มีบันทึกประจำวันทั้งหมด 2869 ครั้ง

[ หน้าแรก ]   [ ก่อนหน้า ]   [ ถัดไป ]   [ หน้าสุดท้าย ]  

หน้าที่ 51/96 ของทุกปี


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96       

[.แสดงทั้งหมด.] [ 2502 ]9[ 2503 ]9[ 2504 ]9[ 2505 ]9[ 2506 ]9[ 2507 ]9[ 2508 ]9[ 2509 ]
[ 2510 ]9[ 2511 ]9[ 2512 ]9[ 2513 ]9[ 2514 ]9[ 2515 ]9[ 2516 ]9[ 2517 ]
[ 2518 ]9[ 2519 ]9[ 2520 ]9[ 2521 ]9[ 2522 ]9[ 2523 ]9[ 2524 ]9[ 2525 ]
[ 2526 ]9[ 2527 ]9[ 2528 ]9[ 2529 ]9[ 2530 ]9[ 2531 ]9[ 2532 ]9[ 2533 ]
[ 2534 ]9[ 2535 ]9[ 2536 ]9[ 2537 ]9[ 2538 ]9[ 2539 ]9[ 2540 ]9[ 2541 ]
[ 2542 ]9[ 2543 ]9[ 2544 ]9[ 2545 ]9[ 2546 ]9[ 2547 ]9[ 2548 ]9[ 2549 ]
[ 2550 ]9[ 2551 ]9[ 2552 ]9[ 2553 ]9[ 2554 ]9[ 2555 ]9[ 2556 ]9[ 2557 ]
[ 2558 ]9[ 2559 ]9[ 2560 ]9[ 2561 ]9[ 2562 ]9[ 2563 ]9[ 2564 ]9[ 2565 ]
[ 2566 ]9[ 2567 ]9[ 2568 ]9[ 2569 ]9[ 2570 ]9[ 2571 ]9[ 2572 ]9[ 2573 ]
[ 2574 ]9[ 2575 ]9[ 2576 ]9[ 2577 ]9[ 2578 ]9[ 2579 ]9[ 2580 ]9[ 2581 ]
[ 2582 ]9[ 2583 ]9[ 2584 ]9[ 2585 ]9[ 2586 ]9[ 2587 ]9[ 2588 ]9[ 2589 ]
[ 2590 ]9[ 2591 ]9[ 2592 ]9[ 2593 ]9[ 2594 ]9[ 2595 ]9[ 2596 ]9[ 2597 ]
[ 2598 ]9[ 2599 ]9[ 2600 ]9[ 2601 ]9[ 2602 ]

 วัน/เดือน/ปี  รายละเอียด
(ศุกร์)
๔ ธ.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิิ่น กระทรวงมหาดไทย
บรรยายเรื่อง "การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
สังคมและสภาวะแวดล้อมต่อการพัฒนา "
ให้กับข้าราชการ/บุคลากร สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ ๓๕
ที่ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น
โรงแรมชาลีน่า กรุงเทพฯ
(พฤหัสบดี)
๓ ธ.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๑๐.๐๐ น.
ข้าพเจ้านัดสนทนากับนายสฤษดิพงษ์ รัตนาพต
ที่ห้องอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ ซอยสวนพลู เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.
ข้าพเจ้าอัดเทปรายการวิทยุ บ้านเขาเมืองเรา
ร่วมกับนางสาววริศรา เกษมศรี ออกอากาศทางสถานี
วิทยุคลื่นFM๙๙ MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
เวลา๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

(พุธ)
๒ ธ.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๐๗.๐๐ น.
ข้าพเจ้าอัดเทปรายการวิทยุ บ้านเขาเมืองเรา
ร่วมกับนางสาววริศรา เกษมศรี ออกอากาศทางสถานี
วิทยุคลื่นFM๙๙ MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
เวลา๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

เวลา ๑๖.๐๐ น.
ข้าพเจ้านัดประชุมกับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่อำเภอบางแสน จังหวัดชลบุรี
(อังคาร)
๑ ธ.ค. ๒๕๕๒
ข้าพเจ้าและคณะรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมโนโวเทล

ข้าพเจ้าและคณะเดินทางไปยอดเขานัมซาน
เพื่อชมวิวทิวทัศน์โดยรอบของกรุงโซลในมุมมอง ๓๖๐ องศา
ที่โซลทาวเวอร์

ข้าพเจ้าและคณะเดินทางไปชมพิพิธภัณฑ์หมี เท็ดดี้ แบร์

ข้าพเจ้าและคณะรับประทานอาหารกลางวัน
ณ ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น Bonobono

ข้าพเจ้าและคณะเดินทางไปเมียงดอง ศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำของเกาหลี
ห้างสรรพสินค้าล๊อตเต้ เมโทรมิโดป้า ห้างสรรพสินค้าชินเซเก ร้านมิกลิออร์ ฯลฯ

เวลา ๑๙.๒๐ น.
ข้าพเจ้าและคณะเดินทางจากสนามบินดินชอน สู่สนามบินสุวรรณภูมิ
โดยเที่ยวบิน KE ๖๕๓

เวลา ๒๓.๑๐ น.
ข้าพเจ้าและคณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
(จันทร์)
๓๐ พ.ย. ๒๕๕๒
ข้าพเจ้าและคณะรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมโนโวเทล

ข้าพเจ้าและคณะศึกษาดูงาน ณ Saemaeul Undong Leader Center
และ The National Agricultural Cooperative Federation : NACF
หรือ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งชาติของสาธารณรัฐเกาหลี

ข้าพเจ้าและคณะรับประทานอาหารเที่ยงเป็น ชาบู ชาบู และบิบิมบัพ

ข้าพเจ้าและคณะเดินทางไปหมู่บ้านนัมซาน
เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของชาวเกาหลีในอดีต
เช่น งานแต่งงาน การแสดงระบำหน้ากาก วาดภาพ
และการสาธิตหัตถกรรม

ข้าพเจ้าและคณะศึกษาการทำกิมจิ ที่ Kimchi School

ข้าพเจ้าและคณะแต่งชุดประจำชาติเกาหลีเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
และเข้าเยี่ยมศูนย์โสมเกาหลีของรัฐบาล

ข้าพเจ้าและคณะชมตลาดพื้นเมือง ทงแดมุน

ข้าพเจ้าและคณะรับประทานอาหารเย็นที่ ภัตตาคาร Ocean Seafood
เป็นขาปูยักษ์ หอยนางรม พาสต้า อาหารไทย อาหารเกาหลี ฯลฯ

ข้าพเจ้าและคณะพักที่โรงแรมโนโวเทล
(อาทิตย์)
๒๙ พ.ย. ๒๕๕๒
ข้าพเจ้าและคณะรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมโนโวเทล

ข้าพเจ้าและคณะเดินทางไปหมู่บ้านวัฒนธรรม
เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของชาวเกาหลีตั้งแต่สมัยโบราณ เรียนรู้การใช้ชีวิตประจำวัน
เครื่องใช้ไม้สอย การกินอยู่ การจัดตกแต่งบ้านของเกาหลีในแต่ละภูมิภาค
เรียนรู้เรื่องการศึกษา การแพทย์แผนโบราณ ศาสนา และครอบครัว ประเพณี
และการละเล่น

ข้าพเจ้าและคณะเดินทางไปวัดวาวูจองซา ซึ่งตั้งอยู่ที่ยงอิน จังหวัดคยองกีโด
เพื่อชมรูปสลักสะสมจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกมากกว่า ๓,๐๐๐ ชิ้น

ข้าพเจ้าและคณะรับประทานอาหารเที่ยง เป็นหมูย่างเกาหลี

ข้าพเจ้าและคณะเดินทางไปซัมซุงเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้ง

ข้าพเจ้าและคณะรับประทานอาหารเย็น เป็นอาหารบำรุงสุขภาพ
ประเภทไก่ตุ๋นโสม และดื่มเหล้าเกาหลี โชจู

ข้าพเจ้าและคณะชมนันทาโชว์ ซึ่งเป็นการแสดงเกี่ยวกับการทำอาหาร
โดยใช้อุปกรณ์ในครัวมาประกอบการแสดง

ข้าพเจ้าและคณะพักที่โรงแรมโนโวเทล
(เสาร์)
๒๘ พ.ย. ๒๕๕๒
เวลา ๐๖.๕๐ น.
ข้าพเจ้าและคณะเดินทางถึงสนามบินอินชอน

ข้าพเจ้าเดินทางไปเยือนพระราชวังชางด็อกกุง
ซึ่งได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก เมื่อ พ.ศ.2540

ข้าพเจ้าเดินทางไปวัดโชเกซา ซึ่งอยู่ใจกลางกรุงโซล

เวลา ๑๒.๐๐ น.
ข้าพเจ้ามีกำหนดการไปรับประทานพุลโกกิ เนื้อย่างเกาหลี

เวลา ๑๓.๐๐ น.
ข้าพเจ้าเดินทางไปพิพิธภัณฑ์กสิกรรม
เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์และประเพณีเกี่ยวกับกสิกรรมของสาธารณรัฐเกาหลี
พร้อมทั้งศึกษาอุปกรณ์การเกษตรของเกาหลี กว่า ๒,๐๐๐ ชิ้น

ข้าพเจ้าและคณะเดินทางไปซื้อของที่อินซาดง ถนนแอนทีค
ซึ่งเป็นถนนที่ผสมผสานความโบราณกับอารยธรรมสมัยใหม่
ในเมืองหลวงได้อย่างลงตัว ทั้งร้านแกลเลอรี่ ร้านศิลปะพื้นเมือง
ร้านขายวัตถุโบราณ ร้านสะสมแสตมป์ ฯลฯ ตามตรอกด้านหลังอินซาดง
จะเต็มไปด้วยร้านกาแฟ ร้านอาหารพื้นเมือง ฯลฯ

ข้าพเจ้าและคณะเดินทางไปรับประทานอาหาร พร้อมทั้งชมการแสดงดนตรี
และการเริงระบำประจำชาติเกาหลี ณ โคเรียนเฮ้าส์

ข้าพเจ้าและคณะพักที่โรงแรมโนโวเทล www.novotel.com
(ศุกร์)
๒๗ พ.ย. ๒๕๕๒
ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้
กำหนดเดินทาง
27 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2552 จำนวน 28 ท่าน
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2552 กรุงเทพ – กรุงโซล
เวลา 20.00 น. - คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 (ประตู 6 – 8) เคาน์เตอร์ M โดยสายการบิน โคเรียนแอร์
เวลา 22.40 น. - เครื่องออกมุ่งหน้าสู่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบิน KE 652
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2552 พระราชวังด็อกกุง –วัดโชเกซา – พิพิธภัณฑ์กสิกรรม –อินซาดง –โคเรียนเฮ้าส์
06.50 น. - ถึงสนามบินอินชอน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำคณะทุกท่านเดินทางเข้าชมพระราชวังด็อกกุง จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ วัดโชเกซา
เที่ยง - รับประทานอาหาร ณ ภัตราคาร
บ่าย - นำทุกท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กสิกรรม เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เปิดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2530และเปิดแสดงในรูปโฉมการเกษตรกว่า 2000 ชิ้น ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต จากนั้นให้ทุกท่านอิสระช็อปปิ้งที่ อินซาดง
เย็น - บริการอาหารเย็น ณ โคเรียนเฮาส์ (โชว์การแสดงดนตรีและการเริงระบำประจำชาติเกาหลี)
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2552 หมู่บ้านวัฒนธรรม (ซูวอน) –วัดวาวูจองซา – สวนสนกเอเวอร์แลนด์ – นันทาโชว์
เช้า - รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม เสร็จนำคณะทุกท่านเดินทางเข้าสู่ หม่บ้านวัฒนธรรม ทำให้เราได้เหนภาพตั้งแต่สมัยโบราณ การใช้ชีวิตประจำวัน เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ การกินการอยู่ การศึกษา การแพทย์แผนโบราณ ศาสนาและครอบครัว ประเพณีและการละเล่น หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางเข้าสู่วัดวาวูจองซา ซึ่งตั้งอยู่ในยงอิน จังหวัดคยองกีโด สร้างขึ้นในปี 1970 โดยนักบวชแฮด็อก เพื่อแสดงการตอบแทนความเมตตากรุณาของพระพุทธเจ้าในการรวมประเทศ ภายในมีรูปสลักสะสม จากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกมากกว่า 3,000 ชิ้น
เที่ยง - รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย - หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ “ซัมซุงเอเวอร์แลน์” สวนสนุกกลางแจ้งที่ดีที่สุดของประเทศเกาหลี พร้อมบัตรเครื่องเล่น (big 5) ให้ท่านได้เล่นเครื่องเล่นที่ตื่นตาตื่นใจมากมาย
เย็น - - รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ศึกษาดูงาน ณ Saemaeul Undong Leader Center – ศึกษาดูงาน ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งชาติ – หมู่บ้านนัมซาน – Kim chi school – ศูนย์โสมรัฐบาล – ตลาดทงแดมุน
เช้า - ศึกษาดูงาน ณ ณ Saemaeul Undong Leader Center – ศึกษาดูงาน ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งชาติ
เที่ยง - รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย - นำทุกท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านนัมซาน เป็นสถานที่อีกสถานที่หนึ่งที่ทุกท่านได้สัมผัสรูปแบบวิถีชีวิตของชาวเกา หลีในอดีตผ่านอาคารบ้านเรือนที่ได้รับการบูรณะในสภาพที่ดั่งเดิมหลังจากย้ ายมาจากตัวเมืองโซล จากนั้น นำท่านเยี่ยมชม "โสมเกาหลี..อันลือลั่นจากศูนย์โสมรัฐบาล” ให้ท่านได้พบและทราบเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ และเลือกซื้อหาได้ตามอัธยาศัยในราคาที่ปลอดภาษี
ค่ำ - รับประทานอาหารเย็น นำท่านสู่ที่พักที่โรงแรม NOVOTEL
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2552 โซลทาวเวอร์ – พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้ร์ – เมียงดอง
เช้า - รับประทานอาหาร ณ โรงแรม นำท่านขึ้นสู่ยอดเขานัมซาน ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับวิวทิวทัศน์โดยรอบของกรุงโซลในมุมมอง 360 องศา บนโซลทาวเวอร์
เที่ยง - รับประทานอาหารเสร็จ นำท่านสู่ เมืองดอง สยามสแควร์ของเกาหลี ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำของเกาหลี
19.20 น. - เดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยเที่ยวบิน KE 653
23.10 น. - ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

(ศุกร์)
๒๗ พ.ย. ๒๕๕๒
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากกรมสารบรรณทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย บรรยายเรื่อง
"ระบบสารสนเทศ ๓G"
ให้กับนายทหารกรมสารบรรณทหารจำนวน ๑๐๐ คน
ที่ห้องประชุม ๗๐๓ อาคาร๔ กรมสารบรรณทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

เวลา ๒๐.๐๐ น.
ข้าพเจ้าในฐานะผู้อำนวยการโครงการศึกษาความเป็นไปได้
และความเหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของหน่วยงาน
ที่กำกับ ดูแล และพัฒนาสหกรณ์
นำคณะ ๒๘ คน เดินทางไปศึกษาพิพิธภัณฑ์กสิกรรม
และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งชาติ ณ สาธารณรัฐเกาหลี

เวลา ๒๒.๔๐ น. ข้าพเจ้าและคณะเดินทางโดยเที่ยวบิน KE ๖๕๒
จากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
โดยใช้เวลาบิน ๕ ชั่วโมง
(พฤหัสบดี)
๒๖ พ.ย. ๒๕๕๒
เวลา ๑๓.๔๕ - ๑๔.๔๕ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา
ให้บรรยายพิเศษในงานประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ ประจำปี ๒๕๕๒
หัวข้อเรื่อง
"การท่องเที่ยวกับการบริหารงานเทศบาล"
ให้กับนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลภาคเหนือ
ที่โรงแรมเกทเวย์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
(พุธ)
๒๕ พ.ย. ๒๕๕๒
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ในฐานะกรรมการจัดการประกวดโครงการ
ประกวดการออกแบบบ้านเหล็ก
ข้าพเจ้าได้รับเชิญให้ร่วมเข้าประชุม
ที่ห้องประชุมชั้น๒ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
บรรยายเรื่อง
"ก้าวทันสังคมโลกในยุคปัจจุบัน"
ให้กับนักศึกษาจำนวน ๑๐๐๐ คน
ที่หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

กำหนดการงานสัมมนาเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย
และโอกาสใหม่ SME มีดังนี้

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.
ลงทะเบียน

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๓.๔๐ น.
ประธานกล่าวเปิดงานโดย
นางวัลลภา โปรษยานนท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบริหารความสัมพัน ธ์ธุรกิจ
ธนาคารทหารไทย

เวลา ๑๓.๔๐ - ๑๔.๓๐ น.
ภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจโดย
นายเสถียร ตันธนะสฤษด์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานธุรกิจตลาดเงินธนาคารทหารไทย

เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
การเงินตอบโจทย์ SME ไทยก้าวไกลไม่สะดุดโดย
นายปพนธ์ มังคละธนะกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการตลาดและผลิตภัณธ์ธุรกิจ SME

เวลา ๑๕.๑๕ - ๑๖.๓๐ น.
ข้าพบรรยายเรื่อง
"ผลกระทบโอกาสด้านการตลาดสำหรับ SME"
ให้กับผู้ประกอบการ SME จำนวน ๒๐๐ คน
ที่ห้องวังธารา โรงแรมอมารินลากูน จังหวัดพิษณูโลก

เวลา ๑๖.๓๐ น.
ข้าพเจ้าเดินทางต่อโดยรถยนต์เพื่อไปบรรยายที่จังหวัดพะเยา
ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

(อังคาร)
๒๔ พ.ย. ๒๕๕๒
เวลา ๑๐.๓๐ น.
ข้าพเจ้าเดินทางไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ
จังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อไปบรรยายที่จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดการงานสัมมนาเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย
และโอกาสใหม่ SME มีดังนี้

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.
ลงทะเบียน

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๓.๔๐ น.
ประธานกล่าวเปิดงานโดย
นางวัลลภา โปรษยานนท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบริหารความสัมพันธ์ธุรกิจ
ธนาคารทหารไทย

เวลา ๑๓.๔๐ - ๑๔.๓๐ น.
ภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจโดย
นายเสถียร ตันธนะสฤษด์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานธุรกิจตลาดเงินธนาคารทหารไทย

เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
การเงินตอบโจทย์ SME ไทยก้าวไกลไม่สะดุด
โดย นางมาลิน เชื้อธนะภิญโญ
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SME

เวลา ๑๕.๑๕ - ๑๖.๓๐ น.
ข้าพบรรยายเรื่อง
"ผลกระทบโอกาสด้านการตลาดสำหรับ SME"
ให้กับผู้ประกอบการ SME จำนวน ๒๐๐ คน
ที่ห้องเชียงใหม่๒ The Empress Convention Center
จังหวัดเชียงใหม่

เวลา ๑๘.๐๐ น.
ข้าพเจ้าเดินทางโดยรถยนต์เพื่อไปบรรยายที่จังหวัดพิษณุโลก
ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
(จันทร์)
๒๓ พ.ย. ๒๕๕๒
เวลา ๑๑.๐๐ น.
ในฐานะที่ปรึกษา นายก อบจ.กาญจนบุรี
ข้าพเจ้าร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระในพิธีเปิดศูนย์แสดง
และจำหน่าย OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
(อาทิตย์)
๒๒ พ.ย. ๒๕๕๒
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
ข้าพเจ้าอัดเทปรายการวิทยุ บ้านเขาเมืองเรา
ร่วมกับนางสาววริศรา เกษมศรี
ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุคลื่น FM๙๙ MHz
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์
ที่บ้านแด่แผ่นดิน ถนนขุมทอง - ลำต้อยติ่ง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

เวลา ๑๐.๐๐ น.
ข้าพเจ้านัดสนทนากับนายพุทธชาติ ช่วยราม
ที่บ้านแด่แผ่นดิน ถนนขุมทอง - ลำต้อยติ่ง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

เวลา ๑๔.๐๐ น.
ข้าพเจ้านัดพบแพทย์ ที่โรงพยาบาลกรุงเทพฯ
สาขาทองหล่อ ซอยสุขุมวิท๕๕ กรุงเทพฯ
(เสาร์)
๒๑ พ.ย. ๒๕๕๒
เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
กำหนดการพิธีเปิด
งานมหกรรมยานยนต์โลจิสติกไทยและเครื่องจักร์กลหนัก๒๐๐๙

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
-จัดแสดงและสาธิตนวัตกรรมยานยนต์และเครื่องจักรกลหนัก
-กิจกรรมร่วมสนุกตามบูธผู้สนับสนุนการจัดงาน
-บริการตรวจเช็คสภาพยานยนต์
-จำหน่ายอุปกรณ์และอไหล่ยนต์
-จำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด สินค้าโอทอป อาหาร
-กิจกรรมตรวจวัดสายตาประกอบแว่นฟรีให้เด็กนักเรียน
ที่ขาดโอกาสทางการเงิน

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๓๐ น.
-พิธีเปิดงานบริเวณบูธอีซูซุโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
-พิธีมอบทุนการศึกษา
-มอบรางวัลผูชนะการแข่งขันฝีมือช่าง
-ร่วมชมงาน "มหกรรมยานยนต์โลจิสติกส์ไทย
และเครื่องเครื่องจักรกลหนัก ๒๐๐๙"

เวลา ๑๓.๐๐ -๑๖.๓๐ น.
-การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๒

เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ข้าพเจ้าบรรยายเรื่อง "ธุรกิจบริการเตรียมตัวอย่างไร
เมื่อไทยเปิดเสรีกับอาเซียน"
ให้กับสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าภาคอีสาน
สมาชิกหอการค้านครราชสีมา
สมาชิกชมรมศิษย์เก่าช่างจักรกลหนัก
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคอิสาน
จำนวน ๓๒๐ คน
ถนนสุรนารายณ์ จังหวัดนครราชสีมา

เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
จัดรายการสินค้านาทีทอง ราคาต่ำกว่าทุน

เวลา ๑๙.๐๐ - ๑๙.๓๐ น.
-ประธานกล่าว
-จับรางวัลหางบัตรเชิญ
-การแสดงคอนเสิร์ตของนางสาวฝน ธนสุนทร

(ศุกร์)
๒๐ พ.ย. ๒๕๕๒
เวลา ๑๕.๔๕น.
เดินทางจากประเทศญี่ปุ่นกลับถึงประเทศไทย
(พฤหัสบดี)
๑๙ พ.ย. ๒๕๕๒
Natural Energy Use in Communities

11:30-12:30
Visit Seisen-ryo in Hokuto City,
Yamanashi Prefecture
for Wood Pellet Boiler
Briefing by Environmental Bureau of Yamanashi Prefecture

12:30-13:30
Lunch with a briefer representing
Environmental Bureau of Yamanashi Prefecture

14:00-14:45
Visit Hokuto Mega Solar Project
by NTT Facilities and NEDO

16:00-17:30
Visit Micro Hydraulic Power Generation in City of Tsuru
       
[Grand Prince Hotel Akasaka until November 19th]
(พุธ)
๑๘ พ.ย. ๒๕๕๒
Public Transportation System in the Capital ,
Urban Greening, Energy-saving Efforts in Skyscrapers

10:00-12:00
Briefing by Environmental Bureau and Traffic Bureau of Tokyo Metropolitan Government (Urban greening, Global Warming Measure by the Public Transportation System)  

Visit Tokyo Metropolitan Assembly Hall for rooftop afforestation

14:00-16:00
Visit Roppongi Hills (Greenery business, HVAC energy saving by the use of in-house power generation)

* Take metro from Tokyo Metropolitan Government to Roppongi Hills to experience the public transportation.
(อังคาร)
๑๗ พ.ย. ๒๕๕๒
Photovoltaic Generation
“STOP Global Warming, One Village One Product Campaign”
(Interview with high school students)

09:30-11:00
Visit Kyocera

13:30-15:00
Visit Kitakuwada High School in Kyoto,
“STOP Global Warming:
One Village, One Product Campaign Winner”

17:02-19:23
Travel from Kyoto to Tokyo by Shinkansen Bullet Train
(จันทร์)
๑๖ พ.ย. ๒๕๕๒
Japan’s Environmental Supports toward Asian Nations
(อาทิตย์)
๑๕ พ.ย. ๒๕๕๒
กำหนดการบรรยายที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน
(อาทิตย์)
๑๕ พ.ย. ๒๕๕๒
Environmental Education,
Environmental Awareness for Citizens
(Visit Community-Based Organization)

10:00-11:30
Visit Kitakyushu Environment Museum
Visit Community-based Volunteer Group
“Environmental Studies Supporters’ Association”   

Travel from Kitakyushu to Fukuoka
by Shinkansen Bullet Train

14:00-16:00
Visit Kyushu Electric Power Co.
Intelligent House for in-house power generation
and electric-cars.

16:30-17:30
Visit a non-profit organization (NPO) F-net Fukuoka
“Prevention of Global Warming-Fukuoka Citizens’ Broadcasting Station” for round-table discussion.
      
[Hotel Crown Palais Kitakyushu until November 15th]
(เสาร์)
๑๔ พ.ย. ๒๕๕๒
Waste-recycling,
Energy-recovery from Waste,
Next Generation Energy

09:53-12:56
Travel from Nagoya to Kitakyushu
by Shinkansen Bullet Train

15:15-17:30
Visit Kitakyushu Eco Town Center
Visit Next Generation Energy Park
(ศุกร์)
๑๓ พ.ย. ๒๕๕๒
Eco-cars (low-emission vehicle: LEV):
Hybrid-cars, Electric-cars, Fuel-cell-cars

11:50-13:34
Travel from Tokyo to Nagoya
by Shinkansen Bullet Train

15:00-17:00
Visit Toyota Motors Co.
Tsutsumi Plant for Briefing and
Hybrid Car “Prius” Production Line Tour
       
[Meitetsu Grand Hotel]
(พฤหัสบดี)
๑๒ พ.ย. ๒๕๕๒
Energy-saving Consumer Electronics/ Ecology Houses
(Efforts by Japanese Consumer Electronics Manufactures)

10:00-12:00
Briefing by Government Officials

14:00-15:00
Visit Panasonic Center Tokyo for
Energy-saving Consumer Electronics

16:00-18:00
Visit JHFC Park for Fuel-Cell Car Tour and Test-ride

[Grand Prince Hotel Akasaka in Tokyo until November 12th]
(พุธ)
๑๑ พ.ย. ๒๕๕๒
10:30-11:30 Orientation
14:00-16:00 Briefing by Government Officials

(อังคาร)
๑๐ พ.ย. ๒๕๕๒
เวลา ๐๘.๒๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากกระทรวงการต่างประเทศของประเทศญี่ปุ่น
ให้เดินทางไปดูงานในประเทศญี่ปุ่น
โดยรัฐบาลของญี่ปุ่นต้องการให้ข้าพเจ้ามีความรู้ด้านพลังงานทางเลือก
ข้าพเจ้าขอขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นมา ณ โอกาสนี้
(จันทร์)
๙ พ.ย. ๒๕๕๒
9.00 - 12.00 noon
Teaching Negotiation at Assumption University,
Suvarnabhumi Campus, Samutprakarn.

เวลา ๑๒.๐๐ น.
ข้าพเจ้าและทีมงานถ่ายรายการเปิดเลนส์ส่องโลก
ที่ Assumption University,
Suvarnabhumi Campus, Samutprakarn.

เวลา ๑๗.๐๐ น.
ข้าพเจ้าถ่ายสารคดีรายการ World Beyond เดินทางสร้างชาติ
ร่วมกับบุตรสาว นางสาวธมลวรรณ นวรัตน์
ที่บ้านแด่แผ่นดิน ถนนขุมทอง - ลำต้อยติ่ง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
(อาทิตย์)
๘ พ.ย. ๒๕๕๒
เวลา ๐๗.๔๕ น.
ข้าพเจ้ารับประทานอาหารเช้า
ที่ห้องอาหารของโรงแรม เค พี แกรนด์

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
ข้าพเจ้าบรรยายเรื่อง
“การพัฒนาการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล”
ผู้รับฟังการบรรยายประกอบ ด้วย
ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประมาณ ๓๕๐ คน

เวลา ๑๑.๔๕ น.
ข้าพเจ้าร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
กับคณะผู้จัดโครงการประชุ มสัมมนา
การยกระดับคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษา ประำจำปี ๒๕๕๓

เวลา ๑๒.๐๐ น.
ข้าพเจ้าเดินทางกลับกรุงเทพฯ
ระหว่างทางข้าพเจ้าขับรถเลียบชา ยฝั่งทะเล
อ.บ้านเพ จ.ระยอง เพื่อชมวิวทิวทัศน์ทางทะเล
ซึ่งนานมาแล้วที่ข้าพเจ้าไม่ค่อยได้มีโอกาสผ่อนคลาย
ซึ่งทำให้ข ้าพเจ้ารู้สึกสดชื่นขึ้น

เวลา ๑๗.๓๐ น.
ข้าพเจ้าเดินทางถึงบ้านพัก “บ้านแด่แผ่นดิน”
(เสาร์)
๗ พ.ย. ๒๕๕๒
เวลา ๑๖.๐๐ น.
ข้าพเจ้าเดินทางออกจากบ้านพัก
บ้านแด่แผ่นดิน
ถนนขุมทอง - ลำต้อยติ่ง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
ไปจังหวัดจันทบุรี
เพื่อบรรยายในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
ในการประชุมสัมมนา
การยกระดับคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๓
ของสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น.
ข้าพเจ้าร่วมรับประทานอาหารที่บ้านเพื่อนรุ่นพี่
ซึ่งบัดนี้เ ป็นพ่อค้าอัญมณีที่ร่ำรวยมาก
เพื่อนรุ่นพี่ท่านนี้เรียนคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ ครบ ๘ ปีจะต้องรีไทร์
หากไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ
ข้าพเจ้าจึงติวให้เป็นกรณีพิเศษฐานะท ี่เป็นคนจันทบุรี
ยังจำได้ว่า ต้องไปเปิดโรงแรมสอนกันกว่าจะผ่านได้
ต้องใช้ความพยายามกันนานน่าดู< br> จากจากท่านสำเร็จเป็นศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
ข้าพเจ้าก็ไม่เคยเจอท่านอีกเลยถึง ๒๖ ปี
จนกระทั่งคืนนี้

นอกจากรุ่นพี่หลายท่านจะมาทานอาหารด้วยกันแล้ว
ยังมีอดีตร ัฐมนตรีที่เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แนราษฎรจันทบุรี
มีรองผู้ว่าราชการจัง หวัดจันทบุรีฝ่ายทหาร
และผู้ใหญ่ของจังหวัดอีกหลายท่านมาทานด้วย

การเดินทางมาจันทบุรีครั้งนี้
ข้าพเจ้าขับรถยนต์มาเอง
เพราะมีนักการศึกษาชาวออสเตรเลียและ
เลขานุการเอกของ
สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยมาด้วย

เวลาประมาณ ๒๑.๓๐ น.
ข้าพเจ้าเข้าพักที่โรงแรม เค พี แกรนด์ อ.เมือง จ.จันทบุรี