มีบันทึกประจำวันทั้งหมด 2869 ครั้ง

[ หน้าแรก ]   [ ก่อนหน้า ]   [ ถัดไป ]   [ หน้าสุดท้าย ]  

หน้าที่ 3/96 ของทุกปี


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96       

[.แสดงทั้งหมด.] [ 2502 ]9[ 2503 ]9[ 2504 ]9[ 2505 ]9[ 2506 ]9[ 2507 ]9[ 2508 ]9[ 2509 ]
[ 2510 ]9[ 2511 ]9[ 2512 ]9[ 2513 ]9[ 2514 ]9[ 2515 ]9[ 2516 ]9[ 2517 ]
[ 2518 ]9[ 2519 ]9[ 2520 ]9[ 2521 ]9[ 2522 ]9[ 2523 ]9[ 2524 ]9[ 2525 ]
[ 2526 ]9[ 2527 ]9[ 2528 ]9[ 2529 ]9[ 2530 ]9[ 2531 ]9[ 2532 ]9[ 2533 ]
[ 2534 ]9[ 2535 ]9[ 2536 ]9[ 2537 ]9[ 2538 ]9[ 2539 ]9[ 2540 ]9[ 2541 ]
[ 2542 ]9[ 2543 ]9[ 2544 ]9[ 2545 ]9[ 2546 ]9[ 2547 ]9[ 2548 ]9[ 2549 ]
[ 2550 ]9[ 2551 ]9[ 2552 ]9[ 2553 ]9[ 2554 ]9[ 2555 ]9[ 2556 ]9[ 2557 ]
[ 2558 ]9[ 2559 ]9[ 2560 ]9[ 2561 ]9[ 2562 ]9[ 2563 ]9[ 2564 ]9[ 2565 ]
[ 2566 ]9[ 2567 ]9[ 2568 ]9[ 2569 ]9[ 2570 ]9[ 2571 ]9[ 2572 ]9[ 2573 ]
[ 2574 ]9[ 2575 ]9[ 2576 ]9[ 2577 ]9[ 2578 ]9[ 2579 ]9[ 2580 ]9[ 2581 ]
[ 2582 ]9[ 2583 ]9[ 2584 ]9[ 2585 ]9[ 2586 ]9[ 2587 ]9[ 2588 ]9[ 2589 ]
[ 2590 ]9[ 2591 ]9[ 2592 ]9[ 2593 ]9[ 2594 ]9[ 2595 ]9[ 2596 ]9[ 2597 ]
[ 2598 ]9[ 2599 ]9[ 2600 ]9[ 2601 ]9[ 2602 ]

 วัน/เดือน/ปี  รายละเอียด
(ศุกร์)
๒๒ ส.ค. 2014
หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ระดับสูง รุ่นที่ ๕ ณ อาคารรวมหน่วยราชการ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
(ศุกร์)
๒๒ ส.ค. 2014
กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ นางอำไพ พุ่มแก้ว
ระหว่างวันที่ ๑๘ สิงหาคม ถึง วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗
(วันที่ ๒๓ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ พักสวด)
๑ กันยายน ๒๕๕๗
เวลา ๑๐.๐๐ น. - แสดงพระธรรมเทศนา
เวลา ๑๐.๓๐ น. - พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพุทธมนต์ -
ถวายภัตตาหารเพล
เวลา ๑๕.๓๐ น.- พระราชทานเพลิง

(พฤหัสบดี)
๒๑ ส.ค. 2014
เวลา ๐๙.๐๐ น.
กำหนดการนัดสนทนากับนายจรูญศักดิ์ สุขวัฒโน(แดง)
(เป็นนักทำสารคดี จัดทริปเดินทางจากกรุงเทพฯผ่านประเทศจีน
มองโกเลีย รัสเซีย และอีก ๑๑ ประเทศไปจนถึงฝรั่งเศส
ใช้เวลาเดินทาง ๕๘ วัน ขับรถ ๒๕,๐๐๐ กิโลเมตร ใน ๑๖ ประเทศ)
ที่บ้านราชนีติ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

เวลา ๑๒.๐๐ น.
กำหนดการนัดประชุมกับนายณัฐวราห์ แจ้งน้ำใจ
นายวรรณรงค์ วันทา ครั้งที่ ๑ ณ บ้านราชนีติ
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

(พุธ)
๒๐ ส.ค. 2014
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.
กำหนดการ ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
ได้รับเชิญจากนางพรรณสิริ กุลนาถศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย บรรยายเรื่อง
"การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"
ให้กับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจาก ๑๗ จังหวัด
จำนวน ๔๐๐ คน ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเซอร์ รีสอร์ท แอนด์สปา
ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

กำหนดการ
เวลา ๐๘.๓๐ น.
ลงทะเบียน
เวลา ๐๙.๐๐ น.
พิธีเปิดโดรงการประชุมวิชาการ อบจ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ
เวลา ๐๙.๓๐ น.
บรรยายเรื่อง ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและการกระจายอำนาจ
การถ่ายโอนการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย นายอักกพล พฤกษะวัน อดีตที่ปรึกษาระดับ ๑๑
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เวลา ๑๐.๓๐ น.
พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๐.๔๕ น.
บรรยายเรื่อง การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาเชิงอนุรักษ์
แบบยั่งยืนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
นายณฐกร โซ่จินดามณี ประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดพิษณุโลก
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.
บรรยายพิเศษเรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน โดย ร้อยตำรวจเอก ดร นิติภูมิ นวรัตน์
เวลา ๑๔.๓๐ น.
พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๔.๔๕ น.
ศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยว
(จันทร์)
๑๘ ส.ค. 2014
เวลา ๐๖.๓๐ น.(รอบเช้า)
กำหนดการชมรมนักศึกษา พตส.รุ่นที่ ๕ กลุ่มที่ ๓
หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
จัดการแข่งขันกอลฟ์การกุศล ประจำปี ๒๕๕๖
ชิงถ้วยเกียรติยศจาก นายศุภชัย สมเจริญ
ประธานกรรมการเลือกตั้ง ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้
ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่
เป็นกรรมการกลางด้วย ณ สนามกอลฟ์ เดอะรอยัลกอล์ฟ
แอนด์ คันทรี คลับ ลาดกระบัง ถนนลาดกระบัง กรุงเทพฯ
(อาทิตย์)
๑๗ ส.ค. 2014
เวลา ๑๗.๓๐ น.
กำหนดการมีพิธีบูชาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูต
องค์พระกฤษณะ ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี(วัดแขก สีลม)
- พิธีบูชาเย็น เริ่มเวลา ๑๗.๓๐ น.
เสร็จพิธีอัญเชิญองค์พระกฤษณะออกแห่
(เสาร์)
๑๖ ส.ค. 2014
เวลา ๑๘.๐๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจาก พลตรี นิรันดร สมุทรสาคร
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑ ประธานกรรมการ
นักศึกษา วปอ.๒๕๕๖ หมู่สิงโต ให้ร่วมงาน
"บอร์น ทู บี ไลออน" (Born 2B Lion) "กำเนิดสิงโต"
โดยรวมหมู่สิงโตทุกรุ่น ณ ห้องเดอะคอนเซอเวทอรี่
โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
* โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะสังสรรค์ สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หมู่สิงโตทุกรุ่น
ภายใต้บรรยากาศแบบย้อนยุค ๒๔๙๙...สิงโตครองเมือง
การแต่งกาย - เสื้อยืดดำ สิงโตเหลือง กางเกงยีน
ปลอกแขนลายสัก/สติ๊กเกอร์ แว่นดำกวนเมือง
(ศุกร์)
๑๕ ส.ค. 2014
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจากนายวิทยา สุริยะวงค์
ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม บรรยายเรื่อง
"เปิดโลกยุติธรรมในต่างแดน" ให้กับผู้บริหารระดับสูง
ในกระบวนการยุติธรรม จำนวน ๕๐ คน
ณ ห้องสัมมนา ๑- ๒ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม
สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคาร บี)
ชั้น ๙ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

เวลา ๑๓.๐๐ น.
กำหนดการนัดสนทนากับคุณยายนพทัศ รัตนปัญญา
เจ้าของบริษัทยา ๕ สิงห์ จำกัด ที่ซอยงามวงศ์วาน ๒๕
แยก ๒ ถนนงามวงศ์วาน

เวลา ๑๙.๐๐ น.
กำหนดการ วปอ.๒๕๕๕ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
นางวิไลพร พิทักษ์สิทธิ์ มารดาพี่หมอเซ็ง(วิสุทธิ์)
ณ วัดหัวลำโพง ศาลา ๑ ถนนพระราม ๔ กรุงเทพฯ
(พุธ)
๑๓ ส.ค. 2014
เวลา ๑๑.๐๐ น.
กำหนดการมีนัดสนทนากับท่านอภิชาติ
ณ SC Park ถนนเลียบทางด่วน กรุงเทพฯ

เวลา ๑๘.๓๐ น.
กำหนดการนัดสนทนากับ G.Balasubramanian
Deputy Chief of Mission and DPR to UN- ESCAP
Embassy of India ที่ The Great Kabab Factory
เลขที่ ๑๒ ถนนสุขุมวิท ซอย ๑๒ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ
(อาทิตย์)
๑๐ ส.ค. 2014
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจากนายวันอิดดริส หะยีวันอิดดรีส
นางอรพรรณ หะยีวันอิดดรีส นายนิติ ดาราหะ
สหกรณ์จังหวัดปัตตานี นางกัลยา ดาราหะ
เพื่อเป็นเกียรติ และร่วมรับประทานอาหาร เนื่องในงาน
มงคลสมรส (วาลีมะฮ์) ระหว่าง นางสาวฟารีดา หะยีวันอิดดรีส
และนายจิรรัฐ ดาราหะ ณ บ้านเลขที่ ๑๔๒/๓ ถนนยะรัง
ตำบลจะบังติกอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี (ซอยมัสยิดรายอ
ปัตตานี)
(ศุกร์)
๘ ส.ค. 2014
หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ระดับสูง รุ่นที่ ๕ ณ อาคารรวมหน่วยราชการ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
กำหนดการส่งร่างเอกสารฯ บทที่ ๑ - ๒ ที่ปรับแก้ไขแล้ว
ให้กับผู้ประสานงานฯ

เวลา ๑๘.๐๐ น.
กำหนดการนัดสนทนากับนายสมพร ดำพริก
จัดงานรับบริจาคให้กับพี่เล็ก
(พุธ)
๖ ส.ค. 2014
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจากนายสมชาย ส่งศรีพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี บรรยายเรื่อง
"เรื่องน่ารู้ก่อนเข้าสู่อาเซียน" ให้กับครูและนักเรียน
จำนวน ๑,๐๐๐ คน ณ หอประชุมโรงเรียนธัญบุรี
ซอยพหลโยธิน ๙๔ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี
หมายเหตุ ; เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๑๕ น. ร้อยตำรวจเอก ดร.
นิติภูมิ นวรัตน์ พบนักเรียนและคณะครู Morning talk
ที่หน้าแถวฯ หลังพิธีกราบแม่
(อาทิตย์)
๓ ส.ค. 2014
เวลา ๑๙.๐๐ น.
กำหนดการ ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
ได้รับเชิญจากคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล
ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
ร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ
และชมการแสดงทางวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยศิลปินแห่งชาติ
" ในสวนฝัน"ผสานใจภักดิ์แด่ อัคราภิรักษศิลปิน
ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
(ศุกร์)
๑ ส.ค. 2014
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.
กำหนดการสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ให้นักศึกษาหลักสูตรการ พัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ระดับสูง รุ่นที่ ๕ (พตส.๕) เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ ๒
เพื่อปรับแก้ไขร่างเอกสารฯ บทที่ ๑ - ๒
ณ ห้องประชุม ๗๐๕ และ ๗๐๖ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการ
เลือกตั้ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
(พฤหัสบดี)
๓๑ ก.ค. 2014
เวลา ๑๘.๓๐ น.
กำหนดการ ร้อยตำรวจเอก ดร. นิติภูมิ นวรัตน์
ได้รับเชิญจาก พลตำรวจเอก วรพงษ์ ชิวปรีชา
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นางนภัสสร จิระพาณิชย์เจริญ
และนายชัชชัย - นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา เพื่อเป็นเกียรติ
และร่วมในงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในพิธีมงคลสมรสระหว่าง
นางสาวธนิยา อำมฤตโชติ และ นายจักรพงศ์ สุเมธโชติเมธา
ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์(ชั้น ๓ แอทธินี ทาวเวอร์)
โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน
(พุธ)
๓๐ ก.ค. 2014
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
กำหนดการ ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
ได้รับเชิญจาก นายเจริญศักดิ์ งานไว รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม บรรยายเรื่อง
๑ "การปรับเปลี่ยนตนเองและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" (ภาคเช้า)
๒" เรื่องการมีคุณธรรม จริยธรรม สู่ความสำเร็จในชีวิต" (ภาคบ่าย)
ให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จำนวน ๑,๒๕๐ คน ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

กำหนดการ
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๒๐ น. นักเรียนชั้น ม.๓ ม.๖ พร้อมกันที่หอประชุม
เวลา ๐๘.๒๐ – ๐๘.๓๐ น. พิธีเปิดการอบรม ประธานในพิธี
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
นายสุเทพ พงษ์ใหม่ / ประธานดำเนินโครงการกล่าวรายงาน
(รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง นายเจริญศักดิ์ งานไว)
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. รับฟังการบรรยายจากวิทยากร
ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ ดังนี้
๑.เรื่อง "การรู้เท่าทันเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงสังคมโลกในปัจจุบัน
รู้จักคิดวิเคราะห์ด้วยปัญญา เตรียมความพร้อมปรับเปลี่ยนตนเอง
ตามทิศทางและผลกระทบของการศึกษาในการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘"
เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. รับฟังการบรรยาย
๒. เรื่อง "การส่งเสริมให้นักเรียนสามารถนำหลักธรรมที่ตนนับถือ
ไปประพฤติปฏิบัติและแก้ไขปัญหาชีวิตได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม รวมทั้งรู้รักสามัคคี มีความเคารพเทิดทูน
ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๕.๔๐ น.รับฟังการบรรยาย
๓.เรื่อง"ส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม รวมทั้ง มีความ กตัญญูกตเวที ห่างไกลจากยาเสพติด"
เวลา ๑๕.๔๐ - ๑๖.๐๐ น. ตอบข้อซักถาม
เวลา ๑๖.๐๐ น. เสร็จสิ้นการอบรม
(อังคาร)
๒๙ ก.ค. 2014
เวลา ๐๙.๐๐ น.
กำหนดการประชุมบริษัท

เวลา ๑๔.๐๐ น.
กำหนดการเดินทางไปจังหวัดขอนแก่นเพื่อบรรยายในวันพุธ
ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
พักที่โรงแรมเศรษฐีเรสซิเด้นท์ อำเภอเมืองพล จังหวัดขอนแก่น

18.30 hours
On the Occasion of the 193 Anniversary of the
Independence of Peru The Ambassador of the
Republic of Peru Mr.Felix Denegri and Mrs.
Maria Vargas de Denegri request the honour of the
commpany of Pol.Capt.Nitipoom Navaratna
at a Reception on Tuesday 29 July 2014,at 18.30
hours at the Grande Ballroom,Sheraton Grande
Sukhumvit
(จันทร์)
๒๘ ก.ค. 2014
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจากนายทรงเดช โคตรสิน
รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บรรยายเรื่อง โอกาสและความท้าทายของงาน กศน.
สู่อาเซียน ให้กับผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัด
ผู้บริหาร กศน อำเภอ ข้าราชการครู ครู กศน.
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ ห้องทับทิมสยาม ๔ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล
จังหวัดอุบลราชธานี

เวลา ๑๔.๕๕ น.
กำหนดการเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์
เที่ยวบิน DD9317 ลงที่สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
เวลา ๑๕.๕๕ น.

16.00 hrs
Festival of India in Thailand 2015
H.E.Mr.Harsh Vardhan Shringla Ambassador of India
to the Kingom of Thailand requests the pleasure of
your company for Curtain Raiser for Festival of India
in Thailand 2015 An interactive Session with Mr.
Sanjoy K.Roy, MD Teamwork Productions on
Monday 28 July 2014 at 1430 hrs followed by hight
tea at 16.00 hrs at Indian Cultural Centre
23rd floor lake Rajada 193/101 Rajadapisek Rajadisek
Road,Klongtoey,Bangkok 10110
(อาทิตย์)
๒๗ ก.ค. 2014
เวลา ๐๗.๓๐ น.
กำหนดการขึ้นเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ
จังหวัดสมุทรปรา การ โดยสายการบินไทย
เที่ยวบิน TG 2020 ลงที่สนามบินจังหวัดอุบลราชธานี
เวลา ๐๘.๓๕ น.
(เสาร์)
๒๖ ก.ค. 2014
กำหนดการศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็งที่ จังหวัดสุพรรณบุรี
การแต่งกาย - เสื้อยืดสีขาว พตส.๕
(ศุกร์)
๒๕ ก.ค. 2014
กำหนดการเรียนหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ระดับสูง รุ่นที่ ๕ ณ อาคารรวมหน่วยราชการ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

เวลา ๐๘.๔๕ - ๐๙.๐๐ น.
ชี้แจงการการดำเนินการตามหลักสูตร

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
กำหนดการร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ
สัมมนาของกลุ่มผูกมิตรสมานฉันท์ กลุ่มที่ ๓ เรื่อง
"แนวทางการเสริมสร้างจริยธรรมและการป้องกันแก้ไขปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่น" โดยมีวิทยากรดังนี้
๑.- ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา พูดหัวข้อ "สาเหตุของการคอร์รัปชั่น"
๒.- นางกัลยกร กันตะสุวรรณ พูดหัวข้อ "รูปแบบของการทุจริตคอร์รัปชั่น"
๓.- นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว พูดหัวข้อ "ผลกระทบของการทุจริตคอร์รัปชั่น"
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
บรรยายเรื่อง "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับความเป็นประชาธิปไตยที่ยั่งยืน"
เวลา ๑๕.๐๐ น.
เดินทางไปศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็งที่ จังหวัดสุพรรณบุรี
(ศุกร์ที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ )
ณ อำเภอบางปลาม้า และอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ช่วงเย็นวันที่ศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีงานเลี้ยงสังสรรค์
การแต่งกาย - แต่งเป็นแบบมนต์รักลูกทุ่ง เสื้อลายดอกสีสันสดใส
(พฤหัสบดี)
๒๔ ก.ค. 2014
เวลา ๑๓.๐๐ น.
กำหนดการไปสถานทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย
ชั้น ๒๓ อาคารแสงทองธานี ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ
(พุธ)
๒๓ ก.ค. 2014
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
กำหนดการขอเชิญผู้ที่จะเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ พตส.๕
กลุ่ม ๑,๓ สายสวีเดน เดนมาร์ก เข้าร่วมประชุมกับบริษัททัวร์
ณ ห้องประชุม ๗๐๖ ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
ประกอบด้วย
๑.บริษัท วี. ดี. โกลบ้อล จำกัด
๒. บริษัท วันเดอร์ฟูลเวิลด์ไวด์ จำกัดื
๓. บริษัท โกลเบิลยูเนี่ยน เอ็กซ์เพรส (เชียงใหม่) จำกัด
๔. บริษัท โกลบอล ฮอลิเดย์
๕. บริษัท เอส เจ ฮอลิเดย์
6 บริษัท โปรแกรม ฮอลิเดย์
(จันทร์)
๒๑ ก.ค. 2014
เวลา ๐๙.๐๙ น.
กำหนดการ ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
นำผ้าพระกฐินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จำนวน ๑ ไตร ไปมอบให้นางอัจฉรา ห่อสมบัติ
ผู้อำนวยการเขตประเวศ เพื่ออัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประดิษฐานไวัที่เขตประเวศ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย ๘๑
แขวง/เขตประเวศ กรุงเทพฯ เพื่อนำไปทอดถวาย
ณ อุโบสถ วัดคุณแม่จันทร์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
(แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ) เวลา ๐๙.๐๙ น.
จึงเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมในการกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน
ข ออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ทั้งหลายจงดลบันดาล
ให้ผู้บริจาคทรัพย์ จงมีแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป
(เสาร์)
๑๙ ก.ค. 2014
เวลา ๐๗.๓๐ น.
กำหนดการ ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
ไปร่วมงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่และแสดงความยินดีกับ
พลตำรวจตรี จำนงค์ รัตนกุล ที่บุตรชายสำเร็จปริญญาตรี
ด้านคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
ที่บ้านพักจังหวัดสมุทรปราการ

เวลา ๑๕.๔๕ น.
กำหนดการ ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
ไปร่วมงานที่วัดธรรมามูล ตำบลธรรมามูล
อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
(ศุกร์)
๑๘ ก.ค. 2014
เวลา ๑๐.๐๐ น.
กำหนดการ ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
นัดสนทนากับ ผู้อำนวยการเขตประเวศ
ณ เฉลิมพระเกียรติ ร. ๙ ซอย ๗๓ แขวงประเวศ
เขตประเวศ แขวงประเวศ กรุงเทพฯ

กำหนดการส่งร่างเอกสารการศึกษาส่วนบุคคลฉบับสมบูรณ์
(บทที่ ๑ - ๒)
เวลา ๐๘.๔๕ - ๐๙.๐๐ น.
ชี้แจงการดำเนินการตามหลักสูตร
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
"มาตรฐานจริยธรรมกับการสร้างจิตสำนึก สาธารณะ"
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
บรรยาย/อภิปรายประเด็นร่วมสมัย ครั้งที่ ๑
(กำหนดประเด็นและวิทยากรโดยนักศึกษากลุ่มผูกมิตรสมานฉันท์)

เวลา ๑๘.๐๐ น.
กำหนดการ วปอ ๒๕๕๕ หมู่สิงโตและหมู่เหยี่ยว จัดงานเลี้ยงรุ่น
ธีม "วปอ. ม่วนชื่นคืนความสุขหื้อชาวนา"
คอนเซป ; สนุกๆ ลูกทุ่งๆ แบบชาวบ้านนอกคอกนา พี่บ่าว พี่สาว
กำนัน เสี่ยรถไถ นักเลง สาวลุยลาย จิ๊กโก๋ลูกทุ่ง
การแต่งกาย
(ชาย) ลูกทุ่ง เสื้อดอก ยีนส์ขาก๊วย ผ้าใบ รองเท้าแตะ
(หญิง) ทองกวาว กระโปรงบาน โปงลางสะออน
ชุดเซิ้งหญิงลี ใส่งอบ ทัดดอกไม้
สถานที่ ศูนย์ประชุมวายุภักดิ์ เซนทารา ศูนย์ราชการ
ผ้าขาวม้า หมวกฟาง
(พุธ)
๑๖ ก.ค. 2014
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
กำหนดการ ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ ได้รับเชิญจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันวา จิตต์สงวน
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ หัวหน้าโครงการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายเรื่อง
“กลยุทธ์การตลาดสินค้าเกษตรในตลาด CLMV
(Cambodia-Loa-Myanmar-Vietnam)”
ให้กับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๑๐ คน
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

เวลา ๑๙.๐๐ น.
กำหนดการ วปอ.๒๕๕๕ จัดงานพบปะสังสรรค์
โดยลงเรือเจ้าพระยาปรินเซส ล่องเรือประวัติศาสตร์
ขึ้นเรือที่ River city ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ
(จันทร์)
๑๔ ก.ค. 2014
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจากนาย รัฐพงศ์ ธนะพฒน์
กรรมการผู้จัดการ บรัษัท เคเอสแซทเทลไลท์ จำกัด
บรรยายเรื่อง “การค้าขายในยุค AEC ดีอย่างไร ”
ให้กับบุคคลทั่วไปและผู้ประกอบการเกี่ยวกับดาวเทียม
และทีวีดิจิตอล จำนวน ๓๐๐ คน ณ ห้องประชุมชุมนุมสหกรณ์
ชั้น ๗ อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนนครอินทร์ (ก่อนถึงโลตัส) ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี

กำหนดการ
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.
ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา รับของที่ระลึก
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
ดิจิตอลทีวีใครได้ประโยชน์ แล้วจะดูอย่างไรใช้อุปกรณ์อะไร
วิทยากร ดร.รัฐการ
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๒๐ น. แจกรางวัล/พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๐.๒๐ – ๑๑.๓๐ น.
ผู้บริโภคได้ประโยชน์อย่างไรในการเปลี่ยนผ่านระบบจากอนาล็อก
เป็นดิจิตอลทว
(โดย คุณสุพิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการ กสทช.)
เวลา ๑๒.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน/ ชมงานมหรกรรมดิจิตอลทีวี
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. “การค้าขายในยุค AEC ดีอย่างไร ”
โดย ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๒๐ น.
พักรับประทานอาหารว่าง /แจกรางวัล
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
ทำไมต้องจดใบอนุญาต จัดอย่างไร ส่วนกองงาน ปส. ๒ วิทยากร กสทช.
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
จับรางวัลใหญ่ผู้เข้าร่วมสัมมนาและมอบใบผ่านการสัมมนา
โดยนาย เคลลี่ ธนะพัฒน์ มอบของที่ระลึก
ให้สปอนเซอร์ผู้สนับสนุนการจัดงาน ถ่ายรูปร่วมกัน
(ศุกร์)
๑๑ ก.ค. 2014
งดเรียน หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ระดับสูง รุ่นที่ ๕ ณ อาคารรวมหน่วยราชการ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
(พฤหัสบดี)
๑๐ ก.ค. 2014
เวลา ๑๐.๐๐ น.
กำหนดการไปประชุมโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ