มีบันทึกประจำวันทั้งหมด 2892 ครั้ง

[ หน้าแรก ]   [ ก่อนหน้า ]   [ ถัดไป ]   [ หน้าสุดท้าย ]  

หน้าที่ 3/97 ของทุกปี


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97       

[.แสดงทั้งหมด.] [ 2502 ]9[ 2503 ]9[ 2504 ]9[ 2505 ]9[ 2506 ]9[ 2507 ]9[ 2508 ]9[ 2509 ]
[ 2510 ]9[ 2511 ]9[ 2512 ]9[ 2513 ]9[ 2514 ]9[ 2515 ]9[ 2516 ]9[ 2517 ]
[ 2518 ]9[ 2519 ]9[ 2520 ]9[ 2521 ]9[ 2522 ]9[ 2523 ]9[ 2524 ]9[ 2525 ]
[ 2526 ]9[ 2527 ]9[ 2528 ]9[ 2529 ]9[ 2530 ]9[ 2531 ]9[ 2532 ]9[ 2533 ]
[ 2534 ]9[ 2535 ]9[ 2536 ]9[ 2537 ]9[ 2538 ]9[ 2539 ]9[ 2540 ]9[ 2541 ]
[ 2542 ]9[ 2543 ]9[ 2544 ]9[ 2545 ]9[ 2546 ]9[ 2547 ]9[ 2548 ]9[ 2549 ]
[ 2550 ]9[ 2551 ]9[ 2552 ]9[ 2553 ]9[ 2554 ]9[ 2555 ]9[ 2556 ]9[ 2557 ]
[ 2558 ]9[ 2559 ]9[ 2560 ]9[ 2561 ]9[ 2562 ]9[ 2563 ]9[ 2564 ]9[ 2565 ]
[ 2566 ]9[ 2567 ]9[ 2568 ]9[ 2569 ]9[ 2570 ]9[ 2571 ]9[ 2572 ]9[ 2573 ]
[ 2574 ]9[ 2575 ]9[ 2576 ]9[ 2577 ]9[ 2578 ]9[ 2579 ]9[ 2580 ]9[ 2581 ]
[ 2582 ]9[ 2583 ]9[ 2584 ]9[ 2585 ]9[ 2586 ]9[ 2587 ]9[ 2588 ]9[ 2589 ]
[ 2590 ]9[ 2591 ]9[ 2592 ]9[ 2593 ]9[ 2594 ]9[ 2595 ]9[ 2596 ]9[ 2597 ]
[ 2598 ]9[ 2599 ]9[ 2600 ]9[ 2601 ]9[ 2602 ]

 วัน/เดือน/ปี  รายละเอียด
(จันทร์)
๒๒ ก.ย. 2014
เวลา ๐๖.๔๐ - ๐๗.๐๐ น.
กำหนดการ ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
ร่วมโฟนอินรายการ Good Morning ASEAN
ของสถานีวิทยุ อสมท โมเดิร์นเรดิโอ (FM 100.5 MCOT)
หัวข้อ " ก้าวทันอาเซียน"
(ทุกวันจันทร์/อังคาร เริ่ม ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ )
(เสาร์)
๒๐ ก.ย. 2014
เวลา ๐๖.๑๕ น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
(ศุกร์)
๑๙ ก.ย. 2014
กำหนดการวันศุกร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ออสโล - กรุงเทพฯ
เช้า
- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่สนามบินเพื่อเตรียมตัวกลับกรุงเทพฯ
เวลา ๑๐.๐๐ น.
เดินทางสู่สนามบินกรุงออสโล
เวลา ๑๔.๑๕ น.
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 955 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
กำหนดการส่งร่างเอกสาร บทที่ ๓ - ๔ ให้กับผู้ประสานงาน
(วันสุดท้าย)
(พฤหัสบดี)
๑๘ ก.ย. 2014
กำหนดการวันพฤหัสที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ออสโล
เช้า
- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ชมกรุงออสโล อดีตศูนย์กลางของขาวไวกิ้งโบราณ
ที่ปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดเมืองของโลก
นำชมสวนปฎิมากรรม Vigland Sculpture Park
สวนสาธารณะขนาดมหึมาอันเป็นผลงานของปฎิมากรที่
มีชื่อเสียงที่สุดของนอรเวย์ "กุกลันด์สตาฟ วิกกลันด์
ซึ่แสดงเกี่ยวกับวัฎจักรของชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะเสาหิน "โมโนลิธ"
กลางสวนที่สูงถึง ๑๗ เมตร
เที่ยง
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาารจีน
บ่าย
- ชมสถานที่กระโดดสกี "Hollmenkollen Ski Jump
ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงของกรุงออสโล ซึ่งปัจจุบันได้สร้างขึ้นใหม่
และบนยอดเขาสามารถชมความงดงามของ Oslo Fjords
ถ่ายรูป ณ มุมมองที่สวยที่สุด
ค่ำ
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
ที่พัก Grand H otel Oslo
(พุธ)
๑๗ ก.ย. 2014
กำหนดการวันพุธที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ ฟลัม - เกียร์โล - ออสโล
เช้า
- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เดินทางสู่เมืองเกียร์โล (ระยะทาง ๑๑๗ กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง)
เมืองแห่งสกีรีสอร์ทแสนสวยกลางหุบเขาและดินแดนแห่งกลาเซียร์ที่
มีชื่อเสียงของนอร์เวย์
ช่วงเที่ยง
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ช่วงบ่าย
- เดินทางสู่กรุงออสโล ระยะทาง ๒๒๐ กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ ๓.๑๕ ชั่วโมง
เมืองหลวงของนอรเวย์
ช่วงค่ำ
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ที Grand Hotel Oslo

(อังคาร)
๑๖ ก.ย. 2014
กำหนดการวันอังคารที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ เบอร์เก้น - มีร์ดาล - ฟลัม
ช่วงเช้า
- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เวลา ๐๘.๐๐ น.
- เดินทางไปสถานีรถไฟ เพื่อเดินทางไปยังเมือง VOSS
เวลา ๐๘.๔๔ น.
- ออกเดินทางสู่เมือง Myrdal ; Tog 1808/Train 1853
เวลา ๑๐.๕๑ น.
- เดินทางถึงเมือง Myrdal
เวลา ๑๐.๕๘ น.
ออกเดินทางต่อสู่เมือง ฟลัม นำคณะนั่งรถไฟขบวนพิเศษ
เส้นทางสายโรแมนติก จากมีร์ดาลเพียง ๕๕ นาที มีร์ดาล
เป็นศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติก ตั้งอยู่บนความสูง
๘๕๗ เมตร เหนือระดับน้ำทะเลใกล้กับฟยอร์ด Aurland
ที่มีภูมิทัศน์งดงามสุดสายตา ได้ชมปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ
ฟยอร์ด อันเกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งปกคลุมเหนือพื้นดิน
ภาพของหิมะที่ปกคลุมอยู่บนยอดเขา เส้นทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์
ลอดภูเขา สะพานข้ามหุบเขา และแม่น้ำ สามารถถ่ายภาพกับ
น้ำตก Kjosfossen ที่งดงามตลอดฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูร้อน
เวลา ๑๑.๕๕ น.
เดินทางถึงสถานีรถไฟ ณ เมืองฟลัม รับประทานอาหารกลางวัน
พื้นเมืองแบบ Self Serive
เวลา ๑๓.๐๐ น.
- นำคณะล่องเรือชม Sognefgord เส้นทาง Flam -Gudvagen Flam
เวลา ๑๗.๔๕ น.
- เดินทางกลับมายัง Flam
เวลา ๑๙.๐๐ น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรมที่พัก
FRTHEIM HOTEL
(จันทร์)
๑๕ ก.ย. 2014
กำหนดการวันจันทร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗
เช้า - รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เวลา ๐๙.๐๐ น.
- เดินทางไปสนามบิน อาร์ลันดา เพื่อเดินทางไปยังเมืองเบอร์เก้น
ประเทศนอร์เวย์
เวลา ๑๒.๓๕ น.
ออกเดินทางโดยสายการบิน SAS เที่ยวบิน SAS 1485
เวลา ๑๓.๕๕ น.
- เดินทางถึงสนามบิน เบอร์เก้น
เวลา ๑๔.๓๐ น.
- รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน
บ่าย นำชมเบอร์เก้น (Bergen) เมืองในฝันที่แสนน่ารัก
เป็นเมืองท่าที่สำคัญของนอร์เวย์มาตั้งแต่คริสศตวรรษที่ ๑๓
เมืองนี้ล้อมรอบด้วยภูเขาถึง ๗ ลูก มีท่าเรือที่ยาวถึง ๑๐ กิโลเมตร
เที่ยวชมเขตเมืองเก่าอันเป็นที่ตั้งของ Fish Market และ Bryggen
ที่ยังคงอนุรักษ์อาคารไม้ที่มีอายุเกือบ ๓๐๐ ปี
ซึ่งเป็นตัวอย่างการก่อสร้างที่โดดเด่นจนได้รับการจดทะเบียน
ให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก แล้วนำคณะนั่งรถรางขึ้น
สู่ยอดเขา Floyen บนความสูง ๓๒๐ เมตร เหนือระดับน้ำทะเล
เพื่อให้ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองอันเป็นภาพบรรยากาศที่งดงาม
ช่วงค่ำ
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง ณ ที่พัก
RADISSON BLU NORGE
(อาทิตย์)
๑๔ ก.ย. 2014
กำหนดการวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ (ชุดสุภาพ)
- สังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา

กำหนดการสวดอภิธรรมศพ นางเพี้ยน รอดม่วง
มารดาคุณเอ๋ อายุ ๙๕ ปี ณ วัดใหม่ศรีเพชร์ หมู่บ้านโรงเข้
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
(เสาร์)
๑๓ ก.ย. 2014
กำหนดการวันเสาร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ (ชุดสุภาพ)
- ศึกษาสภาวะแวดล้อมของกรุงสต็อกโฮม
(ศุกร์)
๑๒ ก.ย. 2014
กำหนดการวันศุกร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ (แต่งกาย ชุดสูท พตส.๕ / ชุดสูท)
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
- เยี่ยมคารวะคณะกรรมการตรวจสอบการเลือกตั้ง
(Election Review Board) พร้อมรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับ
บทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบการเลือกตั้ง
กับการตัดสินข้อขัดแย้งในการเลือกตั้ง

- กล่าวคำแนะนำ โดย ดร.กริชพล ลีลาชัย
- กล่าวขอบคุณ โดย พล.ต.อ. วุฒิ ลิปตพัลลภ
- มอบโล่ เนคไท ผ้าพันคอ โดย นายประวิช รัตนเพียร
- มอบของที่ระลึกให้เจ้าหน้าที่ โดย นายกฤช เอื้อวงศ์
บ่าย
- ศึกษาสภาวะแวดล้อมของกรุงสตอกโฮล์ม
(พฤหัสบดี)
๑๑ ก.ย. 2014
กำหนดการวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗
(แต่งกาย ชุดสูท พตส.๕ / ชุดสูท)
เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
- เยี่ยมชมที่ทำการและรับฟังการบรรยายสรุปพร้อมตอบข้อซักถาม
เกี่ยวกับ การดำเนินกิจกรรมของพรรคและการเตรียมความพร้อม
ในการลงสมัครรับเลือกตั้งจากผู้แทนพรรคModerate

- กล่าวแนะนำ โดยนายสมชาติ ธรรมศิริ
- กล่าวขอบคุณ โดย นายสมฤทธิ์ ไชยวงศ์
- มอบโล่/เนคไท โดย นายศุภชัย สมเจริญ
- มอบของที่ระลึก โดย นายกฤช เอื้อวงศ์

เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๔๕ น.
- พบปะและรับฟังการบรรยายสรุปจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
The Swedish Election Authority(หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการ
เลือกตั้ง) เกี่ยวกับการเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาสวีเดน
ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗

- กล่าวแนะนำ โดย นายสุรเดช จิรัฐเจริญ
- กล่าวขอบคุณ โดย ผศ.วิชัย โถสุวรรณจินดา
- มอบโล่ โดย นายศุภชัย สมเจริญ
- มอบของที่ระลึก โดยนายกฤช เอื้อวงศ์
เวลา ๑๕.๔๕ - ๑๖.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
- พบปะและรับฟังการบรรยายสรุปจากคณะกรรมการ
การเลือกตั้งท้องถิ่น (Election Committee) พร้อมตอบข้อซักถาม
เกี่ยวกับการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗

- กล่าวแนะนำ นายวรวุฒิ ทวาทศิน
- กล่าวขอบคุณ นายสุเทพ พรหมวาศ
- มอบโล่/เนคไท โดย นายบุญส่ง น้อยโสภณ
- มอบของที่ระลึกให้เจ้าหน้าที่ โดยนายกฤช เอื้อวงศ์
(พุธ)
๑๐ ก.ย. 2014
กำหนดการวันพุธที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ (แต่งกาย ชุดสูท พตส.๕ / ชุดสูท)
เวลา ๐๙.๐๐ น.
- ออกเดินทางจากกรุงโคเปนเฮเกนไปยังสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน
เวลา ๑๑.๔๕ น.
- เดินทางโดยเที่ยวบิน SK 1428
เวลา ๑๐.๑๐ น.
- เดินทางถึงกรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน
เวลา ๑๔.๓๐ น.
- เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปพร้อมตอบข้อซักถาม
จากผู้แทนสถาบันระหว่างประเทศเพื่อประชาธิปไตย
และพัฒนาการเลือกตั้ง (International IDEA)

- กล่าวแนะนำ โดย ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
- กล่าวขอบคุณ โดย นางสาว ตวงรัตน์ โล่ห์สุุนทร
- มอบโล่/เนคไท/ผ้าพันคอ โดย นายบุญส่ง น้อยโสภณ
- มอบของที่ระลึก ให้เจ้าหน้าที่ โดย นายกฤช เอื้อวงศ์

เวลา ๑๘.๐๐ น.
- เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม
ฟังบรรยายสรุป/ตอบข้อซักถาม/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของประเทศไทย
และสถานการณ์การเลือกตั้งของประเทศสวีเดน
พร้อมรับประทานอาหารเย็น

- กล่าวแนะนำ โดย นายแพทย์ ดร.สมยศ ดีรัศมี
- กล่าวขอบคุณ โดย นางสาว ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร
- มอบโล่ เนคไท ผ้าพันคอ โดย นายบุญส่ง น้อยโสภณ
- มอบของที่ระลึก โดย นายกฤช เอื้อวงศ์
(อังคาร)
๙ ก.ย. 2014
วันอังคารที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ (แต่งกาย; ชุดสุภาพ)
- ศึกษาสภาพแวดล้อม ณ กรุงโคเปนเฮเกน
(จันทร์)
๘ ก.ย. 2014
เวลา ๐๗.๔๐ น. (แต่งกาย ชุดสูท พตส.๕ / ชุดสูท)
- เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก
เวลา ๑๗.๐๐ น.
- เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน
ฟังบรรยายสรุป/ตอบข้อซักถาม/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกอาณาจักรของประเทศไทย
พร้อมรับประทานอาหารเย็น. ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

- กล่าวขอบคุณ มอบโล่+ เนคไท / ผ้าพันคอ
โดยนายบุญส่ง น้อยโสภณ
- มอบของที่ระลึกให้เจ้าหน้าที่ โดย
โดย นายกฤช เอื้อวงศ์
(อาทิตย์)
๗ ก.ย. 2014
กำหนดการศึกษาดูงานต่างประเทศ พตส.๕
ณ ราชอาณาจักรสวีเดน และราชอาณาจักรเดนมาร์ก
ระหว่างวันที่ ๘ - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗
เวลา ๒๒.๐๐ น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
เวลา ๐๑.๒๐ น.
- ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 950
ไปยังกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก
(เสาร์)
๖ ก.ย. 2014
กำหนดการ ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
เดินทางไปร่วมงานวันคล้ายวันเกิดพระอุดมวัฒนมงคล
เจ้าอาวาสวัดถ้ำวัฒนมงคล อายุครบ ๖๐ ปี
ณ วัดถ้ำวัฒนมงคล อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
(สมัยวัยเด็ก ร้อยตำรวจเอก ดร นิติภูมิ นวรัตน์
เคยถือปิ่นโตให้กับพระสุวัฒน์ จิรวตฺโฒ ที่วัดอาวุธวิกสิตาราม
ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๗๒ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ เมื่อ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕
ท่านได้รับพระราชทานเป็นพระราชาคณะที่วัดอุดมวัฒนมงคล
จังหวัดระยอง ดร นิติภูมิ นวรัตน์ เป็นลูกศิษย์คนที่ ๒ ของท่าน)
กำหนดการ
เวลา ๑๐.๓๐ น. - เลี้ยงพระเพล
เวลา ๑๓.๐๐ น.- ทำพิธีบวงสรวงสักการะบูชาครูบาอาจารย์
และแจกวัตถุมงคล

เวลา ๑๓.๐๐ น.
กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพศพ นางหล็อง โภคพิพัฒน์ อายุ ๗๗ ปี
บ้านเลขที่ ๕๖ หมู่ ๒ ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
เวลา ๑๓.๐๐ น.กำหนดการฌาปนกิจศพ

(เสาร์)
๓๐ ส.ค. 2014
เวลา ๑๑.๐๐ น.
ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ ได้รับเชิญจาก
นายพรชาติ อัชชะกุลวิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท Crystal Frozen Foods co.,Ltd
ให้มาเยี่ยมชมโรงงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เรื่องแนวทางการส่งออกกับต่างประเทศ
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๙/๔ หมู่๑ ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร
กำหนดการมีดังนี้
เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและชมวีดีโอแนะนำบริษัท
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
-รับประทานอาหารที่ครัวเจ้าพระยา
เวลา ๑๓.๐๐ น.
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางธุรกิจและประสบการณ์
ที่มีระหว่างกันและเยี่ยมชมการผลิต
* กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
(ศุกร์)
๒๙ ส.ค. 2014
เวลา ๑๔.๐๐ -๑๖.๐๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจาก พลตำรวจตรี รอย อิงคไพโรจน์
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง บรรยายเรื่อง
"การเตรียมความพร้อมของข้าราชการตำรวจเพื่อ
เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน” ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด
จำนวน ๑๘๘ นาย ณ ห้องประชุม Library ชั้น B๑
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สยามสแควร์ ซอย ๖
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

กำหนดการ
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.
- ลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.
- ผบก.อก.บช.ก. กล่าวเปิดการสัมมนาและมอบนโยบาย
ในการปฎิบัติราชการ

เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.
บรรยายพิเศษ หัวข้อ "การเตียมความพร้อมของข้าราชการ
ตำรวจเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน"
โดย ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์

เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๕.๔๕ น.
-รับประทานอาหารว่าง

เวลา ๑๕.๔๕ - ๑๖.๐๐ น.
สรุปการบรรยายและตอบข้อซักถาม

เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๑๕ น.
บรรยายเรื่อง "จิตวิญญานตำรวจ"
โดย พันตำรวจโท สุมรภูมิ ไทยเขียว

เวลา ๑๗.๑๕ - ๑๘.๐๐ น.
แบ่งกลุ่มสัมมนา ๑๐ กลุ่ม วิทยากรกลุ่มละ ๒ คน
หลักการปฎิบัติตามแนวทางปฎิบัติตำรวจที่มีคุณภาพ
ทั้งระบบมาประยุกต์ใช้ในงานอำนวยการ
โดย พันตำรวจเอก เอกราช ลิ้มสังกาศ และ พันตำรวจเอก
สัญญา เนียมประดิษฐ์

เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐
รับประทานอาหารเย็น

กำหนดการมีพิธีบูชาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติองค์
พระพิฆเนศวร ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี(วัดแขก สีลม)
พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น.
พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา ๑๗.๓๐ น.
เสร็จพิธีอัญเชิญองค์พระพิฆเนศรออกแห่
(พฤหัสบดี)
๒๘ ส.ค. 2014
กำหนดการร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
ทำบุญอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับมารดา
นางเชื้อน อยู่พร้อม
(พุธ)
๒๗ ส.ค. 2014
เวลา ๑๑.๐๐ น.
กำหนดการนัดสนทนากับ นายกุลวุฒิ วนาสวัสดิ์ (ซี)
กรรมการผู้จัดการบริษัท โรงงานเภสัชกรรม แอตแลนติค จำกัด
ณ บ้านเลขที่ ๒๐๓๘ ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพฯ
(จันทร์)
๒๕ ส.ค. 2014
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจาก นางสาว สุตสิรี สุคนธรัตน์
กรรมการบริษัท ซิมพลิฟายเอ็ดดูเคชั่น จำกัดร่วมกับ
กองบัญชาการสอบสวนกลางโดยตำรวจท่องเที่ยว
บรรยายเรื่อง "ผลกระทบจากปัญหาการค้ามนุษย์ต่อเศรษฐกิจไทย"
ให้กับผู้ประกอบการเอกชนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
ตัวแทนชุมชน บุคลากรจากทุกภาคส่วน. จำนวน ๑๐๐ คน
ณ สโมสรกองทัพบก ห้องเทวกรรมรังรักษ์. ชั้น ๒
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
*ในการบรรยายครั้งนี้ มี พล.ต.ต. รอย อิงคโพโรจน์
รอง ผบช.ก. พล.ต.ต. อภิชัย ธิอามาตย์ ผบก.ทท.
และพ.ต.อ. ปัญญา ปิ่นสุข รอง ผบก. ปคม.ร่วมกันเปิด
"โครงการเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์"และมีการบรรยายให้ความรู้กับประชาชนผู้สนใจ
โดยร้อยตำรวจเอก ดร. นิติภูมิ นวรัตน์
พร้อมการแสดงของนักร้องขวัญใจผู้ใช้แรงงาน
ไมค์ ภิรมย์พร อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวได้
(อาทิตย์)
๒๔ ส.ค. 2014
เวลา ๑๘.๐๐ น.
กำหนดการ บ.ย.ส. ๑๑ ร่วมเป็นเกียรติในงานฉลอง
มงคลสมรส บุตร นายสันติ พร้อมพัฒน์ ณ โรงแรมพลาซ่า
แอทธินี คริสตัล ฮอลล์ (ชั้น ๓)
(เสาร์)
๒๓ ส.ค. 2014
กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ พันตำรวจโท หญิง
ณิชาภัทร พึ่งกลั่น (รองแจ๋ว) อดีตตำรวจติดตามคุณหญิง
ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๓๐ น.
และกำหนดการฌาปนกิจศพ วันอาทิตย์ที่ ๒๗ สิงหาคม
๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น.ณ วัดบางละมุง ตำบลบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
(ศุกร์)
๒๒ ส.ค. 2014
กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ นางอำไพ พุ่มแก้ว
ระหว่างวันที่ ๑๘ สิงหาคม ถึง วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗
(วันที่ ๒๓ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ พักสวด)
๑ กันยายน ๒๕๕๗
เวลา ๑๐.๐๐ น. - แสดงพระธรรมเทศนา
เวลา ๑๐.๓๐ น. - พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพุทธมนต์ -
ถวายภัตตาหารเพล
เวลา ๑๕.๓๐ น.- พระราชทานเพลิง

(ศุกร์)
๒๒ ส.ค. 2014
หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ระดับสูง รุ่นที่ ๕ ณ อาคารรวมหน่วยราชการ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
(พฤหัสบดี)
๒๑ ส.ค. 2014
เวลา ๐๙.๐๐ น.
กำหนดการนัดสนทนากับนายจรูญศักดิ์ สุขวัฒโน(แดง)
(เป็นนักทำสารคดี จัดทริปเดินทางจากกรุงเทพฯผ่านประเทศจีน
มองโกเลีย รัสเซีย และอีก ๑๑ ประเทศไปจนถึงฝรั่งเศส
ใช้เวลาเดินทาง ๕๘ วัน ขับรถ ๒๕,๐๐๐ กิโลเมตร ใน ๑๖ ประเทศ)
ที่บ้านราชนีติ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

เวลา ๑๒.๐๐ น.
กำหนดการนัดประชุมกับนายณัฐวราห์ แจ้งน้ำใจ
นายวรรณรงค์ วันทา ครั้งที่ ๑ ณ บ้านราชนีติ
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

(พุธ)
๒๐ ส.ค. 2014
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.
กำหนดการ ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
ได้รับเชิญจากนางพรรณสิริ กุลนาถศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย บรรยายเรื่อง
"การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"
ให้กับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจาก ๑๗ จังหวัด
จำนวน ๔๐๐ คน ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเซอร์ รีสอร์ท แอนด์สปา
ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

กำหนดการ
เวลา ๐๘.๓๐ น.
ลงทะเบียน
เวลา ๐๙.๐๐ น.
พิธีเปิดโดรงการประชุมวิชาการ อบจ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ
เวลา ๐๙.๓๐ น.
บรรยายเรื่อง ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและการกระจายอำนาจ
การถ่ายโอนการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย นายอักกพล พฤกษะวัน อดีตที่ปรึกษาระดับ ๑๑
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เวลา ๑๐.๓๐ น.
พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๐.๔๕ น.
บรรยายเรื่อง การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาเชิงอนุรักษ์
แบบยั่งยืนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
นายณฐกร โซ่จินดามณี ประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดพิษณุโลก
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.
บรรยายพิเศษเรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน โดย ร้อยตำรวจเอก ดร นิติภูมิ นวรัตน์
เวลา ๑๔.๓๐ น.
พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๔.๔๕ น.
ศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยว
(จันทร์)
๑๘ ส.ค. 2014
เวลา ๐๖.๓๐ น.(รอบเช้า)
กำหนดการชมรมนักศึกษา พตส.รุ่นที่ ๕ กลุ่มที่ ๓
หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
จัดการแข่งขันกอลฟ์การกุศล ประจำปี ๒๕๕๖
ชิงถ้วยเกียรติยศจาก นายศุภชัย สมเจริญ
ประธานกรรมการเลือกตั้ง ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้
ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่
เป็นกรรมการกลางด้วย ณ สนามกอลฟ์ เดอะรอยัลกอล์ฟ
แอนด์ คันทรี คลับ ลาดกระบัง ถนนลาดกระบัง กรุงเทพฯ
(อาทิตย์)
๑๗ ส.ค. 2014
เวลา ๑๗.๓๐ น.
กำหนดการมีพิธีบูชาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูต
องค์พระกฤษณะ ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี(วัดแขก สีลม)
- พิธีบูชาเย็น เริ่มเวลา ๑๗.๓๐ น.
เสร็จพิธีอัญเชิญองค์พระกฤษณะออกแห่
(เสาร์)
๑๖ ส.ค. 2014
เวลา ๑๘.๐๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจาก พลตรี นิรันดร สมุทรสาคร
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑ ประธานกรรมการ
นักศึกษา วปอ.๒๕๕๖ หมู่สิงโต ให้ร่วมงาน
"บอร์น ทู บี ไลออน" (Born 2B Lion) "กำเนิดสิงโต"
โดยรวมหมู่สิงโตทุกรุ่น ณ ห้องเดอะคอนเซอเวทอรี่
โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
* โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะสังสรรค์ สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หมู่สิงโตทุกรุ่น
ภายใต้บรรยากาศแบบย้อนยุค ๒๔๙๙...สิงโตครองเมือง
การแต่งกาย - เสื้อยืดดำ สิงโตเหลือง กางเกงยีน
ปลอกแขนลายสัก/สติ๊กเกอร์ แว่นดำกวนเมือง