่ ๖ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๔๕ น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 922
เดินทางกลับวันพฤหัสบดีที่๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงกรุงเทพฯ
เวลา ๐๖.๒๕ น.

เวลา ๐๙.๓๐ น.
กำหนดการประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่....) พุทธศักราช....ที่อาคารรัฐสภา
ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ
(จันทร์)
๗ พ.ค. 2012
ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยไปประชุม
คณะกรรมาธิการเตรียมการจัดประชุมรัฐสภาว่าด้วยองค์การการค้าโลก
ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม กำหนดการออกเดินทาง
วันอาทิตย์ที่ ๖ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๔๕ น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 922
เดินทางกลับวันพฤหัสบดีที่๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงกรุงเทพฯ
เวลา ๐๖.๒๕ น.
(อาทิตย์)
๖ พ.ค. 2012
เวลา ๑๒.๔๕ น.
ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยไปประชุม
คณะกรรมาธิการเตรียมการจัดประชุมรัฐสภาว่าด้วยองค์การการค้าโลก
ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม กำหนดการออกเดินทาง
วันอาทิตย์ที่ ๖ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๔๕ น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 922
เดินทางกลับวันพฤหัสบดีที่๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงกรุงเทพฯ
เวลา ๐๖.๒๕ น.

รายนามคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ในการประชุม คณะกรรมาธิการ
เตรียมการจัดการ ประชุมรัฐสภาว่าด้วยองค์การการค้าโลก ครั้งที่๒๕
ประจำปี๒๕๕๕ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ กรุงบรัสเซลส์
ประเทศเบลเยี่ยม

๑.ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
- กรรมการบริหารหน่วยประชาชาติไทย
ในสหภาพรัฐสภา
- หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย
๒.นายชนินทร์ หาญสืบสาย - สมาชิกวุฒิสภา
- กรรมการบริหารหน่วยประจำชาติไทย
ในสหภาพรัฐสภา
- กรรมาธิการเตรียมการจัดการ
ประชุมรัฐสภาว่าด้วยองค์การการค้าโลก
- ผู้แทนรัฐสภาไทย
๓.นายภาคภูมิ มิ่งมิตร - นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานสหภาพรัฐสภา
สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
- เลขานุการคณะผู้แทนรัฐสภาไทย
(เสาร์)
๕ พ.ค. 2012
เวลา ๑๘.๓๐ - ๒๐.๐๐ น.
กำหนดการงานสโมสรสันนิบาต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันฉัตรมงคล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีขอเชิญร่วมงาน
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
การแต่งกาย
ข้าราชการ - เครื่องแบบเต็มยศ (ทหาร ตำรวจ งดกระบี่และถุงมือ)
พลเรือน
- สุภาพบุรุษ แต่งเครื่องแบบขอเฝ้า ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- สภาพสตรี แต่งชุดไทยอมรินทร์/บรมพิมาน ประดับเครื่อราชอิสริยาภรณ์

คำแนะนำในการเข้าร่วมงาน
๑. กรุณาติดบัตรแสดงตนและนำบัตรเชิญ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนเข้าบริเวณงาน
๒. ผู้ร่วมงานต้องมีรายชื่อเป็นผู้ได้รับเชิญเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าร่วมในบริเวณงาน
๓. กรุณาแต่งกายตามที่กำหนดในบัตรเชิญ
๔. ไม่อนุญาตให้นำกล้องถ่ายรูป กล้องวีดีทัศน์ หรืออุปกรณ์บันทึกภาพเข้าในบริเวณงาน และโปรดนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคทุกชนิดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนนำเข้าบริเวณงาน ณ ประตูทางเข้าด้านหน้า
๕. กรุณาติดบัตรอนุญาตรถยนต์ไว้บริเวณกระจกหน้า
๖. กรุณาจอดรถยนต์ส่งผู้ร่วมงานลงบริเวณทางเข้าตึกสันติไมตรีหลังนอก
(ด้านน้ำพุ)จากนั้นขอให้พนักงานขับรถยนต์นำไปจอดบริเวณที่จอดรถทำเนียบรัฐบาล(โรงเรียนนายร้อย จปร.เดิม) ราชตฤณมัยสมาคมฯ(สนามม้านางเลิ้ง)
บ้านพิษณุโลก หรือบ้านมนังคศิลา
๗. กรุณาแจ้งพนักงานขับรถของท่านให้นำรถมารับ ณ จุดส่งบริเวณทางเข้าตึกสันติไมตรีหลังนอก(ด้านน้ำพุ) หลังเลิกงาน

สำนักแบบพิธีและรับรอง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

จุดยืนสำหรับผู้มีเกียรติ

** นายกรัฐมนตรีและคู่สมรส

๓. องคมนตรี

๔. อดีตนายกรัฐมนตร ี ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินผ่นดิน ประธานกรรมการสิทธิมนุษชนแห่งชาติ

๒. คณะรัฐมนตรี

๑. ทูตานุทูต กงสุล องค์การระหว่างประเทศ

๕. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหาร ๓ เหล่าทัพ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

๗. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา

๖ ข้าราชการการเมือง ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการในสังกัดองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

๘. ข้าราชการตุลาการ อัยการ

๙. ข้าราชการทหาร ๓ เหล่าทัพ ข้าราชการตำรวจ

๑๐ ประธานมูลนิธิ/สมาคมการกุศล ผู้นำองค์การภาคเอกชน/ นักธุรกิจ
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์และผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์