มีบันทึกประจำวันทั้งหมด 2456 ครั้ง

[ หน้าแรก ]   [ ก่อนหน้า ]   [ ถัดไป ]   [ หน้าสุดท้าย ]  

หน้าที่ 3/82 ของทุกปี


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82       

[.แสดงทั้งหมด.] [ 2502 ]9[ 2503 ]9[ 2504 ]9[ 2505 ]9[ 2506 ]9[ 2507 ]9[ 2508 ]9[ 2509 ]
[ 2510 ]9[ 2511 ]9[ 2512 ]9[ 2513 ]9[ 2514 ]9[ 2515 ]9[ 2516 ]9[ 2517 ]
[ 2518 ]9[ 2519 ]9[ 2520 ]9[ 2521 ]9[ 2522 ]9[ 2523 ]9[ 2524 ]9[ 2525 ]
[ 2526 ]9[ 2527 ]9[ 2528 ]9[ 2529 ]9[ 2530 ]9[ 2531 ]9[ 2532 ]9[ 2533 ]
[ 2534 ]9[ 2535 ]9[ 2536 ]9[ 2537 ]9[ 2538 ]9[ 2539 ]9[ 2540 ]9[ 2541 ]
[ 2542 ]9[ 2543 ]9[ 2544 ]9[ 2545 ]9[ 2546 ]9[ 2547 ]9[ 2548 ]9[ 2549 ]
[ 2550 ]9[ 2551 ]9[ 2552 ]9[ 2553 ]9[ 2554 ]9[ 2555 ]9[ 2556 ]9[ 2557 ]
[ 2558 ]9[ 2559 ]9[ 2560 ]9[ 2561 ]9[ 2562 ]9[ 2563 ]9[ 2564 ]9[ 2565 ]
[ 2566 ]9[ 2567 ]9[ 2568 ]9[ 2569 ]9[ 2570 ]9[ 2571 ]9[ 2572 ]9[ 2573 ]
[ 2574 ]9[ 2575 ]9[ 2576 ]9[ 2577 ]9[ 2578 ]9[ 2579 ]9[ 2580 ]9[ 2581 ]
[ 2582 ]9[ 2583 ]9[ 2584 ]9[ 2585 ]9[ 2586 ]9[ 2587 ]9[ 2588 ]9[ 2589 ]
[ 2590 ]9[ 2591 ]9[ 2592 ]9[ 2593 ]9[ 2594 ]9[ 2595 ]9[ 2596 ]9[ 2597 ]
[ 2598 ]9[ 2599 ]9[ 2600 ]9[ 2601 ]9[ 2602 ]

 วัน/เดือน/ปี  รายละเอียด
(จันทร์)
๑๐ มี.ค. 2014
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจาก นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บรรยายเรื่อง
“การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
ให้กับนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
จำนวน ๒๐๐ คน ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
อาคาร ๑ (สาโรช) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เวลา ๑๘.๐๐ น.
กำหนดการ วปอ.๒๕๕๖ เชิญร่วมงาน
Chill out party สิงโตฮาเฮ ที่บ้านกันตนา บางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี
การแต่งกาย ตามความเหมาะสม
- ภาคเอกชน วปอ.๒๕๕๖ ทุกคน
- Lady NDC ๒๕๕๖ ทุกคน
- สิงโต ๒๕๕๔ ,๒๕๕๕ ,๒๕๕๖
(อาทิตย์)
๙ มี.ค. 2014
เวลา ๑๘.๐๐ น.
กำหนดการงานงานมงคลสมรสหลานสาวนายวิรัช แสนจันทร์
ที่โรงแรมอเล็กซานเดอร์ อยู่ระหว่างซอยรามคำแหง ๘๓- ๘๕
ตรงข้ามโรงพยาบาลามคำแหง ใกล้สี่แยกลำสาลี ถนนรามคำแหง
กรุงเทพฯ

เวลา ๒๐.๐๐ น.
กำหนดการงานกีฬาต้านยาเสพติด ฟุตซอลมุสลิมสัมพันธ์คัพ
ครั้งที่ ๖
(เสาร์)
๘ มี.ค. 2014
เวลา ๑๒.๐๐ น.
กำหนดการพระครูโสภณพิหารกิจ เจ้าอาวาสวัดกระทุ่มเสือปลา
จัดงานวันดอกกระทุ่มบานที่วัดกระทุ่มเสือปลา
ถนนอ่อนนุช ซอยอ่อนนุช ๖๗ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ

เวลา ๑๙.๐๐ น.
กำหนดการมัสยิดดารุ้ลมุตตากีนจัดงานดื่มน้ำชาหารายได้บำรุงมัสยิด
และการศึกษาของศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลาม โดยมี อาจารย์ภักดี มะแอ
เป็นประธานในพิธี และอิหม่ามอุสมาน มะแก้ว เป็นประธานจัดงาน
จัดที่ศูนย์อบรมฯ ถนนอ่อนนุช ซอยอ่อนนุช ๕๓
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ
(ศุกร์)
๗ มี.ค. 2014
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจากนางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมเสวนาเรื่อง
"พลังสหกรณ์ไทย พลังขับเคลื่อนประเทศ" ให้กับ
ผู้นำสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น
นักเรียน นักศึกษา ครู จำนวน ๑,๐๐๐ ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม
อาคารอิมแพ็คฟอรัม อิมแพ็คเมืองทอง จังหวัดปทุมธานี
ผู้ร่วมเวทีเสวนา
๑.นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒.นางสาว ลดาวัลย์ คำภา รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๓.ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ นักสื่อสารมวลชน
๔.ดร.สิทธิพร ดาดาษ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาความร่วมมือ
ผู้ประกอบการ SMEs แห่งอาเซียน ศูนย์ผู้นำธุรกิจเพื่อสังคม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำหนดการ ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากนางสุนทร เจ้าดารี (มารดา)
นายสมศักดิ์ เจ้าดารี (พี่ชาย)และนายสุอิบ เลิศวงหัด เพื่อร่วมเป็นเกียรติ
เนื่องในพิธีมงคลสมรสระหว่าง นางสาวชุไรยา เจ้าดารี (ราเยียร์)
กับร้อยตำรวจเอก ศุกรีย์ เลิศวงหัด(อดิล) ณ บ้านเลขที่ ๔๐
แยก ๑ - ๒ - ๒ ซอยอ่อนนุช ๖๖ ถนนสุขุมวิท ๗๗ แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพฯ

กำหนดการมีดังนี้
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ พิธีมงคลสมรส (นิก๊ะ)
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. พิธีการ
เวลา ๑๖.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. งานเลี้ยง

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗
เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.
กำหนดการงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส ณ โรงแรมบุรีศรีภู
ถนนศรีภูวนารถ ตลาดเมืองหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
(พุธ)
๕ มี.ค. 2014
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจาก นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บรรยายเรื่อง
“การเตรียมความพร้อมประชาคมในบทบาทอาเซียน"
ให้กับนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน ๙๐ คน ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรหลักสูตร ท้องถิ่น
อาคาร ๒ (คัชมาตย์) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจาก นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บรรยายเรื่อง
“การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"
ให้กับรองนายกเทศมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
จำนวน ๒๐๓ คน ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรหลักสูตร ท้องถิ่น
อาคาร ๑ (สาโรช) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
(อังคาร)
๔ มี.ค. 2014
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันวา จิตต์สงวน
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษหัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บรรยายเรื่อง “กลยุทธ์การตลาดสินค้าเกษตรในตลาด CLMV
(Cambodia-Loa-Myanmar-Vietnam)” ให้กับ
ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๐๗ คน
ณ โรงแรมแรมรามาการ์เด้นท์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

เวลา ๑๓.๓๐ น.
กำหนดการประชุมโซน
เวลา ๑๕.๐๐ น.
กำหนดการประชุมพรรค ชั้น ๒ พรรคเพื่อไทย
(เสาร์)
๑ มี.ค. 2014
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจาก ดร.สมเกียรติ จองจิตรมั่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร นายกสมาคม
นักบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บรรยายเรื่อง
"บทบาทท้องถิ่นไทย หัวใจของประชาคมอาเซียน"
ให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๖๐๐ คน
ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

เวลา ๑๕.๕๕ น.
กำหนดการเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย
เที่ยวบิน TG 2007 (Code Booking 5RXTZJ)
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เวลา ๑๗.๐๐ น.

เวลา ๑๗.๒๐ น.
กำหนดการมีงานที่โรงเรียนอั้ลค๊อยรียะห์ แขวงประเวศ
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ กรุงเทพฯ
(ศุกร์)
๒๘ ก.พ. 2014
เวลา ๑๐.๓๐ น.
กำหนดการเดินทางขึ้นเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ
จังหวัดส มุทรปราการ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 2004
(Code Booking 5RXTZJ) ลงที่สนามบินจังหวัดอุดรธานี
เวลา ๑๑.๓๐ น.
(พฤหัสบดี)
๒๗ ก.พ. 2014
กำหนดการสวดอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์ดนัย บุนนาค เริ่มสวดตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ศาลา ๘ วัดมกุฎกษัตริยาราม
ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ (วันที่ ๒๖ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
อยู่ในพระราชูปถัมภ์) รุ่นและหมู่สิงโตเป็นเจ้าภาพวันจันทร์
ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เจ้าภาพของดพวงหรีดโดยที่งานได้จัด
ที่รับบริจาคสมทบทุนกองทุน ศาสตราจารย์นายแพทย์
ดนัย บุนนาค โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดล
(พุธ)
๒๖ ก.พ. 2014
เวลา ๑๑.๐๐ น.
กำหนดการไปสถานทูตอินเดีย ซอยประสานมิตร สุขุมวิท ๒๓
ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
(อังคาร)
๒๕ ก.พ. 2014
เวลา ๑๓.๓๐ น.
กำหนดการประชุมนักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การสหกรณ์ อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง ชั้น ๑ ถนนพิชัย
เขตดุสิต กรุงเทพฯ

กำหนดการ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ
- ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖
เรื่องการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์แห่งชาติ
- กรอบการพิจารณาให้คะแนน
- คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ ๔๓๘/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม
๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักสหกรณ์แห่งชาติ
- คำสั่งคณะกรรมการคัดเลือกนักสหกรณ์แห่งชาติ ที่ ๔ / ๒๕๕๖
สั่ง ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานสรรหา
บุคคลเข้ารับการคัดเลือกนักสหกรณ์แห่งช าติ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
- การคัดเลือกนักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ ถ้ามี
(จันทร์)
๒๔ ก.พ. 2014
เวลา ๑๑.๐๐ น.
กำหนดการประชุมที่ ชั้น ๕ พรรคเพื่อไทย

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจากนางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์
รองอธิการบดี กรมส่งเสริมสหกรณ์ บรรยายเรื่อง
"พลังสหกรณ์ไทย พลังขับเคลื่อนประเทศ"
ให้กับผู้นำสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ผู้นำชุมชน
ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครูอาจารย์
ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ ๙
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
(อาทิตย์)
๒๓ ก.พ. 2014
เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานตั้งสมณศักดิ์ พระครูปลัดกิตติวัฒน์ (องอาจ อาภากโร)
เจ้าอาวาสวัดวีระโชติธรรมาราม เป็นพระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วย
เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามที่
พระครูภาวนาวีรคุณ (วิ.) ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมแสดงมุทิตาสักการะ
โดยพร้อมเพียงกัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๙ น. เป็นต้นไป
ณ วัดวีระโชติธรรมาราม ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
หมายเหตุ คณะสงฆ์ พร้อมคณะศิษยานุศิษย์ คณะกรรมการ
วัดวีระโชติฯร่วมจัดงาน

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ฐานะกรรมการที่ปรึกษา สมาคมชาวจันทบุรีฯ
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พัชนี โพธารามิก
นายกสมาคมชาวจันทบุรี ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ
ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๗ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖
ณ โรงแรมอีสเทอร์น อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
(เสาร์)
๒๒ ก.พ. 2014
เวลา ๑๗.๐๐ น.
กำหนดการรดน้ำศพนางบุญชู จีนะวิจารณะ
มารดานายเฉลิมชัย จีนะวิจารณะ กำหนดสวดอภิธรรมศพ
ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ น.
ณ ศาลา ๒ วัดเสมียนนารี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
และพระราชทานเพลิงศพวันเสาร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗
เวลา ๑๗.๐๐ น.

เวลา ๒๐.๐๐ น.
กำหนดการข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก อิหม่ามยูซุฟ แม้นมินทร์
ให้ไปร่วมงาน "รวมน้ำใจก่อสร้างมัสยิดอัสสอาดะห์" ในวันศุกร์
และวันเสาร์ที่ ๒๑ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ซอยอ่อนนุช ๖๕
แยก ๒ แขวงประเวศ กรุงเทพฯ
(ศุกร์)
๒๑ ก.พ. 2014
เวลา ๑๘.๓๐ น.
กำหนดการ วปอ.๒๕๕๕ โดยหมู่นกหัวขวานและหมู่กวาง
ได้ร่วมกันจัดงานเดือนแห่งความรัก เพื่อสร้างความรักกันฉันท์พี่น้อง
ขอเชิญพี่ๆน้องๆ วปอ.๒๕๕๕ และครอบครัวทุกท่านร่วมงาน
ในครั้งนี้ตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องอาหารเลอดานัง โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว
ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

เวลา ๒๐.๐๐ น.
กำหนดการข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก อิหม่ามยูซุฟ แม้นมินทร์
ให้ไปร่วมงาน "รวมน้ำใจก่อสร้างมัสยิดอัสสอาดะห์" ในวันศุกร์
และวันเสาร์ที่ ๒๑ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ซอยอ่อนนุช ๖๕
แยก ๒ แขวงประเวศ กรุงเทพฯ
(พฤหัสบดี)
๒๐ ก.พ. 2014
เวลา ๐๙.๐๐ น.
กำหนดการนัดสนทนาที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก
ชั้น ๑๐ ถนนรามคำแหง กรุงเทพฯ

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจาก พันเอก พีระ ฉิมปรี
ประธานนักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารจัดการสาธารณะ
รุ่นที่ ๒๔ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บรรยายเรื่อง “สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก
ในสมัยปัจจุบันในมิติต่างๆ ที่มีผลต่อการปฏิรูปประเทศไทย”
ให้กับคณะนักศึกษาโครงการปริญญาโท หลักสูตร
การบริหารจัดการสาธารณะ ผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้สนใจโดยทั่วไป
ณ ห้อง ร.๑๐๓ อาคารคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ท่าพระจันทร์) กรุงเทพฯ
(พุธ)
๑๙ ก.พ. 2014
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจาก พลตรี สมพงษ์ ไทรงาม
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ
พัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่ ๑
สำนักงานเลขานุการฯ บรรยายเรื่อง
“การสร้างความมั่นคงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
ให้กับหัวหน้าสำนักงานจังหวัด, หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด, ป้องกันจังหวัด, ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด, ข้าราชการทหารระดับ พันเอก (พิเศษ)
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
ผู้แทนฝ่ายทหารในคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
และส่วนราชการพลเรือนที่เกี่ยวข้อง รวม ๑๒๐ คน
ณ โรงแรมแมนฮัตตั้น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
(อังคาร)
๑๘ ก.พ. 2014
เวลา ๑๓.๓๐ น.
กำหนดการประชุมโซน
เวลา ๑๕.๐๐ น.
กำหนดการประชุมพรรค ที่ชั้น ๒ พรรคเพื่อไทย
(จันทร์)
๑๗ ก.พ. 2014
กำหนดการประชุม

เวลา ๑๓.๐๐ น.
กำหนดการขอเชิญประชุม วาระรณรงค์เลือกตั้งพร้อมกับ สว.
ณ ชั้น ๕ พรรคเพื่อไทย
(อาทิตย์)
๑๖ ก.พ. 2014
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจากนายนิวัฒน์ โฆสิตาภา
นายอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ บรรยายเรื่อง
"โอกาสและอุปสรรคของยางพาราไทยในเวทีตลาดลาดโลก"
ให้กับเจ้าหน้าที่ภาคส่วนราชการ ภาคเอกชน และเกษตรกร
ชาวสวนยาง จำนวน ๘๐๐ ราย ณ หอประชุมอำเภอเซกา
อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

เวลา ๐๙.๐๐ น.
กำหนดการประชุมก่อตั้ง "สาธารณรัฐอิสานล้านนา"
ณ โรงแรมหนองหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

เวลา ๑๕.๕๕ น.
กำหนดการเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย
เที่ยวบิน TG 2007 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
เวลา ๑๖.๕๕ น.
(เสาร์)
๑๕ ก.พ. 2014
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจากนายประวิง รุ่นประพันธ์ รองผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู บรรยายเรื่อง
"เส้นทางสู่ความสำเร็จในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"
ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าอบรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปี ๒๕๕๖
ณ หอประชุมอาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยธนบุรี
ถนนเพชรเกษม ซอย ๑๑๐ เขตหนองแขม กรุงเทพฯ

เวลา ๑๘.๑๐ น.
กำหนดการขึ้นเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 2010 ลงที่สนามบิน
จังหวัดอุดรธานี เวลา ๑๙.๑๕ น. และเดินทางต่อโดยรถยนต์
ไปจังหวัดบึงกาฬ เพื่อบรรยายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เวลา ๑๘.๐๐ น.
กำหนดการ วปอ.๒๕๕๕ จัดงานวันแห่งความรักสิงโต
ณ ร้านคาราโอเกะซิตี้ ห้องแคนเบอรา ๒ ถนนประดิษฐ์มนูญธรรม
กรุงเทพฯ
(ศุกร์)
๑๔ ก.พ. 2014
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจากนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บรรยายเรื่อง
“การเตรียมความพร้อมประชาคมในบทบาทอาเซียน”
ให้กับนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคาร ๒ (คัชมาตย์)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เวลา ๐๘.๐๐ น.
กำหนดการฎีกาเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก(วันมาฆบูชา)
ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ รับเป็นเจ้าภาพ
เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ประจำกัณฑ์ที่ ๙
ชื่อกัณฑ์มัทรี ๙๐ พระคาถา ณ วัดขุมทอง แขวงขุมทอง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
กำหนดการ
เวลา ๐๘.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์-สามเณร
เวลา ๒๐.๐๐.น. เวียนเทียนวันมาฆบูชา
(จันทร์)
๑๐ ก.พ. 2014
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
บรรยายเรื่อง "รัฐธรรมนูญ : มุมมองด้านรัฐศาสตร์"
ให้กับข้าราชการรัฐสภาสามัญของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ตำแหน่งนิติกรระดับชำนาญการพิเศษ - ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน ๘๑ คน
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนสุโขทัย
กรุงเทพฯ

เวลา ๑๔.๐๐ น.
กำหนดการพรรคขอเชิญประชุมหารือแนวทางกรณี ปปช.
ที่พรรคเพื่อไทย ชั้น ๒
เวลา ๑๕.๓๐ น. กำหนดการประชุมพรรค (ต่อ) ชั้น ๒
(อาทิตย์)
๙ ก.พ. 2014
เวลา ๑๙.๐๐ น.
กำหนดการไปงานสวดพระอภิธรรมศพ นางจรูญ ใหญ่สวัสดิ์วงษ์
ณ วัดกระทุ่มเสือปลา ซอยอ่อนนุช ๖๗ แขวงประเวศ กรุงเทพฯ

เวลา ๒๐.๑๐ น.
กำหนดการไปร่วม "งานหารายได้ประจำปี ฮ.ส.๑๔๓๕"
และคืนนี้ข้าพเจ้าได้รับฟังการบรรยายของอาจารย์ อามีน เสน่หา
และอาจารย์ซัมวีน มูลทรัพย์ ซึ่งท่านทั้งสองบรรยายได้ประทับใจมาก
ณ มัสยิดนูรุ้ลอิบาดะห์ (สุเหร่าบึงหนองบอน) ซอยอ่อนนุช ๗๐
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ
(เสาร์)
๘ ก.พ. 2014
เวลา ๑๒.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจากอัลมัรฮูมฮัจยีประเสริฐ(จุฬาราชมนตรี)
อัลมัรฮูมะห์ฮัจยะห์ไซหนับ มะหะหมัด อัลมัรฮูมฮัจยีกอเซ็ม
อัลมัรฮูมะห์ฮัจยะห์เสงี่ยม เพ็งสะและ ฮัจยีอุสมาน(ส.ก. ประสิทธิ์)
ฮัจยะห์มุมีนะห์(ลัดดา) มะหะหมัด ฮัจยะห์ฟารีดะห์(ฟารินดา) มะหะหมัด
เพื่อเป็นเกียรติและร่วมรับประทานอาหาร เนื่องในงานพิธีมงคล
สมรส(วาลีมะตุนนิกาห์) ระหว่าง ฮัจยะห์อัสมา(กวินรดา) มะหะหมัด
อาจารย์มุบาร็อก(นราธิป) อันนันนับ ณ บ้านมะหะหมัด เลขที่ ๑
ซอยรามคำแหง ๑๖๗ ถนนรามคำแหง เขตสะพานสุง กรุงเทพฯ

กำหนดการวันอาทิตย์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรียนเชิญตลอดวัน (เวลา ๐๘.๐๐ น.พิธีทางศาสนา)
(ศุกร์)
๗ ก.พ. 2014
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ บรรยายเรื่อง
“มุ่งหน้าสู่ประชาคมอาเซียน ความท้าทายในการเตรียม
ความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง” ให้กับ
บุคลากร นักศึกษา ตัวแทนส่วนราชการ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคมในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๑๗๐ คน
ณ ห้องประชุม กรอ. ชั้น ๔ อาคาร ICIT
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

เวลา ๑๒.๐๐ น.
กำหนดการงานแถลงข่าว "เชลซีฟลาวเวอร์โชว์ 2014"
ที่สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี

เวลา ๑๔.๔๐ น.
กำหนดการเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์
ลงที่สนามบินดอนเมือง เวลา ๑๕.๓๐ น.
(พฤหัสบดี)
๖ ก.พ. 2014
เวลา ๑๗.๐๕ น.
กำหนดการเดินทางขึ้นเครื่องบินที่สนามบินดอนเมือง
โดยสายการบินนกแอร์ ลงสนามบินจังหวัดพิษณุโลก
เวลา ๑๗.๕๕ น.และเดินทางต่อโดยรถยนต์ไปจังหวัดอุตรดิตถ์
เพื่อบรรยายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
(พุธ)
๕ ก.พ. 2014
เวลา ๐๖.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.
วปอ.๒๕๕๕ เรียนเชิญเพื่อนๆพบปะ พูดคุย สังสรรค์
ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น ๒ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

เวลา ๑๙.๐๐ น.
กำหนดการสวดอภิธรรมศพ นายวีรประวัติ วงศ์พัวพันธ์
บิดาของนายธีรเดช วงศ์พัวพันธ์ (เคน) ระหว่างวันที่
๓ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ศาลา ๖ วัดธาตูทอง ถนนเอกมัย
กรุงเทพฯ และกำหนดการฌาปนกิจศพ วันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น.
(อังคาร)
๔ ก.พ. 2014
เวลา ๑๓.๓๐ น.
กำหนดการประชุมพรรค ชั้น ๕ ห้อง A วาระคดี
ที่จะฟ้องและเลือกตั้งล่วงหน้า ณ พรรคเพื่อไทย
(อาทิตย์)
๒ ก.พ. 2014
เวลา ๐๘.๐๐ น.
กำหนดการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส)
กับนางสาวบาลาซาน นวรัตน์ บุตรสาว ที่เขตคันนายาว
ถนนกาญจนาภิเษก ซอยกาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ