มีบันทึกประจำวันทั้งหมด 2518 ครั้ง

[ หน้าแรก ]   [ ก่อนหน้า ]   [ ถัดไป ]   [ หน้าสุดท้าย ]  

หน้าที่ 51/84 ของทุกปี


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84       

[.แสดงทั้งหมด.] [ 2502 ]9[ 2503 ]9[ 2504 ]9[ 2505 ]9[ 2506 ]9[ 2507 ]9[ 2508 ]9[ 2509 ]
[ 2510 ]9[ 2511 ]9[ 2512 ]9[ 2513 ]9[ 2514 ]9[ 2515 ]9[ 2516 ]9[ 2517 ]
[ 2518 ]9[ 2519 ]9[ 2520 ]9[ 2521 ]9[ 2522 ]9[ 2523 ]9[ 2524 ]9[ 2525 ]
[ 2526 ]9[ 2527 ]9[ 2528 ]9[ 2529 ]9[ 2530 ]9[ 2531 ]9[ 2532 ]9[ 2533 ]
[ 2534 ]9[ 2535 ]9[ 2536 ]9[ 2537 ]9[ 2538 ]9[ 2539 ]9[ 2540 ]9[ 2541 ]
[ 2542 ]9[ 2543 ]9[ 2544 ]9[ 2545 ]9[ 2546 ]9[ 2547 ]9[ 2548 ]9[ 2549 ]
[ 2550 ]9[ 2551 ]9[ 2552 ]9[ 2553 ]9[ 2554 ]9[ 2555 ]9[ 2556 ]9[ 2557 ]
[ 2558 ]9[ 2559 ]9[ 2560 ]9[ 2561 ]9[ 2562 ]9[ 2563 ]9[ 2564 ]9[ 2565 ]
[ 2566 ]9[ 2567 ]9[ 2568 ]9[ 2569 ]9[ 2570 ]9[ 2571 ]9[ 2572 ]9[ 2573 ]
[ 2574 ]9[ 2575 ]9[ 2576 ]9[ 2577 ]9[ 2578 ]9[ 2579 ]9[ 2580 ]9[ 2581 ]
[ 2582 ]9[ 2583 ]9[ 2584 ]9[ 2585 ]9[ 2586 ]9[ 2587 ]9[ 2588 ]9[ 2589 ]
[ 2590 ]9[ 2591 ]9[ 2592 ]9[ 2593 ]9[ 2594 ]9[ 2595 ]9[ 2596 ]9[ 2597 ]
[ 2598 ]9[ 2599 ]9[ 2600 ]9[ 2601 ]9[ 2602 ]

 วัน/เดือน/ปี  รายละเอียด
(จันทร์)
๒๘ ก.ย. ๒๕๕๒
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ข้าพเจ้านัดประชุมที่อาคารสาธรธานี ถนนสาธรใต้ กรุงเทพฯ

เวลา ๑๓.๐๐ -๑๗.๐๐ น.
กำหนดการสัมมนาเรื่องการลงทุนที่ประเทศ UZBEKISTAN
ที่อาคาร บีโอไอ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
(อาทิตย์)
๒๗ ก.ย. ๒๕๕๒
กำหนดการเดินทางไปประเทศเคนยา ประเทศโมซัมบิก

(เสาร์)
๒๖ ก.ย. ๒๕๕๒
กำหนดการเดินทางไปประเทศเคนยา ประเทศโมซัมบิก

(ศุกร์)
๒๕ ก.ย. ๒๕๕๒
กำหนดการเดินทางไปประเทศเคนยา ประเทศโมซัมบิก
(พฤหัสบดี)
๒๔ ก.ย. ๒๕๕๒
กำหนดการเดินทางไปประเทศเคนยา ประเทศโมซัมบิก
(พุธ)
๒๓ ก.ย. ๒๕๕๒
กำหนดการจัดสัมมนาที่จังหวัดกาญจนบุรีรุ่นที่๔

กำหนดการเดินทางไปประเทศเคนยา ประเทศโมซัมบิก
(อังคาร)
๒๒ ก.ย. ๒๕๕๒
กำหนดการจัดสัมมนาที่จังหวัดกาญจนบุรีรุ่นที่๔

กำหนดการเดินทางไปประเทศเคนยา ประเทศโมซัมบิก


(จันทร์)
๒๑ ก.ย. ๒๕๕๒
กำหนดการจัดสัมมนาที่จังหวัดกาญจนบุรีรุ่นที่๔

กำหนดการเดินทางไปประเทศเคนยา ประเทศโมซัมบิก

(อาทิตย์)
๒๐ ก.ย. ๒๕๕๒
กำหนดการจัดสัมมนาที่จังหวัดกาญจนบุรี รุ่นที่๔

กำหนดการเดินทางไปประเทศเคนยา ประเทศโมซัมบิก

(เสาร์)
๑๙ ก.ย. ๒๕๕๒
กำหนดการจัดสัมมนาที่จังหวัดกาญจนบุรี รุ่นที่๔

กำหนดการเดินทางไปประเทศเคนยา ประเทศโมซัมบิก
(ศุกร์)
๑๘ ก.ย. ๒๕๕๒
เวลา ๐๐.๓๐ น.
กำหนดการเดินทางไปประเทศเคนยา ประเทศโมซัมบิก
(พฤหัสบดี)
๑๗ ก.ย. ๒๕๕๒
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
กำหนดการปิดสัมมนาที่จังหวัดกาญจนบุรี

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
กำหนดการบรรยายที่โรงเรียนบ้านเก่าวิทยา
จังหวัดกาญจนบุรี

เวลา ๑๕.๐๐ น.
กำหนดการเดินทางไปเยี่ยมชมรีสอร์ทอวตาร
จังหวัดอุทัยธานี
(พุธ)
๑๖ ก.ย. ๒๕๕๒
กำหนดการจัดสัมมนาที่จังหวัดกาญจนบุรี รุ่นที่๓

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับสถาบันวิจัย
และให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำหนดจัดสัมมนาเรื่อง โอกาสและลู่ทางการค้าการลงทุน
ในประเทศบอตสวานา เอธิโอเปียและแทนซาเนีย

เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนา

เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น.
พิธีเปิดการสัมมนา

เวลา ๐๙.๑๕ - ๑๒.๐๐ น.
อภิปรายเกี่ยวกับประเทศแทนซาเนีย เอธโอเปีย และบอตสวานา
โดย
-Host Countries (Country Focuses :Host Countries'
Point of views

-Botswana Ambassader Covered the jurisdiction of Thailand
conjunction with BEDIA's CEO

-Ethiopia Ambassador covered the jurisdiction of Thailand
or Mr Emphrem W/Sellasie ,Adviser to Minister of trade
and Industry , Ethiopia

-Tanzania Ambassador covered the jurisdiction of Thailand

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๒๐ น.
อภิปรายเรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ละประเทศ"
หัวข้อ 'พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างไทย - แอฟริกา'
โดยตัวแทนจากกระทรวงต่างประเทศ

นำเสนอผลการศึกษาโครงการด้านลู่ทางการลงทุน
และการประกอบธุรกิจในประเทศ แทนซาเนีย เอธิโอเปีย
และบอตสวานา
โดยคณะวิจัย
-นายชาญศักดิ์ ชูประสิทธิ์
นักวิจัยอาวุโส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประเทศบอตสวานา และเอธิโอเปีย
-Dr.Ngowi Honest Prosper
(นักวิจัยร่วม) Mzumbe University ประเทศแทนซาเนีย

Investment Opportunities and / orentering process
indoing business in

Tanzania present by Dr.Ngowi Honest Prosper
Co- Researcher, Mzumbe University, Tranzania

Botswana presented by TUR Researcher Mr Chansak

Ethiopia presented by TU Researcher MR Chansak

เวลา ๑๔.๒๐ - ๑๕.๓๐ น.
Case study by successful business persons
sharing experiences
Doing business and living in Botswana by
-H&A Jewelly/Diamond

Doing business and Living in Ethiopia
(Name (s )Will be released)

Doing business and living in Tanzania by
-Executive of Minor Intermational Pcl Operating
Anantara Spa in Dar es Salaam and Kirimanjaro

-ข้าพเจ้าได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและประสบการณ์การทำธุรกิจภายในประเทศ
ในทวีปอัฟริกา

เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
แสดงความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม

เวลา ๑๖.๐๐ น.
ปิดการสัมมนาโดยบริษัท บี โอ ไอ

ที่ห้องแมจิค๓ ชั้น๒ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
ถนนวิภาวดี - รังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

เวลา ๑๘.๐๐ น.
ข้าพเจ้านัดสนทนากับเจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน)
ที่โรงแรมโซฟีเทลเซ็นทรัลพลาซ่า กรุงเทพฯ
(อังคาร)
๑๕ ก.ย. ๒๕๕๒
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
กรมการปกครองโดยวิทยาลัยการปกครอง
ได้กำหนดให้มีการศึกษาอบรมหลักสูตร
นายอำเภอประจำปี ๒๕๒๒
ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากนายชูเกียรติ มุทธากาญจน์
อธิการวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง
ให้บรรยายหัวข้อวิชา
"แบบการฑูตและการประสานสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน"
ให้กับข้าราชการระดับชำนาญการซึ่งเป็น
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
จำนวน ๒๙๗ คน
ที่ห้องประชุมชั้น ๔ ตึกสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

เวลา ๑๔.๐๐ น.
ข้าพเจ้านัดสนทนากับผู้บริหารบริษัทโปรเซนเตอร์เทรด ๒๐๐๑ จำกัด
ที่บริษัทโปรเซนเตอร์เทรด ๒๐๐๑ จำกัด
๗๖/๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
กรุงเทพฯ

กำหนดการจัดสัมมนาที่จังหวัดกาญจนบุรี รุ่นที่๓
(จันทร์)
๑๔ ก.ย. ๒๕๕๒
กำหนดการจัดสัมมนาที่จังหวัดกาญจนบุรี รุ่นที่๓
(อาทิตย์)
๑๓ ก.ย. ๒๕๕๒
กำหนดการจัดสัมมนาที่จังหวัดกาญจนบุรี รุ่นที่๓
(เสาร์)
๑๒ ก.ย. ๒๕๕๒
กำหนดการสัมมนาวิชาการเรื่อง "นักบริหารกับการจัดการภาวะวิกฤต"
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.
กล่าวรายงานโดย อาจารย์ปนัดดา ทรัพย์สมาน
ประธานโปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์

กล่าวเปิดโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภา กาหยี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.
ข้าพเจ้าบรรยายเรื่อง "นักบริหารกับการจัดการภาวะวิกฤต"

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
อภิปรายแลกเปลี่ยนเรื่อง
"องค์กรปกครองท้องถิ่นกับการจัดการภาวะวิกฤต" โดย

นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

นายสมใจ สุวรรณศุภพนา
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต

นายสราวุธ ศรีสาคูคาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว

ดำเนินรายการโดย อาจารย์ศักดา ขจรบุญ
อาจารย์โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์

ที่ห้องประชุมโรงละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต
(ศุกร์)
๑๑ ก.ย. ๒๕๕๒
กำหนดการเดินทางไปประเทศคาซัสสถาน
(พฤหัสบดี)
๑๐ ก.ย. ๒๕๕๒
เวลา ๑๗.๐๐ น.
ข้าพเจ้านัดสนทนากับนางสาวเอื้ออัมพร จิวหานัง
ที่ล๊อบบี้โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
(พุธ)
๙ ก.ย. ๒๕๕๒
กำหนดการเดินทางไปประเทศคาซัสสถาน

กำหนดการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
และคณะผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
(อังคาร)
๘ ก.ย. ๒๕๕๒
กำหนดการเดินทางไปประเทศคาซัสสถาน
(จันทร์)
๗ ก.ย. ๒๕๕๒
กำหนดการเดินทางไปประเทศคาซัสสถาน

เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
ฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ข้าพเจ้าได้รับเชิญให้เข้่าร่วมประชุม
ที่ห้องรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์(๓๑๐๑๔)
ชั้น๑๐ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ ถนนนนทบุรี๑
จังหวัดนนทบุรี
(อาทิตย์)
๖ ก.ย. ๒๕๕๒
กำหนดการเดินทางไปประเทศคาซัสสถาน
(เสาร์)
๕ ก.ย. ๒๕๕๒
กำหนดการสัมมนาวิทยาลัยชุมชน :"ทางเลือกอุดมศึกษาเพื่อปวงชน"

เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียน

เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.
บรรยายธรรมเรื่อง "คุณธรรมความเป็นไทยหัวใจวิทยาลัยชุมชน"
โดย
พระอาจารย์สุพจน์ สทธาธิโก

เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
อภิปรายเรื่อง "ได้อะไรจากการศึกษาในวิทยาชุมชน"
โดย
ดร ฉันทวิทย์ สุชาตานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ เบญจกาญจน์
ศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชน
ผู้ดำเนินรายการ นางสาวสายสวรรค์ ขยันยิ่ง

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.
บรรยายพิเศษเรื่อง "ร่วมแรงร่วมใจกับวิทยาลัยชุมชน"
โดย
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.
อภิปรายเรื่อง "ร่วมแรงร่วมใจกับวิทยาลัยชุมชน"
โดย
ดร.ชุมพล พรประภา
นายปณิธิ ตั้งผาติ
นายสุเทพ นุชทรวง
ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
ผู้ดำเนินรายการอภิปราย นายอดิศักดฺ์ ศรีสม
ที่ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น ๔ - ๕ โซน D
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ
(ศุกร์)
๔ ก.ย. ๒๕๕๒
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุปถัมภ์ สายแสงจันทร์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
บรรยายเรื่อง "การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การเป็น
นักธุรกิจระหว่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ"
ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่๑ คณะบริหารธุรกิจ
ที่ห้องประชุมทวี บุณยเกตุ ชั้น๖ อาคารสำนักอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ถนนประชาชื่น กรุงเทพฯ

เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๓๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากพระราชวิสุทธิญาณ
เลขานุการ สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
บรรยายพิเศษเรื่อง "พุทธศาสนาในสังคมโลก"
ให้กับ นวก ภิกษุผู้จำพรรษา
ที่ห้องประชุมชั้น๑ อาคารมหามงกุฎราชวิทยาลัย
วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ

เวลา ๑๘.๓๐ น.
ข้าพเจ้าร่วมงานคืนสู่เหย้า วทบ.รุ่น๕๑
ที่หอประชุมเสนาปฎิพัทธ์ ใน ยศ.ทบ กรุงเทพฯ
(พฤหัสบดี)
๓ ก.ย. ๒๕๕๒
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้เชิญจากฐานทัพเรือสัตหีบ
บรรยายพิเศษเรื่อง
"ครอบครัวเข้มแข็งชุมชนเข้มแข็ง
สร้างความมั่นคงให้ประเทศได้"
ให้กับนายทหารชั้นผู้ใหญ่และนายทหารสัญญาบัตร
สังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ
ที่สโมสรสัญญาบัตรฐานทัพเรือสัตหีบ
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
(อังคาร)
๑ ก.ย. ๒๕๕๒
เวลา ๐๗.๒๐ น.
กำหนดการเดินทางกลับจากประเทศ UZBEKISTAN
(จันทร์)
๓๑ ส.ค. ๒๕๕๒
กำหนดการเดินทางไปประเทศ UZBEKISTAN
(อาทิตย์)
๓๐ ส.ค. ๒๕๕๒
กำหนดการเดินทางไปประเทศ UZBEKISTAN
(เสาร์)
๒๙ ส.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๑๔.๐๐ น.
ฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าพเจ้าจะไปประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒

กำหนดการเดินทางไปประเทศ UZBEKISTAN