มีบันทึกประจำวันทั้งหมด 2518 ครั้ง

[ หน้าแรก ]   [ ก่อนหน้า ]   [ ถัดไป ]   [ หน้าสุดท้าย ]  

หน้าที่ 3/84 ของทุกปี


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84       

[.แสดงทั้งหมด.] [ 2502 ]9[ 2503 ]9[ 2504 ]9[ 2505 ]9[ 2506 ]9[ 2507 ]9[ 2508 ]9[ 2509 ]
[ 2510 ]9[ 2511 ]9[ 2512 ]9[ 2513 ]9[ 2514 ]9[ 2515 ]9[ 2516 ]9[ 2517 ]
[ 2518 ]9[ 2519 ]9[ 2520 ]9[ 2521 ]9[ 2522 ]9[ 2523 ]9[ 2524 ]9[ 2525 ]
[ 2526 ]9[ 2527 ]9[ 2528 ]9[ 2529 ]9[ 2530 ]9[ 2531 ]9[ 2532 ]9[ 2533 ]
[ 2534 ]9[ 2535 ]9[ 2536 ]9[ 2537 ]9[ 2538 ]9[ 2539 ]9[ 2540 ]9[ 2541 ]
[ 2542 ]9[ 2543 ]9[ 2544 ]9[ 2545 ]9[ 2546 ]9[ 2547 ]9[ 2548 ]9[ 2549 ]
[ 2550 ]9[ 2551 ]9[ 2552 ]9[ 2553 ]9[ 2554 ]9[ 2555 ]9[ 2556 ]9[ 2557 ]
[ 2558 ]9[ 2559 ]9[ 2560 ]9[ 2561 ]9[ 2562 ]9[ 2563 ]9[ 2564 ]9[ 2565 ]
[ 2566 ]9[ 2567 ]9[ 2568 ]9[ 2569 ]9[ 2570 ]9[ 2571 ]9[ 2572 ]9[ 2573 ]
[ 2574 ]9[ 2575 ]9[ 2576 ]9[ 2577 ]9[ 2578 ]9[ 2579 ]9[ 2580 ]9[ 2581 ]
[ 2582 ]9[ 2583 ]9[ 2584 ]9[ 2585 ]9[ 2586 ]9[ 2587 ]9[ 2588 ]9[ 2589 ]
[ 2590 ]9[ 2591 ]9[ 2592 ]9[ 2593 ]9[ 2594 ]9[ 2595 ]9[ 2596 ]9[ 2597 ]
[ 2598 ]9[ 2599 ]9[ 2600 ]9[ 2601 ]9[ 2602 ]

 วัน/เดือน/ปี  รายละเอียด
(พฤหัสบดี)
๒๒ พ.ค. 2014
เวลา ๐๙.๒๕ น.
กำหนดการเดินทางขึ้นเครื่องบินที่สนามบิน PATNA
โดยสายการบิน แอร์อินเดีย เที่ยวบิน AI 410
ลงที่สนามบินเมืองเดลี เวลา ๑๑.๔๐ น.
เวลา ๑๓.๔๐ น.
ออกเดินทางจากสนามบินบินเดลี กลับกรุงเทพฯ
โดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบิน AI 332
ลงที่สนามบินสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
เวลา ๑๙.๓๕ น.
(อาทิตย์)
๑๘ พ.ค. 2014
เวลา ๑๙.๐๐ น.
กำหนการสวดพระอภิธรรมศพนายชวน วิศรุตพิชญ์
บิดาของ พันเอก วรพล วิศรุตพิชญ์ (วปอ.๒๕๕๕)
ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
และกำหนดการพระราชทานเพลิงศพวันเสาร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ณ วัดพระประสพ อำเภอ ไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี
(ศุกร์)
๑๖ พ.ค. 2014
เวลา ๐๙.๐๐ น.
กำหนดการพิธีเปิดศาลท้าวยะสังกะอสูร สถานที่ วปอ.
เวลา ๑๘.๐๐ น.
กำหนดการจัดคอนเสิร์ตการกุศลวงคาราบาว หารายได้เข้ารุ่น
จัดที่มอนติคาโล

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจาก นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์
รองผู้อำนวยการ สพพ. เนื่องด้วยสำนักงานความร่วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์กรมหาชน)
(สพพ.) จะจัดพิธี "ทำบุญครบรอบ ๙ ปี NEDA
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา NEDA ครบรอบปีที่ ๙
ณ อาคารซันทาวเวอร์ส ๑๐ ชั้น๑๔ ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจคุจักร กรุงเทพฯ
หมายเหตุ ได้นมัสการเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสด ธรรมกายาราม
จังหวัดราชบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมพระสงฆ์ ๙ รูป
เจริญพุทธมนต์
กำหนดการ
เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๐๐ น.
คณะผู้บริหารและบุคลากร สพพ.ทำพิธีสักการะ
ศาลพระภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บริเวณหน้าอาคารซันทาวเวอร์ส
เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.
ท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนลงทะเบียนรับประทานอาหารว่าง
เวลา ๐๙.๔๕ น.
ประธานกรรมการบริหาร ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัยและประกอบพิธีทางศาสนา
เวลา ๑๐.๐๐ น.
พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๐.๓๐ น.
ประธานกรรมการบริหาร ผู้บริหารและท่านผู้มีเกียรติ
ร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและถวายภัตตาหาร
แด่พระสงฆ์ ๙ รูป
เวลา ๑๑.๐๐ น.
พระสงฆ์ ๙ รูป อนุโมทนาและเจริญชัยมงคลคาถา
และประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมพิธี
เวลา ๑๒.๐๐ น.
รับประทานอาหาร เสร็จพิธี
(พฤหัสบดี)
๑๕ พ.ค. 2014
กำหนดการพระราชทานพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมศพ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข) ณ ศาลาทักษิณาประดิษฐ์
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เวลา ๑๐.๐๐ น. - พิธีสงฆ์
เวลา ๑๑.๐๐ น. - เลี้ยงภัตตาหารเพล
เวลา ๑๘.๓๐ น. - สวดพระอภิธรรมศพ
เวลา ๑๙.๓๐ น. - พิธีบรรจุศพ

เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.
กำหนดการ วปอ.๒๕๕๖ หมู่สิงโต จัดงานเลี้ยงขอบคุณ วปอ.๒๕๕๖
ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ใกล้ทางลงทางด่วนพระรามเก้า กรุงเทพฯ
(อาทิตย์)
๑๑ พ.ค. 2014
กำหนดการพระราชทานพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมศพ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข) ณ ศาลาทักษิณาประดิษฐ์
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ
วันอาทิตย์ที่ ๑๑- วันพุธที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เวลา ๑๘.๓๐ น.
กำหนดการคณะรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทย เป็นเจ้าภาพ
สวดพระอภิธรรมศพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข)

หมายเหตุ ทางวัดงดสวดพระอภิธรรมศพในวันอังคารที่
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เนื่องในวันวิสาขบูชา
(เสาร์)
๑๐ พ.ค. 2014
เวลา ๐๘.๕๕ น.
กำหนดการ..เดินทางขึ้นเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ
จังหวัดสมุทรปราการ (ต้องถึงสนามบินก่อน ๒ ชั่วโมง)
โดยสายการบิน แอร์อินเดีย เที่ยวบิน AI 333
ลงที่สนามบินเดลี เวลา ๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๘.๓๕ น.
- เดินทางออกจากสนามบินเดลี โดยสายการบิน แอร์อินเดีย
เที่ยวบิน AI/YSTM8 ไปลงที่สนามบินเมือง PATNA เวลา ๒๐.๐๕ น.
-ออกเดินทางโดยรถยนต์ไปที่เมืองคยา (ใช้เวลา ๒ ชั่วโมงครึ่ง)

(เมือง PATNA ปัฏนา (อังกฤษ: Paṭnā ฮินดี: पटना )
(ชื่ออื่น: ปาตลีบุตร, ปาฏลีบุตร, ปัตนะ, มคธ) เป็นเมืองหลวง
ของรัฐพิหาร รัฐหนึ่งในประเทศอินเดีย ปัฏนาเป็นเมืองเก่าแก่
ที่ยังมีผู้อาศัยอยู่ต่อเนื่องยาวนานที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
โดยเมื่อ ๒ ปีก่อน ในสมัยพุทธกาล เมืองแห่งนี้เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆ
ในแคว้นมคธ ที่ตั้งโดยพระเจ้าอชาตศัตรู เพื่อเป็นเมืองหน้าด่าน
สำหรับการเตรียมทำสงครามกับแคว้นวัชชี หลังจากพุทธกาล
เมืองนี้มีความสำคัญ เพราะได้กลายเป็นเมืองหลวง
ของแคว้นมคธและมีพระมหากษัตริย์ดำรงตำแหน่ง
พระจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของอินเดีย
คือพระเจ้าอโศกมหาราช แห่งราชวงศ์เมารยะ
ผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง ทรงอุปถัมภ์
การทำตติยสังคายนา ณ อโศการาม โดยให้เมืองปัฏนา
(หรือปาตลีบุตร ตามที่เรียกกันในสมัยนั้น) เป็นศูนย์กลาง
ในการส่งสมณทูตออกเผยแพร่พระพุทธศาสนา
ไปยังดินแดนอื่นๆ ทั่วโลก ซึ่งรวมถึงสุวรรณภูมิ
หรือดินแดนที่ตั้งประเทศไทยในปัจจุบันด้วย)

เวลา ๑๘.๐๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญ พันตำรวจโท บรรยิน - นางวราภรณ์
ตั้งภากรณ์ และนายสมปอง จิตประพันธ์ - นางเสาวคนธ์
ศิริตันตานนท์ เพื่อเป็นเกียรติในงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส
ระหว่าง นางสาวบุษญา ตั้งภากรณ์ กับ นายปริญญา จิตประพันธ์
ณ ห้องจูบิลี่ บอลรูม อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี กรุงเทพฯ
(ค็อกเทล)
(พฤหัสบดี)
๘ พ.ค. 2014
กำหนดการพระราชทานพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมศพ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข) ณ ศาลาทักษิณาประดิษฐ์
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ ๘ - วันเสาร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เวลา ๑๘.๓๐ น.- พระราชทานพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมศพ
(อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์)
หมายเหตุ ทางวัดงดสวดพระอภิธรรมศพในวันศุกร์ที่ ๙
พฤษภาคม ๒๕๕๗ เนื่องในวันพืชมงคล
(พุธ)
๗ พ.ค. 2014
เวลา ๐๗.๓๐ น.
กำหนดการ ร้อยตำรวจเอก ดร. นิติภูมิ นวรัตน์
กราบนมัสการ พระมหากรุงรัตนะ ดอนธงขวา วัดบวรนิเวศวิหาร 
เพื่อขอคำแนะนำและซักซ้อมในการเตรียมความพร้อม
พิธีอุปสมบทในวันพุธที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เวลา ๑๖.๓๐ น.ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
(แต่งชุดสูทเพื่อทำพิธีขอพรจากสมเด็จพระวันรัต(จุนท์ พุรหุมคุตุโต)

เวลา ๑๓.๓๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐให้เข้าร่วมงาน
เซ็น สัญญาบอลโลก ที่ห้องประชุม ชั้น ๗ อาคาร ๙
สำนักงานไทยรัฐ เลขที่ ๑ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
หมายเหตุ : การแต่งกายสูทไทยรัฐ ,สูทสากล

เวลา ๑๖.๓๐ น.
กำหนดการ ร้อยตำรวจเอก ดร. นิติภูมิ นวรัตน์
เข้าพิธีอุปสมบท.โดยมีสมเด็จพระวันรัต(จุนท์ พุรหุมคุตุโต
ป.ธ. ๙) รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
แทนสมเด็จพระสังฆราช เป็นพระอุปัชฌาชย์ ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

(การบวชนาค กล่าวคำขอบรรพชาต่อ พระอุปัชฌาชย์
แล้วออกมาครองผ้า แล้วเข้าไปขอศีลกับพระอาจารย์เป็นอันได้บวช
เป็นสามเณรแล้ว ต่อจากนั้นอุ้มบาตรเข้าไปหาพระอุปัชฌาย์กล่าวคำขอนิสัย
เมื่อท่านเอาบาตรคล้องคอแล้วมอบบาตรจีวรให้ ให้ออกไปยืนข้างนอก
ตอนนี้พระอาจารย์คู่สวดจะสมมุติตนเป็นผู้สอนและซักซ้อมนาค
แล้วออกไปซักถามนาค พอถามแล้วก็เรียกนาคเข้ามาถามต่อหน้าสงฆ์
พระอุปัชฌาย์ทำหน้าที่บอกเล่าสงฆ์ แล้วอาจารย์สวดเป็นผู้ถามพอถามเสร็จ
ก็สวดญัติ ๑ ครั้ง และอนุสาวนา ๓ ครั้ง เรียก ญัตติจตุตถกรรมวาจา
เป็นอันว่านาคนั้นได้บวชเป็นพระภิกษุโดยสมบูรณ์แล้ว
การบอกอนุศาสน์ เมื่อบวชแล้ว พระอุปัชฌาย์จะบอกอนุศาสน์ คือ
บอกกิจที่พระควรทำและไม่ควรทำ)

กำหนดการพระราชทานพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมศพ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข) ณ ศาลาทักษิณาประดิษฐ์
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ
เวลา ๑๐.๐๐ น. - พิธีสงฆ์ ทำบุญครบรอบ ๗ วัน
เวลา ๑๑.๐๐ น. - เลี้ยงภัตตาหารเพล
เวลา ๑๘.๓๐ น. - พระราชทานพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมศพ
(อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์)
(อังคาร)
๖ พ.ค. 2014
กำหนดการพิธีเข้ารับพระราชทานเข็มฯ และ ปริญญาบัตร
วปอ., วสท., วทบ., วทร., วทอ., และ รร.สธ.ทบ./ทร./ทอ.
จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
อยู่บริเวณด้านข้างลานพระบรมรูปทรงม้า ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพฯ
กำหนดการ นัดพบกันที่สโมสรทหารบก
เวลา ๐๙.๐๐ น. -รายงานตัว ตรวจเครื่องแบบ ตรวจไข้ ที่สโมสรทหารบก
เวลา ๑๐.๐๐ น.- รับประทานอาหารเที่ยง
เวลา ๑๑.๐๐ น.- ออกเดินทางพร้อมกันโดยรถบัสไปสวนอัมพร
เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. - พักผ่อนตามอัธยาศัย มีชากาแฟจากสถานที่
เวลา ๑๒.๓๐ น. - เดินทางเข้าอาคารสวนอัมพรตามลำดับ
เวลา ๑๕.๐๐ น. - สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จ
เวลา ๑๗.๓๐ น. - เสร็จพิธี เดินทางกลับพร้อมกันมาที่สโมสรทหารบก
เวลา ๑๘.๓๐ น. - กำหนดการงานเลี้ยงฉลองที่ห้องเทวกรรม
สโมสรทหารบก จัดโดยรุ่น
การแต่งกาย
- ทหาร:ชุดขาว กระบี่ ถุงมือ
- ข้าราชการ พลเรือน: ชุดขาว/ผู้หญิง กระโปรง
- เอกชน:สูทเบรเซอร์ วปอ.เชิ๊ตขาว ไทสีฟ้า วปอ./ผู้หญิง กระโปรง
ข้อควรปฎิบัติ;
๑. วันซ้อมและวันจริง ห้ามนำรถไปที่สวนอัมพร ให้มาขึ้นรถตามกำหนด
ที่ได้แจ้งไว้ตอนต้น
๒. ห้ามนำกระเป๋าถือ โทรศัพท์ไอแพคติดตัวไปเพราะไม่มีที่ฝากของ
๓. สุภาพสตรีรวบผมให้เรียบร้อย รองเท้าคัดชู มีส้น ห้ามส้นเข็มแหลม
๔. สุภาพบุรุษ รองเท้าเรียบร้อยไม่มีโลหะ ทำให้เกิดเสียงรบกวน
(ทาง วปอ. ขอความร่วมมือให้มาซ้อมและรายงานตัวโดยพร้อมเพรียงกัน)

กำหนดการปฏิบัติ ในพิธีพระราชทำนปริญญาบัตรฯ
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

เวลา ๑๐.๐๐ น. - จัดตั้งกองอำนวยการร่วม
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร (ทุกหน่วยพร้อมปฏิบัติงาน)
(ลงทะเบียน/แจกบัตร รปภ./ประสานการดาเนินงานต่างๆ)
- สถาบันการศึกษารับบัตร รปภ. สาหรับ จนท.
(บัตร รปภ. ผู้สาเร็จการศึกษาส่งมอบให้สถาบันการศึกษา
ก่อนวันประกอบพิธีฯ)
- สถาบันการศึกษาขนย้ายปริญญาบัตรฯ
เข้าประจำที่บริเวณด้านหลังเวที
- ชุดทูลเกล้าฯ ชุดลำเลียงปริญญาบัตรฯ ตรวจสอบปริญญาบัตรฯ
กับการลงทะเบียน
เวลา ๑๑.๓๐ น. - ผู้สาเร็จการศึกษาเดินทางถึงบริเวณอาคารใหม่
สวนอัมพร
- ทภ.๑ ดูแลการควบคุมการจราจร
(รถเข้า-ออก/การหมุนเวียนรถเข้ารับ-ส่งนักศึกษา)
- สถาบันการศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา
บริเวณเต็นท์พักคอย
(แต่ละสถาบันลงทะเบียนมาแล้วจากสถาบัน)
แจ้งจำนวนให้ฝ่ายเลขาฯ
- สนพ.ทหาร ตรวจวัดไข้ผู้สำเร็จการศึกษา
- ยบ.ทหาร บริการเครื่องดื่มและอาหารว่าง
สถาบันการศึกษาส่งผู้แทนรับมอบ ณ บริเวณตำบลจ่าย
- ช่างภาพ การบันทึกภาพ และการตรวจอุปกรณ์ทางเทคนิคต่างๆ
(ตารวจสันติบาล, กร.ทหาร, สส.ทหาร, ททบ.๕)
เวลา ๑๒.๓๐ น. - ผู้สาเร็จการศึกษาเดินแถวเข้าภายในอาคารใหม่
สวนอัมพร
- ศรภ. ประสานตำรวจสันติบาล ตรวจ รปภ.บุคคล (ประตู ๓)
- สถาบันการศึกษาจัดผสำเร็จการศึกษาเข้าประจำที่นั่ง
ภายในอาคารใหม่ สวนอัมพร(แจ้งจำนวนให้ฝ่ายเลขาฯ)
เวลา ๑๓.๓๐ น. - นายทหารชั้นผู้ใหญ่ แขกร่วมพิธี และผู้ทรงคุณวุฒิ
เดินทางถึงอาคารใหม่ สวนอัมพร
- ลงทะเบียนรับบัตร รปภาพ. ณ เต้นท์ VIP
- สนพ.ทหาร ตรวจวัดไข้นายทหารชั้นผู้ใหญ่ แขกร่วมพิธี
และผู้ทรงคุณวุฒิ
- ยบ.ทหาร บริการเครื่องดื่มและอาหารว่าง แก่นายทหารชั้นผู้ใหญ่
แขกร่วมพิธี และผู้ทรงคุณวุฒิ
- จัดที่นั่งผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้รับเสด็จ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่บนเวที
- จัดที่นั่งผู้ทรงคุณวุฒิ (แถวแรกด้านซ้ายหน้าเวที)
- เจ้าหน้าที่ สบ.ทหาร และ ขว.ทหาร จัดที่นั่งผู้รับเชิญ ๒ แถว
ด้านขวาหน้าเวที
เวลา ๑๔.๐๐ น.
- ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมประจำที่ภายในอาคารใหม่ สวนอัมพร
เวลา ๑๔.๕๐ น. - นายทหารชั้นผู้ใหญ่ เฝ้า ฯ รับเสด็จฯ
บริเวณด้านหน้าอาคารใหม่ สวนอัมพร
เวลา ๑๕.๐๐ น.
- เสด็จ ฯ ถึงอาคารใหม่ สวนอัมพร
(วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) (สสก.ทหาร)
(รถยนต์พระที่นั่งเทียบทางซ้าย)
- รมว.กห., รมช.กห., ปล.กห., ผบ.ทสส., ผบ.ทบ., ผบ.ทร.,
ผบ.ทอ., เสธ.ทหาร และข้าราชการ
เฝ้าฯ รับเสด็จ
- เสด็จ ฯ เข้าสู่ภายในอาคารใหม่ สวนอัมพร ตามลาดพระบาท
(กลางห้อง) ไปยังห้องรับรองที่ประทับ
(ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) (สน.พระราชวัง)
- เสด็จ ฯ เข้าสู่ห้องรับรองที่ประทับ (ประต ๑)
- ประทับพักพระราชอิริยาบถ ตามพระราชอัธยาศัย
- ผู้เฝ้าฯ รับเสด็จฯ เข้าประจำที่
- เสด็จ ฯ ออกจากห้องรับรองที่ประทับ เข้าสู่ภายในอาคารใหม่
สวนอัมพร (ประตู ๑) ไปยังที่ประทับบนเวที
- ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย
- ทรงกราบ
- ประทับพระราชอาสน์
- ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายหนังสือที่ระลึก
- รมว.กห. กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
และขอพระราชทาน พระราชานุญาตเบิก
หัวหน้าสถาบันการศึกษาหรือผู้แทนกราบบังคมทูล
เบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ
พร้อมทั้งขอพระราชทานพระราโชวาท
- ผบ.สปท. กราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร วุฒิบัตรประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะกิตติมศักดิ์
ตามลาดับ
- พระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร
และเข็มวิทยฐานะกิตตมศักดิ์ ตามลาดับ
- หัวหน้าสถาบันการศึกษาหรือผู้แทน กราบบังคมทูล
เบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ ตามลำดับสถาบันการศึกษา
- พระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร
และเข็มวิทยฐานะ ตามลาดับสถาบันการศึกษา
- พระราชทานพระราโชวาท
(เมื่อพระราโชวาทจบ / ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
(สน.พระราชวัง)
- เสด็จ ฯ ไปทรงกราบทหน้าเครื่องนมัสการ
- เสด็จ ฯ เข้าสู่ห้องรับรองที่ประทับ (ประตู ๑)
- ผู้บังคับบัญชาและนายทหารชั้นผู้ใหญ่ออกประตู ๔
เฝ้า ฯ ส่งเสด็จฯ บริเวณด้านหน้าอาคารใหม่ สวนอัมพร
- เสด็จ ฯ ออกจากห้องรับรองที่ประทับ อาคารใหม่
สวนอัมพร เข้าสภายในอาคารใหม่ สวนอัมพร (ประต ๑)
ตามลาดพระบาท (กลางห้อง) ไปยังรถยนต์พระที่นั่ง
(ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) (สน.พระราชวัง)
(รถยนต์พระที่นั่งเทียบทางขวา)
- ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จ ฯ ออกจากอาคารใหม่ สวนอัมพร
(วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) (สสก.ทหาร)
- นายทหารชั้นผู้ใหญ่ แขกร่วมพิธี ออกทางประตู ๔
- ผู้เข้าเฝ้าฯ ออกทางประตู ๒, ๓ เดินเท้าไปขึ้นรถ ณ จุดนัดหมาย
- ทภ.๑ อานวยการควบคุมการจราจร
---------เสร็จสิ้นพิธีฯ----------

การแต่งกาย : นายทหารชนสัญญาบัตร - เครื่องแบบปกติขาว
คาดกระบี่ ถุงมือ (ทุกนาย)
นายทหารประทวน - เครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว สีตามเหล่าทัพ
(ทอ.อินทรธนูแข็ง)

เวลา ๑๓.๐๐ น.
กำหนดการประชุมรวมโซน (ภาค)
เวลา ๑๔.๓๐ น.
กำหนดการประชุมพรรค ชั้น ๒ ณ พรรคเพื่อไทย
(จันทร์)
๕ พ.ค. 2014
กำหนดการซ้อมใหญ่พิธีเข้ารับพระราชทานเข็มฯ และ ปริญญาบัตร
วปอ.,วสท.,วทบ.,วทร.,วทอ., และ รร.สธ.ทบ./ทร./ทอ.
ณ อาคารสวนอัมพร
เวลา ๑๐.๐๐ น.
- รายงานตัวที่ วปอ.
เวลา ๑๑.๐๐ น.- กำหนดการออกเดินทางจาก วปอ.โดยรถบัสไป
ที่สวนอัมพร
การแต่งกาย
- ทหาร:ชุดแขนยาว กระบี่ ถุงมือ
- ข้าราชการ พลเรือน :ชุดกากี แขนยาว/ผู้หญิง ใส่กระโปรง
- เอกชน : สูทเข้ม เชิ๊ตขาว ผูกไทสีฟ้า วปอ. / ผู้หญิง ใส่กระโปรง

เวลา ๑๘.๓๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจาก. พลเอกชัยณรงค์ หนุนภักดี (ประธาน)
นายวรวุฒิ - นางสุมิตรา จงเฉลิมชัย และ พลตรี นายแพทย์
โสภณ - พันเอกหญิง ชลธิชา สงวนวงษ์ เพื่อร่วมเป็นเกียรติ
ในงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส ระหว่าง แพทย์หญิง
วศินี จงเฉลิมชัย กับ ร้อยโทนายแพทย์ ปิยนันท์ สงวนวงษ์
ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์. สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต
กรุงเทพฯ
(อาทิตย์)
๔ พ.ค. 2014
เวลา ๐๗.๐๐ น.
กำหนดการไปวัดบวรนิเวศวิหาร ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.
ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ ได้รับเชิญให้มาร่วมงาน
ฉลองมงคลสมรส ระหว่าง นางสาวรัชนก สะอิ
(หลานสาวคุณดุสิต-คุณนิสา) กับ นายจักรพงษ์ พุฒเพ็ง
โดยเจ้าบ่าวทำงานที่ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย
เจ้าสาวทำงานสื่อประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ณ ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซอยรามคำแหง ๒
เขตคลองตัน กรุงเทพฯ
(เสาร์)
๓ พ.ค. 2014
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรรณิการ์ เผือกนำผล
คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
บรรยายเรื่อง" ชาวประมงชายฝั่งภาคตะวันออกต้องเตรียมตัวอย่างไร
เพื่อให้มีศักยภาพในการรับมือการเปิดประชาคมอาเซียน"
ให้กับชาวประมง และนักศึกษา จำนวน ๒๐๐ คน
ณ หอประชุมรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

กำหนดการ
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
ลงทะเบียน
เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น.
พิธีเปิดงานเสวนาเชิงปฎิบัติการในหัวข้อการเสริมสร้างศักยภาพภาคี
เครือข่ายประมงชายฝั่งภาคตะวันออกสู่ประชาคมอาเซียน
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวกูณฑ์ ทองอร่าม รักษาการแทนอธิการบดี
กล่าวเปิดงาน
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.
ปาฐกถาพิเเศษเรื่อง "ชาวประมงชายฝั่งภาคตะวันออกต้องเตรียมตัว
อย่างไร" โดย ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.
เวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการโดยตัวแทนส่วนราชการตัวแทนภาคประชาชน
และตัวแทนภาคีเครือข่ายร่วมวงเสวนาเพื่อระดมความคิดเห็นต่อการ
เสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่ายประมงชายฝั่งภาคตะวันออก
สู่ประชาคมอาเซียน
เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
จัดแบ่งกลุ่มชาวประมงชายฝั่ง ๓ จังหวัดเพื่อดำเนินกิจกรรม
ในภาคบ่ายพร้อมวิทยากรประจำกลุ่ม
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
กิจกรรมระดมปัญหาและสร้างทางเลือกของกลุ่มประมงชายฝั่ง
แต่ละจังหวัด
เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
ตัวแทนกลุ่มประมงชายฝั่งแต่ละจังหวัดในแต่ละกลุ่มนำเสนอ
ปัญหาของแต่ละพื้นที่และการค้นพบประเด็นทางเลือก/สรุปปัญหา
และแนวทางแก้ไข
เวลา ๑๖.๓๐ น.
ปิดงาน

กำหนดการพระราชทานพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมศพ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข) ณ ศาลาทักษิณาประดิษฐ์
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ ๓ - วันอังคารที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เวลา ๑๘.๓๐ น.
พระราชทานพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมศพ
(อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์)
หมายเหตุ ทางวัดงดสวดพระอภิธรรมศพ ในวันจันทร์ที่
๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เนื่องในวันฉัตรมงคล
(ศุกร์)
๒ พ.ค. 2014
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
กำหนดการ เรียนหลักสูตรการพัฒนาการเมือง
และการเลือกตั้ง ระดับสูง รุ่นที่ ๕ ณ อาคารรวมหน่วยราชการ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

เวลา ๑๓.๐๐ น.
กำหนดการซ้อมย่อยพิธีเข้ารับพระราชทานเข็มฯ และ ปริญญาบัตร
วปอ.,วสท.,วทบ.,วทร.,วทอ., และ รร.สธ.ทบ./ทร./ทอ.
ณ อาคารพฤษชาติพระทรงชัย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
(หมายเหตุ มีอาหารว่างและอาหารกลางวันเลี้ยงหลังพิธีซ้อม
ที่ห้องกาแฟใหญ่)
การแต่งกาย
- ทหาร:ชุดแขนยาว กระบี่ ถุงมือ
- ข้าราชการ พลเรือน :ชุดกากี แขนยาว/ผู้หญิง ใส่กระโปรง
- เอกชน : สูทเข้ม เชิ๊ตขาว ผูกไทสีฟ้า วปอ. / ผู้หญิง ใส่กระโปรง

เวลา ๑๕.๐๐ น.
- กำหนดการพิธีรดน้ำศพ ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้ถึงแก่อสัญกรรม
เวลา ๑๗.๐๐ น.
- กำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

กำหนดการพระราชทานพิธีธรรม สวดอภิธรรมศพ
- ศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์เป็นเวลา ๗ วัน
ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
โดยจะตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่ศาลาทักษิณานุประดิษฐ์ (ศาลาใหญ่)
วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร บางเขน
วันศุกร์ที่ ๒ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๓๐ น.
วันอังคารที่ ๖ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๓๐ น.
วันเสาร์ที่ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๓๐ น.

กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ (บุคคลทั่วไปเป็นเจ้าภาพ)
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ถึงวันจันทร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๓๐ น.
วันพุธที่ ๑๔ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๓๐ น.
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤษภ่คม ๒๕๕๗ (พิธีบรรจุศพ) เวลา ๑๙.๓๐ น.

ประวัติ โดยสังเขป
- นายพีรพันธุ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต ๓
จังหวัดยโสธร สังกัดพรรคเพื่อไทย
เกิดวันที่ ๑๐ มิ.ย ๒๔๘๙ รวมอายุ ๖๗ ปี
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี ๒๕๒๘ เคยสังกัดพรรคชาติไทย
ประชาธิปัตย์ ความหวังใหม่ พลังประชาชนและเพื่อไทย
รับตำแหน่ง รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
ใน ครม.นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย.๒๕๕๖
จนกระทั่งยุบสภา

เวลา ๑๖.๐๐ น.
กำหนดการอัลมัรฮูมฮัจยีซอและห์ - อัลมัรฮูมะห์ฮัจยะห์ฮับเซาะห์ สาสกุล
ตวนฮัจยีมุฮัมมัด - อัลมัรฮูมะห์ฮัจยะห์เด๊ะสมร พุ่มหิรัญ
ฮัจยีมุฮัมมัดอามีน - ฮัจยะห์อาอีซะห์ พุ่มหิรัญ
เรียนเชิญข้าพเจ้าเพื่อเป็นเกียรติและร่วมรับประทานอาหาร
เนื่องในงานพิธีมงคลสมรส ระหว่าง นางสาวฟะตอนะห์ พุ่มหิรัญ (ชนิกานต์)
กับนายอัฟด้อล วงษ์สันต์ (นรากร) ณ บ้านเลขที่ ๑๓ ซอยราษฎร์พัฒนา ๒๖
ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
กำหนดการมีดังนี้
วันศุกร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (งานตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น.เป็นต้นไป)
วันเสาร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (งานตลอดทั้งวัน)

เวลา ๑๙.๐๐ น.
กำหนดการเดินทางไปจังหวัดจันทบุรี พักที่โรงแรมริมกรีน
ในนาม รปศ.และบรรยายในวันเสาร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.ที่หอประชุมรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
(พฤหัสบดี)
๑ พ.ค. 2014
เวลา ๐๘.๓๐ น.
กำหนดการ ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
ได้ไปร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดของ
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ณ บ้านในซอยวัดลาดปลาเค้า
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจากดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บรรยายเรื่อง “การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน”
ให้กับนักบริหารการศึกษา จำนวน ๗๐ คน
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรกรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจาก ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บรรยายเรื่อง “การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน”
ให้กับนักบริหารการศึกษา จำนวน ๗๐ คน
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เวลา ๑๘.๓๐ - ๒๐.๐๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจาก นายณรงค์เดช วงศ์ประเสริฐ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ (ประธานจัดงาน)
บรรยายเรื่อง"มุสลิมกับอาเซียนและข่าวสุดฮิต
เกิดอะไรขึ้นกับ MH370 เครื่องบินมาเลเซีย"
ให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๑๐๐๐ คน
ณ มัสยิดคลองกันยาเราะห์ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ
(พุธ)
๓๐ เม.ย. 2014
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจาก พลตรี องอาจ ชวาลวิวัฒน์
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา
บรรยายเรื่อง "การสร้างความมั่นคง และการเตรียมความพร้อม
รับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" ให้กับคณะกรรมการ
รักษาความสงบเรียบร้อย(ตำรวจ)และเจ้าหน้าที่ผู้ปฎฺิบัติงาน
ด้านความมั่นคง(ทหาร)ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประธานหอการค้า ข้าราชการ ภาคเอกชน จำนวน ๑๒๐ คน
ณ ห้องเพทาย โรงแรมแกรนด์ รอยัลพลาซ่า
อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

เวลา ๑๓.๐๐ น.
กำหนดการซ้อมย่อยพิธีเข้ารับพระราชทานเข็มฯ และ ปริญญาบัตร
วปอ.,วสท.,วทบ.,วทร.,วทอ., และ รร.สธ.ทบ./ทร./ทอ.
ณ อาคารพฤษชาติพระทรงชัย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
(หมายเหตุ มีอาหารว่างเลี้ยงหลังพิธีซ้อมที่ห้องกาแฟใหญ่
วันนี้ไม่มีเลี้ยงอาหารกลางวันเพราะมีเรียนอยู่ สถานที่ไม่สะดวกรับรอง)
การแต่งกาย
- ทหาร:ชุดแขนยาว กระบี่ ถุงมือ
- ข้าราชการ พลเรือน :ชุดกากี แขนยาว/ผู้หญิง ใส่กระโปรง
- เอกชน : สูทเข้ม เชิ๊ตขาว ผูกไทสีฟ้า วปอ. / ผู้หญิง ใส่กระโปรง
(อังคาร)
๒๙ เม.ย. 2014
เวลา ๑๐.๓๐ น.
กำหนดการนัดสนทนากับนายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ
ที่บริษัทกรุงไทยแทรคเตอร์ ถนนพระราม ๔
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. นด
กำหนดการได้รับเชิญจากนายสุรพล เจริญภูมิ ผู้อำนวยการ
ส่วนบริหารงานฝึกอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น บรรยายเรื่อง
"การเตรียมความพร้อมประชาคมในบทบาทอาเซียน"
ให้กับ นักบริหารงานองค์กรปกครองท้องถิ่น นักบริหารงานคลัง
นักบริหารงานช่าง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม จำนวน
๓๐๐ คน ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคาร ๒ (คัชมาตย์)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
(จันทร์)
๒๘ เม.ย. 2014
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจากนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี บรรยายเรื่อง
"ลู่ทางและโอกาสของสระบุรีเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"
ให้กับผู้จัดการธนาคาร สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ และนายอำเภอ จำนวน ๒๐๐ คน
ณ ห้องบอลรูม ชั้น ๑ โรงแรมเกียวอัน อำเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี

เวลา ๑๓.๐๐ น.
กำหนดการประชุมรวมโซน(ภาค)
เวลา ๑๔.๓๐ น.
ประชุมพรรค ชั้น ๒ ณ พรรคเพื่อไทย
(อาทิตย์)
๒๗ เม.ย. 2014
เวลา ๐๘.๓๐น.
กำหนดการ.ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ และทีมงาน
ไปร่วมงานอุปสมบทนายอนันต์ บูชา ประธานชุมชนโรงถ่าน
แขวงประเวศ ที่วัดลานบุญ กรุงเทพฯ

เวลา ๑๐.๓๐ น.
กำหนดการงานทำบุญครบ ๑๐๐ วัน สามีของป้าไม้
เลี้ยงพระเพล ณ บ้านป้าไม้ ซอยอ่อนนุช ๖๖ กรุงเทพฯ
(หมายเหตุ ตรงไปในซอย ๖๖ เรื่อยๆ จนถึงแยก ๑๓ ซ้ายมือ
เข้าแยก ๑๓ ตรงไป)

เวลา ๑๔.๐๐ น.
กำหนดการแข่งขันนกกรงหัวจุกการกุศลเพื่อหารายได้มอบให้มัสยิดคลองกันยาเราะห์หมัด ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ชิงถ้วย
นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนประจำจังหวัดสมุทรปราการ
- ประธานในพิธี ฮัจยี อารีฟีน
มะหะหมัด (ประธานสหพันธ์นกกรงหัวจุกฯ)
- ประธานจัดการแข่งขัน
นาย ณรงค์เดช วงศ์ประเสริฐ
(รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน)
ณ สนามตลาดสดสี่แยกหนองจอก
ถนนสุวินทวงค์ กรุงเทพฯ (ฟีโน่)

เวลา ๑๗.๐๐ น.
กำหนดการงานพระราชทานเพลิงศพ นายทองหล่อ ยังตรง
บิดาอดีต สส.นายแพทย์วัลลภ ยังตรง ณ วัดชัยมงคล
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

เวลา ๑๗.๐๐ น.
กำหนดการ วปอ.๒๕๕๕ สายอังกฤษนำโดยนายสิทธิชัย(หนุ่ม)
จัดงานเลี้ยงให้ พลเอกชาตรี และ พี่หมอโส (ช้าง)
เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ณ บางกอก ฮอลล์ (กล้วย รีสอร์ท)
(เสาร์)
๒๖ เม.ย. 2014
เวลา ๐๙.๐๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจากชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย
จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องศรีวราแกรนด์บอลรูม
โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ฯได้รับทราบผล
การดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและร่วมกันพิจารณารับรองรายงานฐานะ
การเ งินและอนุมัติงบดุลประจำปี ๒๕๕๖ รวมถึงพิจารณาอนุมัติการจัดสรร
กำไรสุทธิและอื่นๆ

กำหนดการ
เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียนและชี้แจงกำหนดการ
เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.
พิธีเปิด
เวลา ๐๙.๓๐ น.
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗

เวลา ๑๙.๐๐ น.
กำหนดการสวดอภิธรรมศพ นายสุนทร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ (เสียฮุก)
ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ศาลา ๑
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร ถนนกรุงเกษม
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

เวลา ๑๙.๐๐ น.
กำหนดการงานสวดอภิธรรมศพร้อยตรีธานินทร์ เจริญสุข
เป็นบิดาของกรรมการชุมชน หมู่บ้านเคหะธานี ๔
กำหนดสวดระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗
และฌาปนกิจศพวันจันทร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗
เวลา ๑๗.๐๐ น. น. ที่วัดบางเพ็งใต้ ถนนรามคำแหง
แขวงสะพานสูง กรุงเทพฯ
(ศุกร์)
๒๕ เม.ย. 2014
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
กำหนดการ เรียนหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ระดับสูง รุ่นที่ ๕ ณ อาคารรวมหน่วยราชการ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ช่วงเย็น
กำหนดการ นักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง
รุ่นที่ ๕ (พตส.๕) กลุ่ม ๒ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ที่ห้องอาหาร ชั้น ๗
(ห้องที่ใช้รับประทานอาหารเช้า) โดยรูปแบบของงาน
จะจัดเป็นงานสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ มีการแสดงแบบไทยๆ
*หมายเหตุ ขอให้เตรียมเสื้อผ้าสงกรานต์มาเล่นน้ำด้วย

เวลา ๑๖.๐๐ น.
กำหนดการพิธีรดน้ำศพ นายสุนทร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ (เสี่ยฮุก)
บิดาของนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาญจนบุรี เป็นนักธุรกิจพ่อค้าไม้ชื่อดังของจังหวัดกาญจนบุรี
ได้ล้มป่วยด้วยโรคหัวใจและเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลกรุงเทพฯ
และได้เสียชีวิต ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น.
รวมอายุได้ ๖๙ ปี ส่วนกำหนดการสวดพระอภิธรรม
จะตั้งศพสวดอภิธรรมไปถึงวันที่ ๓๐ เมษายน.๒๕๕๗
ณ ศาลา ๑ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ
(พฤหัสบดี)
๒๔ เม.ย. 2014
เวลา ๑๐.๓๐ น.
กำหนดการนัดถ่ายภาพประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นสายสะพาย ปถมาภรณ์ช้างเผือก (ปช.) ณ ร้านวสันต์สตูดิโอ
ถนนประชาธิปไตย แขวงบางขุนพรหม กรุงเทพฯ

ชั้นที่ ๑ - ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
เมื่อจัดเป็นสำรับประกอบด้วย
- ดวงตรา สำหรับห้อยกับสายสะพาย
- ดารา ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
- สายสะพาย สะพายบ่าขวาเฉียงลงมาทางซ้าย

เวลา ๑๓.๐๐น.
กำหนดการร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ ไปร่วมงานละหมาดยัติ
นายสมชาติ ยีอิบรอเฮม อายุ ๕๔ ปี ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งโพรงจมูก
ที่มัสยิดนูรุ้ลอิสลามวังใหญ่ เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ

เวลา ๑๗.๓๐ - ๒๑.๐๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐให้ไปร่วมงาน
แพร่ภาพเปิดตัว “ไทยรัฐทีวี” ช่อง ๓๒ เอชดี อย่างเป็นทางการ.
ณ เซ็นเตอร์พ้อยท์ สตูดิโอ ซอยสุขุมวิท ๑๐๕ กรุงเทพฯ
(พุธ)
๒๓ เม.ย. 2014
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจาก ดร.ชุติกาญน์ ศรีวิบูลย์
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
บรรยายเรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ AEC"
ให้กับผู้บริหารการศึกษา จำนวน ๕๐ คน
ณ อาคาร ๑ (สาโรช) ชั้น ๒ ห้องผาไท สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจากนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
บรรยายเรื่อง "การเตรียมความพร้อมของ อปท.
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" ให้กับผู้อำนวยกอง(ระดับ ๗)
ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประธาน/รองประธานสภาเทศบาล
จำนวน ๑๑๐ คน ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคาร ๑ (สาโรช)
ชั้น ๒ ห้องผูกจิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
(อังคาร)
๒๒ เม.ย. 2014
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจากรองศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และฝ่ายบริการวิชาการสำนักสิริพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บรรยายเรื่อง
"บทบาทของ Emerging Market ในเวทีโลก;ท่าทีของไทย"
ให้กับข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ข้าราชการจากหน่วยงานภายนอกและพนักงาน เจ้าหน้าที่ภาคเอกชน
จำนวน ๔๐ คน ณ ห้องจรัสเมือง ชั้น ๒ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์
ถนนพระราม ๖ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

เวลา ๑๘.๓๐ น.
กำหนดการนัดสนทนากับ Mr.G.Balasubramanian Deputy
Chief of Mission and DPR to UN3ESCAP Embassy
of India at Gaggan, Indian Restaurant 68/1 Soil Langsuan
Ploenchit Road Lumpini Bangkok
(จันทร์)
๒๑ เม.ย. 2014
กำหนดการไปธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง ถนนรามคำแหง กรุงเทพฯ

เวลา ๑๘.๐๐ น.
กำหนดการนัดสนทนากับพลตรี นายแพทย์ สายัณห์ สวัสดิ์ศรี
๒๕๐ /๖๐ ซอย ๔๖ หมู่บ้านสัมมากร ถนนสุขาภิบาล ๓
กรุงเทพฯ

เวลา ๑๘.๓๐ น.
กำหนดการพรรคเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ
บิดา ส.ก.ประพนธ์ เนตรรังษี (ส.ก.ตุ่น) ณ ศาลา ๑
วัดเสมียนนารี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

เวลา ๑๘.๓๐ น.
กำหนดการสวดอภิธรรมศพนายเทพฤทธิ์ สุภาสงวน
น้องชายนางสาวสุนทรี สุภาสงวน (พี่ต๋อย) ณ วัดธาตุทอง
ศาลาชวลิตธำรง ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๖ฺ เมษายน ๒๕๕๗
และกำหนดการพระราชทานเพลิงศพ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗
เวลา ๑๗.๐๐ น.
(อาทิตย์)
๒๐ เม.ย. 2014
เวล่ ๐๖.๐๐ - ๐๖.๕๕ น.
คณะนักศึกษา พตส.๕ ทุกกลุ่มและคณะทำงานรับประทานอาหารเช้า
ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๐๖.๔๕ น.
คณะนักศึกษา พตส.๕ และคณะทำงานเดินทางออกจาก
โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
คณะนักศึกษา พตส.๕ และคณะทำงาน ไปสังเกตการณ์การเปิดการลงคะแนน
และการลงคะแนนเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้ง เทศบาลตำบลประตูป่า
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
กลุ่มที่ ๑ - เลือกตั้งโปร่งใส หมู่ ๔ ณ วัดประตูป่า
กลุ่มที่ ๒ - พร้อมใจใช้สิทธิ หมู่ ๙ ณ ศาลา กนช.หน้าวัดต้นแงะ

เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจาก นายปรีชา ศิริสะอาด
รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ
บรรยายเรื่อง “เตรียมความพร้อมบัณฑิตเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
ให้กับนักศึกษา สาขาการจัดการ สาขาการตลาด สาขาการคอมพิวเตอร์
สาขาการบัญชี จำนวน ๔๐๐ คน ณ ห้องประชุม สารภี อาคาร ๑๘
ชั้น ๑๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ ซอยสุขุมวิท ๖๔/๒
ถนนสุขุมวิท เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุ จำนวน ๙ รูป
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น..
นักศึกษารายงานตัวเข้ารับการปัจฉิมนิเทศ
และรับเอกสาร
เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.
พิธีเปิดและ “ปัจฉิมโอวาท”
โดยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี (ศรีวัฒนา)
กล่าวรายงาน โดย ดร.ปุณิกา แจ่มจำรัส
และมอบเกียรติบัตรทีมงานองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.
บรรยายเรื่อง“ลักษณะของบัณฑิต...ที่พึงประสงค์ของสังคม”
และ แนะแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาโท
โดย ดร.พนัส อุณหบัณฑิต คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
บรรยายเรื่อง ขั้นตอนพิธีประทานปริญญาบัตร
โดย ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
บรรยายเรื่อง “เตรียมความพร้อมบัณฑิตเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
โดย ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหาร

งานสืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต์
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
คณะครูอาจารย์และนักศึกษาพร้อมกันบริเวณหน้าวิทยาลัย
- แตรวง
- ขบวนแห่องค์ผ้าป่าสามัคคี
- ถวายผ้าป่าสามัคคี(นิมนต์พระ ๑ รูป)
- พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
- ครู-อาจารย์ให้พร ผูกข้อมือนักศึกษารุ่นพี่ที่จะจบการศึกษา
- นักศึกษารุ่นน้องมอบมาลัย ให้รุ่นพี่ เพื่อแสดงความยินดี
งาน Bye Nior Party “ร้อยเรียงดวงใจ ปัจฉิม ธนบุรี-ศรีวัฒนา
ปีการศึกษา ๒๕๕๖”
เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.
นักศึกษาลงทะเบียน ณ ห้องประชุมสารภี
เวลา ๑๘.๓๐ น.
พิธีเปิดงาน Bye Nior Party โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี
เวลา ๑๘.๔๕ น.
วิดิทัศน์ประมวลภาพกิจกรรมนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา
เวลา ๑๙.๐๐ น.
ตัวแทนว่าที่บัณฑิตกล่าวถึงความรู้สึก
เวลา ๑๙.๑๕ น.
รับประทานอาหารร่วมกัน(เลี้ยงโต๊ะจีนและวงดนตรี)
เวลา ๒๐.๐๐ น.
กิจกรรมประกวดการแต่งกายและการแสดงของนักศึกษาจากสาขาต่างๆ
- สาขาการจัดการ
- สาขาการตลาด
- สาขาการคอมพิวเตอร์
- สาขาการบัญชี
เวลา ๒๒.๓๐ น.
ร่วมกันร้องเพลง ถิ่นมหาวิทยาลัยธนบุรี
เวลา ๒๓.๐๐ น.
ปิดงาน

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
กำหนดการชุมชนเคหะธานี ๔ ได้มีการจัดทำผ้าป่าชุมชนนำเพื่อนำเงิน
ไปจัดสร้างหอพระชุมชน สำหรับประดิษฐานพระพุทธเคหะธานี ๔
ที่คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ ได้กรุณามอบมาเป็นพระประจำหมู่บ้าน
วันนี้ทางชุมชนจึงได้จัดงานฉลองหอพระชุมชน พร้อมกับจัดงานวันสงกรานต์
และจัดงานผู้สูงอายุ ณ ชุมชนเคหะธานี ๔ ถนนราษฎร์พัฒนา ๕
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ โดยมีกำหนดการดังนี้
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. - เลี้ยงเพล
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. - รับประทานอาหารร่วมกัน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. - สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชน

เวลา ๑๓.๐๐ น.
กำหนดการมีพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ๒๐ คน ณ ชุมชนเปรมฤทัย
(เสาร์)
๑๙ เม.ย. 2014
กำหนดการ
เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น.
คณะนักศึกษา พตส.๕ ทุกกลุ่มและคณะทำงานรับประทาน
อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมกัชชันฯ
เวล ๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
คณะนักศึกษา พตส.๕ และคณะทำงานเดินทางออกจากโรงแรมกัชชันฯไปสังเกตการณ์การรับมอบหีบบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ ณ สถานที่ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ เลือกตั้งโปร่งใส ณ เทศบาลตำบลทาปลาดุก
อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
กลุ่มที่ ๒ พร้อมใจใช้สิทธิ ณ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
กลุ่มที่ ๓ ผูกมิตรสมานฉันท์ ณ เทศบาลท่ากาศเหนือ
อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
กลุ่มที่ ๔ สร้างสรรค์ประชาธิปไตย ณ เทศบาลทาขุมเงิน
อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.
รับฟังคำบรรยายสรุปการเตรียมพร้อมในการเลือกตั้ง
ของเทศบาลตำบลแต่ละแห่ง
เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
คณะนักศึกษา พตส.๕ ทุกกลุ่มเดินทางไปพบปะพูดคุยกับกลุ่มผู้นำ
ชุมชนและประชาชนในแต่ละพื้นที่
กลุ่มที่ ๑ เลือกตั้งโปร่งใส(เทศบาลตำบลทาปลาดุก)
หมู่ที่๑ บ้านทากู่ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทากู่
กลุ่มที่ ๒ พร้อมใจใช้สิทธิ (เทศบาลทาทุ่งหลวง)
หมู่ ๒ บ้านเหมืองลึก ณ วัดทาเหมืองลึก
กลุ่มที่ ๓ ผูกมิตรสมานฉันท์ (เทศบาลตำบลทากาศเหนือ)
หมู่๓ บ้านดอยแช่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านดอยแช่
กลุ่มที่๔ สร้างสรรค์ประชาธิปไตย(เทศบาลตำบลทาขุมเงิน)
หมู่ที่ ๔ บ้านสัน ณ โรงเรียนบ้านสัน
เวลา ๑๒.๓๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ลาบไก่หมื่นข้าว ตำบลทากาศเหนือ
อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
เวลา ๑๓.๓๐ น.
คณะนักศึกษา พตส.๕ ทุกกลุ่มเดินทางไปทัศนศึกษา
ณ สวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ทัศนศึกษา ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๓๐ น.
คณะนักศึกษา พตส.๕ ทุกกลุ่ม รับประทานอาหารเย็น
ณ ห้องอาหารโบทานิค รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๑๘.๓๐ - ๑๙.๓๐ น.
เดินทางเข้าที่พัก ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เวลา ๒๑.๕๕ น.
กำหนดการเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์
เที่ยวบิน DD8327 ลงที่สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา ๒๓.๐๐ น.
(ศุกร์)
๑๘ เม.ย. 2014
เวลา ๐๙.๐๐ น.
กำหนดการ พตส.๕ และคณะนัดกันที่สนามบินดอนเมือง
เวลา ๑๐.๓๕ น. ออกเดินทางโดยสายการบินนกแอร์
เที่ยวบิน DD8310 (ดอนเมือง- เชียงใหม่)

กำหนดการศึกษาดูงานและสังเกตการณ์การเลือกตั้งท้องถิ่น
จังหวัดลำพูน ของคณะนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมือง
และการเลือกตั้ง ระดับสูง รุ่นที่ ๕ (พตส.๕) ระหว่างวันศุกร์ที่
๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ - วันอาทิตย์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗
วันศุกร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.
คณะนักศึกษา พตส.๕ และคณะทำงานพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง
เวลา ๑๐.๓๕ - ๑๑.๓๕ น.
คณะนักศึกษา พตส.๕ และคณะทำงานเดินทางออกจากสนามบินดอนเมือง
ไปยังสนามบินเชียงใหม่
เวลา ๑๒.๐๐ น
เดินทางออกจากสนามบินเชียงใหม่
เวลา ๑๒.๒๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง(สาขาฟ้าฮ่าม)
จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๑๓.๓๐ น.
เดินทางไปศาลากลางจังหวัดลำพูน
เวลา ๑๔.๑๕ น.
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งหรือผู้แทน
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงานของคณะนักศึกษา พตส.๕
และแนะนำคณะผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
- รับฟังการบรรยายสรุปการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่น
ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดย
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจังหวัดลำพูน
เว ลา ๑๕.๓๐ น.
- ไหว้พระและสักการะพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
- ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีฯ อำเภอเมือง
จังหวัดลำพูน
เวลา ๑๖.๓๐ น.
คณะนักศึกษา พตส.๕ และคณะทำงานเดินทางไปโรงแรมกัชชันฯ
ขุนตาน กอลฟ์ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๑๗.๑๕ น.
เข้าที่พักโรงแรมกัชชันฯ
เวลา ๑๘.๓๐ - ๒๒.๐๐ น.
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรมกัชชันฯ
อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
(พฤหัสบดี)
๑๗ เม.ย. 2014
เวลา ๑๙.๐๐ น.
กำหนดการ วปอ.๒๕๕๕ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
นายวิชัย จันทร บิดาของนายชยาวุธ จันทร รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา ณ ศาลาวัดดอนตะโก ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี
(พุธ)
๑๖ เม.ย. 2014
เวลา ๑๓.๐๐ น.
กำหนดการงานรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ของชุมชนหลัง สน.ประเวศ
(อังคาร)
๑๕ เม.ย. 2014
เวลา ๑๕.๐๐ น.
กำหนดการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุที่ชุมชนสามัคคีธรรม
(ชอยบ้านนายสมาน แสงเงิน) มีจำนวน ๔๐ คน