มีบันทึกประจำวันทั้งหมด 2892 ครั้ง

[ หน้าแรก ]   [ ก่อนหน้า ]   [ ถัดไป ]   [ หน้าสุดท้าย ]  

หน้าที่ 51/97 ของทุกปี


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97       

[.แสดงทั้งหมด.] [ 2502 ]9[ 2503 ]9[ 2504 ]9[ 2505 ]9[ 2506 ]9[ 2507 ]9[ 2508 ]9[ 2509 ]
[ 2510 ]9[ 2511 ]9[ 2512 ]9[ 2513 ]9[ 2514 ]9[ 2515 ]9[ 2516 ]9[ 2517 ]
[ 2518 ]9[ 2519 ]9[ 2520 ]9[ 2521 ]9[ 2522 ]9[ 2523 ]9[ 2524 ]9[ 2525 ]
[ 2526 ]9[ 2527 ]9[ 2528 ]9[ 2529 ]9[ 2530 ]9[ 2531 ]9[ 2532 ]9[ 2533 ]
[ 2534 ]9[ 2535 ]9[ 2536 ]9[ 2537 ]9[ 2538 ]9[ 2539 ]9[ 2540 ]9[ 2541 ]
[ 2542 ]9[ 2543 ]9[ 2544 ]9[ 2545 ]9[ 2546 ]9[ 2547 ]9[ 2548 ]9[ 2549 ]
[ 2550 ]9[ 2551 ]9[ 2552 ]9[ 2553 ]9[ 2554 ]9[ 2555 ]9[ 2556 ]9[ 2557 ]
[ 2558 ]9[ 2559 ]9[ 2560 ]9[ 2561 ]9[ 2562 ]9[ 2563 ]9[ 2564 ]9[ 2565 ]
[ 2566 ]9[ 2567 ]9[ 2568 ]9[ 2569 ]9[ 2570 ]9[ 2571 ]9[ 2572 ]9[ 2573 ]
[ 2574 ]9[ 2575 ]9[ 2576 ]9[ 2577 ]9[ 2578 ]9[ 2579 ]9[ 2580 ]9[ 2581 ]
[ 2582 ]9[ 2583 ]9[ 2584 ]9[ 2585 ]9[ 2586 ]9[ 2587 ]9[ 2588 ]9[ 2589 ]
[ 2590 ]9[ 2591 ]9[ 2592 ]9[ 2593 ]9[ 2594 ]9[ 2595 ]9[ 2596 ]9[ 2597 ]
[ 2598 ]9[ 2599 ]9[ 2600 ]9[ 2601 ]9[ 2602 ]

 วัน/เดือน/ปี  รายละเอียด
(ศุกร์)
๘ ม.ค. ๒๕๕๓
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ มีนโยบาย
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
จึงได้จัดอบรมโครงการทิศทางการจัดการอุดมศึกษาในอนาคต

ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับเชิญให้บรรยายเรื่อง
"ทิศทางการจัดการอุดมศึกษาในอนาคต"
ที่ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร ๔๘
ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
(อังคาร)
๕ ม.ค. ๒๕๕๓
เวลา ๘.๓๐ น.
ในฐานะข้าพเจ้าเป็นประธานที่ปรึกษากลุ่มบริษัทบาลานซ์
ข้าพเจ้าเดินทางไปร่วมกับ
Mr. Peter Evans สัญชาตินิวซีแลนด์
เพื่อประชุมและนำเสนอโครงการสอนภาษาอังกฤษ
My First English Adventure
ของ Dr. Yael Bejarano สัญชาติอิสราเอล
กับ สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสำนักงานการศึกษาเอกชน
ที่สำนัก งานการศึกษาขั้นพื้นฐานเขต ๑
จังหวัดสมุทรปราการ

เวลา ๑๕.๐๐ น.
ข้าพเจ้าเดินทางไปจังหวัดตราด
เพื่อทำธุระให้น้องสาว นางนาถฤดี อยู่พร้อม
(จันทร์)
๔ ม.ค. ๒๕๕๓
เวลา ๑๖.๐๐ น.
ข้าพเจ้าถ่ายสารคดีรายการ World beyond(เดินทางสร้างชาติ)
ร่วมกับนางสาว ธมลวรรณ นวรัตน์ บุตรสาว
ที่บ้านแด่แผ่นดิน ถนนขุมทอง - ลำต้อยติ่ง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

เวลา ๑๙.๐๐ น.
ข้าพเจ้าจัดเลี้ยงงานปีใหม่ให้กับพนักงานกลุ่มบริษัทบาลานซ์
ที่ร้านอาหารย่านทาวน์อินทาวน์
(ศุกร์)
๑ ม.ค. ๒๕๕๓
ข้าพเจ้ายืนพนมพร้อมมาลัยดอกมะลิพวงเล็กอยู่ในอุ้งมือ
อยู่ ณ หน้าโบสถ์วัดบวรนิเวศวิหารราชวรมหาวิหาร
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นวัดฝ่ายธรรมยุตินิกาย
ที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ
กรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าอยู่หัวทรงสร้างขึ้น

ขณะกำลังฟังเสียพระสวดคาถาอยู่นั้น
พลันข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงพลุดังเป็นกัมปนาการ
พร้อมแสงสว่างพุ่งขึ้นเป็นดวงกระจายไป
ทั่วท้องสนามหลวงซึ่งอยู่บริเวณที่ไม่ไกลไปนัก

ข้าพเจ้าทราบได้ทันทีว่า
บัดนี้คือเวลา ๐๐.๐๑ น.
ของวันศุกร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓
ซึ่งเป็นห้วงช่วงปีใหม่

พระสวดไปอีกกว่า ๑๐ กว่านาทีก็หยุด
พุทธศาสนิกชนคนทั้งหลายที่ปรากฏกายรอบบริเวณโบสถ์
ต่างเยียดเสียดเบียดแทรกตัวเองเข้าไปยังชั้นในของโบสถ์
เพื่อรับแจกน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์
ซึ่งหมายรวมถึงข้าพเจ้าด้วย

สมองของข้าพเจ้าประหวัดกลับไป
ในคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๔
และต่อด้วยเช้าวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๕

ขณะนั้น
ข้าพเจ้าเป็นภิกษุและได้นั่งในโบสถ์
ของวัดบวรนิเวศวิหารราชวรมหาวิหาร
และได้สวดให้พรญาติโยมที่มาทำบุญด้วยเช่นกัน

เมื่อถึงเช้าของวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๕
ข้าพเจ้าก็ลาสิกขาเพื่อเตรียมเดินทางกลับไปรัสเซีย

๑ มกราคม ปีนี้ หลังจากวัดบวรนิเวศวิหารฯ แล้ว
ข้าพเจ้าเดินทางกลับมาที่บ้านแด่แผ่นดิน
เปิดบ้านหลังที่เป็นห้องพระ
ถวายดอกไม้พระ
และไหว้พระพุทธรูป
ไหว้บรรพบุรุษ
ไหว้พระพิฆเนศวร
เดินข้ามไปไหว้พระพรหม และศาลตายาย

ข้าพเจ้าเข้านอนประมาณ ๓.๐๐ น.

ข้าพเจ้าตื่นนอนด้วยเสียงโทรศัพท์ของนายเนติภูมิ นวรัตน์
หรือฮ็อบ-น็อบ บุตรชายคนโตที่โทรศัพท์มาสวัสดีปีใหม่

ข้าพเจ้าอยู่บ้านครึ่งวันแรก
บ่ายก็ขับรถยนต์คนเดียวเที่ยวไปแถวจังหวัดฉะเชิงเทรา
ลงไปทานอาหารริมแม่น้ำบางปะกง และกลับบ้าน

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
โทรศัพท์มาชวนไปทานอาหารกับครอบครัว
คือภรรยา และบุตรชายของท่านที่ร้านมดไฟ
ตรงข้ามโรงพยาบาลสมติเวช ถนนศรีนครรินทร์
ข้าพเจ้าจึงชวน Mr. Gary Holmes ไปด้วย

ตกราตรีก็ให้รางวัลตัวเองด้วยการขับรถเที่ยว
ข้าพเจ้าขับรถยนต์ไปแถวถนนรัชดาภิเษก
ข้าพเจ้าอยากขับรถเปิดเพลงที่ข้าพเจ้าชอบ
และดูกรุงเทพมหานครยามค่ำคืน
ซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้ทำอย่างนี้มานานหลายปีแล้ว

สมัยข้าพเจ้าเป็นข้าราชการตำรวจชั้นยศ
ร้อยตำรวจตรี ร้อยตำรวจโท
ข้าพเจ้าเหนื่อยมากกับวันขึ้นปีใหม่
เพราะต้องนำของขวัญไปตระเวนมอบแด่ผู้บังคับบัญชา
ข้าพเจ้ายังจำความเหนื่อยในสมัยนั้นได้ดี
เมื่อข้าพเจ้าเติบโตเป็นผู้ใหญ่
ปีใหม่ข้าพเจ้าจึงปิดบ้าน
ไม่ค่อยรับโทรศัพท์ของผู้ใด
ยกเว้นของบุตรธิดาและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทบาลานซ์
เพราะข้าพเจ้าไม่อยากเห็นความเหนื่อยของผู้อื่น

ความใฝ่ฝันปรารถนาในทุกวันขึ้นปีใหม่ของข้าพเจ้าคือ
ขอให้ข้าพเจ้าได้ไหว้พระและบรรพบุรุษ เท่านั้นก็พอ
(พุธ)
๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ข้าพเจ้านัดสนทนากับนายประจวบ จำปาทอง
ประธานบริษัทสตรองโปรมาร์ท จำกัด
ที่บริษัทสตรองโปรมาร์ท จำกัด(ตึกกวนอิม)
ถนนบางนา - ตราด กม.๙.๕ กรุงเทพฯ

เวลา ๑๕.๐๐ น.
ข้าพเจ้านัดสนทนากับนายสุพจน์ ภูมิใจตรง
ที่บ้านแด่แผ่นดิน ถนนขุมทอง - ลำต้อยติ่ง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
(อังคาร)
๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.
กำหนดการร่วมงานวันสถาปนาวิทยาลัยการทัพบก

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
ฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์
ข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุม
ที่ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น ๔ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์ ถนนนนทบุรี๑ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

กำหนดการไปร่วมงานปีใหม่
ที่บ้านนายพุทธชาติ ช่วยราม
(อาทิตย์)
๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๗.๐๐-๙.๐๐ น.
ข้าพเจ้าปั่นจักรยานจากหมู่บ้านเลคการ์เด้น
ไปตามถนนขุมทอง-ลำต้อยติ่ง
พอถึงทางแยกเข้าโรงเรียนวัดขุมทองที่ตัดใหม่
จึงขี่ไปทางนั้น ปรากฏว่าเจอหมา ๒ ตัวไล่กวด
จึงเปลี่ยนเส้นทางใหม่ไปทางโรงเรียนเพ็ชรทองคำ
ก็เจอหมาดักหน้าอีก
จึงย้อนกลับทาเส้นทางเดิม กะว่าจะปั่นไปจนถึงถนนสุวินทวงศ์
ปรากฏว่าอุปสรรคอยู่ที่หมาอีก
จึงแวะที่วัดกระทุ่งล้ม เจออดีตเจ้าอาวาสท่านพาไปดูโรงศพ
ซึ่งท่านเตรียมไว้สำหรับใช้เมื่อวันมรณะภาพมาถึง
การปั่นจักรยานในวันนี้ของข้าพเจ้าน่าจะได้ระยะทางรวม
ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร

เวลา ๑๑.๐๐ น.
ข้าพเจ้ามารับนายปีเตอร์ อีแวนส์ ชาวนิวซีแลนด์
และเดินทางไปสมทบกับนายเยฟกินี เบลลิงกี้ ชาวรัสเซีย
ที่บ้านของนายเยฟกินี เบลลิงกี้ี ที่เขตสามเสน กทม.

เวลา ๑๓.๐๐ น.
นายอีแวนส์ นายเบลลิงกี้ และข้าพเจ้า
เดินทางถึงสำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
และเดินทางขึ้นไปที่ห้องประชุมชั้น ๙ อาคาร ๙
เพื่อร่วมงานครบรอบ ๙๐ ปี ของนายกำพล วัชรพล
ครบรอบ ๖๐ ปีของการก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
และครบรอบ ๓๐ ปีของการก่อตั้งมูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

วันนี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
ถามข้าพเจ้ามา "มาด้วยเหมือนกันหรือ?"
เมื่อนึกได้ ท่านก็เลยพูดว่า "เอ้อ ลืมไปว่าทำงานอยู่ที่นี่นี่นา"

บุคคลทางการเมืองที่ข้าพเจ้าสนทนาด้วยก็มี
๑. นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง
รมว.อุตสาหกรรม
๒. ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี
รมว. เทคโนโลยีและสารสนเทศ
๓. นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์
รมช. ศึกษาธิการ
๔. นายแพทย์ พฤฒิชัย ดำรงรัตน์
รมช. การคลัง
๕. นายพินิจ จารุสมบัติ
อดีตรองนายกรัฐมนตรี
ฯลฯ

เวลา ๑๖.๐๐ น.
นายอีแวนส์ นายเบลลิงกี้ และข้าพเจ้า
ไปทานอาหารที่ร้านรสเสบียง แถวสามเสน
และเดินทางกลับมาที่บ้านแด่แผ่นดิน
เพื่อตรวจสัญญาที่ข้าพเจ้าจะทำกับบริษัท
My English Adventure"

คืนนี้ ข้าพเจ้าเขียนคอลัมน์เปิดฟ้สาส่องโลก
เป็นคอลัมน์สุดท้ายของ พุทธศักราช ๒๕๕๒
จะเริ่มเขียนใหม่อีกครั้ง ก็วันศุกร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓


(เสาร์)
๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๖.๐๐-๖.๓๐ น.
ข้าพเจ้าดูภาพยนตร์สารคดี World Beyond เดินทางสร้างชาติ
ตอนเกี่ยวกับศาสนารัสเซียออร์ทอดอกซ์ในประเทศไทย

๖.๓๐-๘.๓๐ น.
ข้าพเจ้าขี่จักรยานยี่ห้อไจแอนด์ที่ซื้อมาใหม่เมื่อวาน
ไปตามถนนขุมทอง-ลำต้อยติ่ง และวกกลับมาขี่ไปตามทาง
ที่ผ่านทุ่งนาข้าว นากุ้ง และบ่อปลาของชาวบ้านในจังหวัดฉะเชิงเทรา
เป็นการออกกำลังกายจริงๆ ครั้งแรกในรอบ ๗ ปี
โดยได้ระยะปลางประมาณ ๕๐ กิโลเมตร
ข้าพเจ้าอยากกลับไปสมัยเมื่อก่อนที่สามารถขี่จักรยาน
ได้ระยะทางวันละ ๑๐๐ กิโลเมตรโดยเฉลี่ย
ข้าพเจ้าสังเกตว่าหลังจากออกกำลังกาย เหงื่อออกมากกว่าเดิม
แม้แต่ขณะกำลังนั่งเขียนบันทึกประจำวันอยู่นี้ ก็มีเหงื่อออก

เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เปิดการบรรยาย
กระบวนวิชาการค้าและนโยบายการแข่งขัน (NG ๖๒๓)
ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ตามหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่๖
เนื้อหาเกี่ยวกับ แนวนโยบายการแข่งขันพร้อมแนวคิด
และความขัดแย้ง

ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับเชิญให้บรรยายเรื่อง
"การค้าและนโยบายการแข่งขัน" (NG 934)
ให้กับนักศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ที่ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคารวิทยบริการและบริหาร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
(ศุกร์)
๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๑๑.๓๐ น.
ณ ชั้น ๑๐ กระทรวงพาณิชย์ ถนนนนทบุรี ๑ จังหวัดนนทบุรี
ในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ข้าพเจ้ารับประทานอาหารเที่ยงร่วมกับ
ฯพณฯ นางพรทิวา นาคาศัย รมว. พาณิชย์
ฯพณฯ นายอลงกรณ์ พลบุตร รมช. พาณิชย์
ที่ปรึกษา รมช.พาณิชย์ และอธิบดีทุกกรมของกระทรวง

๑๕.๐๐ น.
ข้าพเจ้าเดินทางมาเลือกและซื้อรถจักรยานที่ร้าน World Bike
เลขที่ ๑๑๙/๑๐-๑๓ หมู่ ๙ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กทม. ๑๐๒๓๐ www.worldbike.co.th

ข้าพเจ้าเคยเป็นลูกค้าประจำร้านนี้ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๐
เคยซื้อรถจักรยานแบบสามารถพับและนำขึ้นเครื่องบินได้
จากร้านนี้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ และขี่ในหลายจังหวัดและหลายประเทศ
ภายหลังข้าพเจ้ามอบเป็นของขวัญให้เพื่อนที่อินเดียเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๔

หลังจากนั้น ข้าพเจ้าซื้อรถจักรยานจากร้าน World Bike อัีก ๒ คัน
แต่เด็กในบ้านนำไปซื้อของปากซอย จนรถไม่สามารถขี่ออกกำลังกาย
แบบที่ข้าพเจ้าเคยทำได้ ข้าพเจ้าจึงเลิกปั่นรถจักรยานตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๕
รำคาญเรื่องโซ่หลุดระหว่างทาง ต้องสุยจักรยานกลับบ้านหลายครั้ง

วันนี้ข้าพเจ้าซื้อรถจักรยานยี่ห้อง Giant รุ่น CRX 2 size s
ซึ่งผลิตในปี พ.ศ.๒๐๐๙ ราคาเต็ม ๓๕,๑๐๐ บาท
แต่เจ้าของร้านเห็นว่าข้าพเจ้าเป็นลูกค้าเก่า
จึงขายให้ข้าพเจ้าในราคาเพียง ๒๘,๐๐๐ บาท

เวลา ๑๙.๓๐-๒๐.๓๐ น.
กำหนดการบรรยายที่มัสญิสนูรุ้ลอิสลาม
ต. คลองหลวงแพ่ง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เรื่องโลกมุสลิม พ.ศ.๒๕๕๓
โดยมีผู้ฟังประมาณ ๔,๐๐๐ คน
และเก็บค่าน้ำชา
เพื่อซ่อมบำรุงสะพานข้ามคลองประเวศนบุรีรมย์
ได้จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท

เวลา ๒๒.๐๐ - ๒๔.๐๐ น.
ข้าพเจ้าไปงานคริสต์มาสที่บ้าน รศ.พัฒนะ เรือนใจดี
ที่เขตหนองจอก กทม.
(พฤหัสบดี)
๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๒
กำหนดการ งานแถลงผลดำเนินงาน อบจ.กระบี่ ประจำปี ๒๕๕๒

เวลา ๑๕.๐๐ น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมช้างเผือก สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกะบี่

เวลา ๑๕.๓๐ น.ประธาน(ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่)เดินทางถึงที่ประชุม
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ (นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล)
กล่าวรายงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (นายประสิทธิ์ โอสถานนท์) กล่าวเปิดงาน แถลงผลงานดำเนินงาน อบจ.กระบี่ประจำปี ๒๕๕๒

เวลา ๑๖.๐๐ น. ข้าพเจ้าบรรยายเรื่อง
"การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรภาครัฐ เอกชน และ ประชาสังคม ในการพัฒนาจังหวัดกระบี่ "
ณ ห้องประชุมช้างเผือก สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด กระบี่


เวลา ๑๘.๐๐ น. ร่วมรับประทานอาหารเย็น

เวลา ๑๘.๓๐ น. รับชม วีดีทัศน์ สรุปผลการดำเนินงาน อบจ.กระบี่ ประจำปี๒๕๕๒

เวลา ๑๙.๐๐ น.คณะผู้บริหารฯ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและหัวหน้าส่วนราชการแถลงผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๒

เวลา ๑๙.๓๐ น. ปิดงาน

เวลา ๒๑ .๐๐ น.
ข้าพเจ้าไปร่วมงานเลี้ยงที่ภัตตาคาร บาย อ็อตโต้. ซอยสุขุมวิท๒๐
ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
(พุธ)
๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ ๖๘
ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากวิทยาลัยการตำรวจ
ให้บรรยายวิชาสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา
หัวข้อ" ความสัมพันธ์ของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเซียตะวันออก"
ให้กับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่งรองผู้กำกับการ
จำนวน ๑๖๐ คน
ที่วิทยาลัยการตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
(พุธ)
๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๒
เวลา 13.00 -16.00 น.ได้รับเชิญจาก พันตำรวจเอกอิธิพงษ์ พัฒนานุพงษ์ รองผู้บังคับการฯ ผู้บังคับการวิทยาลัยการตำรวจ บรรยายเรื่อง "ความสัมพันธ์ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก" ให้กับรองผู้กำกับการหรือเทียบเท่า จำนวน 160 คน
(จันทร์)
๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๒
9.00 - 12.00 noon
Teaching Negotiation at Assumption University,
Suvarnabhumi Campus, Samutprakarn.

This is my second teaching on this subject
since 5th June 2000.

(อาทิตย์)
๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ข้าพเจ้าถ่ายสารคดีรายการ world beyond
ที่บ้านแด่แผ่นดิน ถนนขุมทอง - ลำต้อยติ่ง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

(พุธ)
๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากกรมสารบรรณทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย
บรรยายเรื่อง "สำเร็จได้ถ้าใจมั่น"
ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
กรมสารบรรณทหาร
ที่กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพ
อาคาร๔ ชั้น๗ ห้อง ๗๐๓ ถนนแจ้งวัฒนะ
(ซอยข้างการสื่อสารแห่งประเทศไทย)
กรุงเทพฯ
(อังคาร)
๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๒
กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)
สัมมนา “เปิดขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า.......เปิดโลกการค้าอัญมณีไทย”
และสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย
วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๕๒
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ กรมส่งเสริมการส่งออก ถนนรัชดา

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น. นายอิทธิพงษ์ พลบุตร
ประธานคณะอนุกรรมการวัตถุดิบ
อัญมณีและความร่วมมือระหว่างประเทศ
กล่าวรายงานการจัดสัมมนา

๐๙.๑๕– ๐๙.๓๐ น. นายอลงกรณ์ พลบุตร รมช. พณ
หรือ นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดี กรมส่งเสริมการส่งออก
กล่าวเปิดงานสัมมนา

๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๐ น. ชมวิดีโอ Presentation สาธารณรัฐโมซัมบิก

๐๙.๔๐ – ๑๐.๔๐ น. ร้อยตำรวจเอก .ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ บรรยายหัวข้อ
“โอกาสทองของนักลงทุนไทยในโมซัมบิก”

๑๐.๔๐ – ๑๐.๕๕ น. รับประทานน้ำชา/กาแฟ อาหารว่าง

๑๐.๕๕– ๑๑.๔๕ น. เสวนา “การแสวงหาวัตถุดิบอัญมณีในต่างประเทศ: อาชีพใหม่ที่ท้าทาย” โดย
๑.นายอิทธิพล พลบุตร
คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
๒.ร.ต.อ. ดร. นิติภูมิ นวรัตน์
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
๓. นายอดิศัย ธรรมคุปต์
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กรมเจรจาการค้า กระทรวงพาณิชย์
๔. ผศ.ดร. จักรพันธ์ สุทธิรัตน์
เลขานุการคณะอนุกรรมการจัดหาวัตถุดิบอัญมณี
และความร่วมมือระหว่างประเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

ดำเนินการโดย: -นายซุ่ยไฮ้ แซ่เอง
เลขาธิการสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและ เครื่องประดับ

๑๑.๔๕ – ๑๒.๔๕ น. ถาม & ตอบ

๑๒.๑๕ น. ร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน

๑๓.๓๐ – ๑๔.๑๐ น. แนะนำการเข้าสู่อาชีพนักค้าอัญมณี อาชีพที่ควรสงวนไว้กับประเทศไทย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

๑๔.๑๐– ๑๕.๓๐ น. Workshop “ลักษณะของพลอยจากแหล่งต่างๆในทวีปแอฟริกา” การสาธิต ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับเรื่องแหล่งและลักษณะของพลอย กับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(จันทร์)
๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๒
9.00 - 12.00 noon
Teaching Negotiation at Assumption University,
Suvarnabhumi Campus, Samutprakarn.

This is my second teaching on this subject
since 5th June 2000.

เวลา ๑๘.๐๐ น.
สถาบันวิทยาการตลาดทุน(วตท.)
เชิญนักศึกษา วตท. ร่วมงานเปิดตัวสมาคม วตท.
แต่งกาย color full (ใช้สีประจำรุ่น ๕ สีแดง)
ที่ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
พิธีเปิดสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน
วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก
รายละเอียดมีดังนี้

เวลา ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ลงทะเบียน/ถ่ายภาพที่ระลึกหน้างาน

เวลา ๑๙.๐๐ - ๑๙.๑๐ น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ และ ทักทาย
โดย คุณรวิฐา พงศ์นุชิต (วตท.๓)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
คุณจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี (วตท.๔)
กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

เวลา ๑๙.๑๐ - ๑๙.๒๐ น. กล่าวเปิดงาน
โดย คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา (วตท.๔)
นายกสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน

เวลา ๑๙.๒๐ - ๑๙.๕๐ น. เข้าสู่การเปิดตัวสมาคม ฯ อย่างเป็นทางการ
โดย ประธานนักศึกษา วตท.1-9

เวลา ๑๙.๕๐ - ๒๐.๐๐ น. เชิญคณะกรรมการสมาคม ฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๐.๑๐ น. ตัวแทนสมาคม ฯ มอบเงินสนับสนุน สถาบันวิทยาการตลาดทุน

โดย คุณภัทรียา เบญจพลชัย (วตท.1)
กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เวลา ๒๐.๑๐ - ๒๐.๒๐ น. การแสดงจากนักแสดงหญิงตัวแทน วตท.รุ่น ๑-๙

เวลา ๒๐.๒๐ - ๒๐.๓๐ น. การแสดงจากนักแสดงชายตัวแทน วตท.รุ่น ๑-๙

เวลา ๒๐.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. พิธีกรกล่าวประกาศรางวัล “ทีม WORK”

เวลา ๒๑.๓๐ - .......... สังสรรค์ กับวงดนตรี

(อาทิตย์)
๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๑๐.๐๐ น.
ข้าพเจ้านัดประชุมที่บ้านแด่แผ่นดิน ถนนขุมทอง - ลำต้อยติ่ง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
(ศุกร์)
๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๒
เวลา 14.30 - 16.00 น.
วาระการประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาวัตถุดิบอัญมณีและความร่วมมือระห ว่างประเทศ ครั้งที่ 4/ 2552 ณห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทย ชั้น 3 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
(ศุกร์)
๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๑๐.๐๐ น.
ข้าพเจ้านัดสนทนากับนายปีเตอร์
โรงเรียนมีนบุรี ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

เวลา ๑๔.๐๐ น.
ข้าพเจ้านัดประชุมที่กระทรวงพาณิชย์
สนามบินน้ำ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
(พฤหัสบดี)
๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๑๔.๐๐ น.
ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ข้าพเจ้าจะไปประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่๑๗/๒๕๕๒
ที่ศูนย์การศึกษาสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
(พุธ)
๙ ธ.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๑๓.๐๐ น.
ข้าพเจ้าเดินทางไปประชุมที่จังหวัดสระแก้ว
(อังคาร)
๘ ธ.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
บรรยายเรื่อง
"กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด CLMV สำหรับ SMEs"

-แหล่งตลาดใหม่ในCLMVน่าสนใจสำหรับ SMEs อย่างไร
-ลักษณะตลาดและลักษณะ/พฤติกรรมของกลุ่มพฤติกรรมในตลาด CLMV
-การทำธุรกิจร่วม/การหาPARTNERในตลาดCLMV
-ปัญหาอุปสรรคการเข้าสู่ตลาดCLMV
-กลยุทธ์ในการเจาะตลาดCLMV
-บทบาทของรัฐในการส่งเสริมตลาดCLMVเพื่อSMEs
ให้กับบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว)
ที่ห้องราชาวดี ชั้น๑๕ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม อาคาร ทีเอสทีทาวเวอร์
เลขที่๒๑ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ
(ศุกร์)
๔ ธ.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิิ่น กระทรวงมหาดไทย
บรรยายเรื่อง "การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
สังคมและสภาวะแวดล้อมต่อการพัฒนา "
ให้กับข้าราชการ/บุคลากร สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ ๓๕
ที่ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น
โรงแรมชาลีน่า กรุงเทพฯ
(พฤหัสบดี)
๓ ธ.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๑๐.๐๐ น.
ข้าพเจ้านัดสนทนากับนายสฤษดิพงษ์ รัตนาพต
ที่ห้องอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ ซอยสวนพลู เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.
ข้าพเจ้าอัดเทปรายการวิทยุ บ้านเขาเมืองเรา
ร่วมกับนางสาววริศรา เกษมศรี ออกอากาศทางสถานี
วิทยุคลื่นFM๙๙ MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
เวลา๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

(พุธ)
๒ ธ.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๐๗.๐๐ น.
ข้าพเจ้าอัดเทปรายการวิทยุ บ้านเขาเมืองเรา
ร่วมกับนางสาววริศรา เกษมศรี ออกอากาศทางสถานี
วิทยุคลื่นFM๙๙ MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
เวลา๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

เวลา ๑๖.๐๐ น.
ข้าพเจ้านัดประชุมกับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่อำเภอบางแสน จังหวัดชลบุรี
(อังคาร)
๑ ธ.ค. ๒๕๕๒
ข้าพเจ้าและคณะรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมโนโวเทล

ข้าพเจ้าและคณะเดินทางไปยอดเขานัมซาน
เพื่อชมวิวทิวทัศน์โดยรอบของกรุงโซลในมุมมอง ๓๖๐ องศา
ที่โซลทาวเวอร์

ข้าพเจ้าและคณะเดินทางไปชมพิพิธภัณฑ์หมี เท็ดดี้ แบร์

ข้าพเจ้าและคณะรับประทานอาหารกลางวัน
ณ ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น Bonobono

ข้าพเจ้าและคณะเดินทางไปเมียงดอง ศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำของเกาหลี
ห้างสรรพสินค้าล๊อตเต้ เมโทรมิโดป้า ห้างสรรพสินค้าชินเซเก ร้านมิกลิออร์ ฯลฯ

เวลา ๑๙.๒๐ น.
ข้าพเจ้าและคณะเดินทางจากสนามบินดินชอน สู่สนามบินสุวรรณภูมิ
โดยเที่ยวบิน KE ๖๕๓

เวลา ๒๓.๑๐ น.
ข้าพเจ้าและคณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
(จันทร์)
๓๐ พ.ย. ๒๕๕๒
ข้าพเจ้าและคณะรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมโนโวเทล

ข้าพเจ้าและคณะศึกษาดูงาน ณ Saemaeul Undong Leader Center
และ The National Agricultural Cooperative Federation : NACF
หรือ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งชาติของสาธารณรัฐเกาหลี

ข้าพเจ้าและคณะรับประทานอาหารเที่ยงเป็น ชาบู ชาบู และบิบิมบัพ

ข้าพเจ้าและคณะเดินทางไปหมู่บ้านนัมซาน
เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของชาวเกาหลีในอดีต
เช่น งานแต่งงาน การแสดงระบำหน้ากาก วาดภาพ
และการสาธิตหัตถกรรม

ข้าพเจ้าและคณะศึกษาการทำกิมจิ ที่ Kimchi School

ข้าพเจ้าและคณะแต่งชุดประจำชาติเกาหลีเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
และเข้าเยี่ยมศูนย์โสมเกาหลีของรัฐบาล

ข้าพเจ้าและคณะชมตลาดพื้นเมือง ทงแดมุน

ข้าพเจ้าและคณะรับประทานอาหารเย็นที่ ภัตตาคาร Ocean Seafood
เป็นขาปูยักษ์ หอยนางรม พาสต้า อาหารไทย อาหารเกาหลี ฯลฯ

ข้าพเจ้าและคณะพักที่โรงแรมโนโวเทล
(อาทิตย์)
๒๙ พ.ย. ๒๕๕๒
ข้าพเจ้าและคณะรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมโนโวเทล

ข้าพเจ้าและคณะเดินทางไปหมู่บ้านวัฒนธรรม
เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของชาวเกาหลีตั้งแต่สมัยโบราณ เรียนรู้การใช้ชีวิตประจำวัน
เครื่องใช้ไม้สอย การกินอยู่ การจัดตกแต่งบ้านของเกาหลีในแต่ละภูมิภาค
เรียนรู้เรื่องการศึกษา การแพทย์แผนโบราณ ศาสนา และครอบครัว ประเพณี
และการละเล่น

ข้าพเจ้าและคณะเดินทางไปวัดวาวูจองซา ซึ่งตั้งอยู่ที่ยงอิน จังหวัดคยองกีโด
เพื่อชมรูปสลักสะสมจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกมากกว่า ๓,๐๐๐ ชิ้น

ข้าพเจ้าและคณะรับประทานอาหารเที่ยง เป็นหมูย่างเกาหลี

ข้าพเจ้าและคณะเดินทางไปซัมซุงเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้ง

ข้าพเจ้าและคณะรับประทานอาหารเย็น เป็นอาหารบำรุงสุขภาพ
ประเภทไก่ตุ๋นโสม และดื่มเหล้าเกาหลี โชจู

ข้าพเจ้าและคณะชมนันทาโชว์ ซึ่งเป็นการแสดงเกี่ยวกับการทำอาหาร
โดยใช้อุปกรณ์ในครัวมาประกอบการแสดง

ข้าพเจ้าและคณะพักที่โรงแรมโนโวเทล
(เสาร์)
๒๘ พ.ย. ๒๕๕๒
เวลา ๐๖.๕๐ น.
ข้าพเจ้าและคณะเดินทางถึงสนามบินอินชอน

ข้าพเจ้าเดินทางไปเยือนพระราชวังชางด็อกกุง
ซึ่งได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก เมื่อ พ.ศ.2540

ข้าพเจ้าเดินทางไปวัดโชเกซา ซึ่งอยู่ใจกลางกรุงโซล

เวลา ๑๒.๐๐ น.
ข้าพเจ้ามีกำหนดการไปรับประทานพุลโกกิ เนื้อย่างเกาหลี

เวลา ๑๓.๐๐ น.
ข้าพเจ้าเดินทางไปพิพิธภัณฑ์กสิกรรม
เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์และประเพณีเกี่ยวกับกสิกรรมของสาธารณรัฐเกาหลี
พร้อมทั้งศึกษาอุปกรณ์การเกษตรของเกาหลี กว่า ๒,๐๐๐ ชิ้น

ข้าพเจ้าและคณะเดินทางไปซื้อของที่อินซาดง ถนนแอนทีค
ซึ่งเป็นถนนที่ผสมผสานความโบราณกับอารยธรรมสมัยใหม่
ในเมืองหลวงได้อย่างลงตัว ทั้งร้านแกลเลอรี่ ร้านศิลปะพื้นเมือง
ร้านขายวัตถุโบราณ ร้านสะสมแสตมป์ ฯลฯ ตามตรอกด้านหลังอินซาดง
จะเต็มไปด้วยร้านกาแฟ ร้านอาหารพื้นเมือง ฯลฯ

ข้าพเจ้าและคณะเดินทางไปรับประทานอาหาร พร้อมทั้งชมการแสดงดนตรี
และการเริงระบำประจำชาติเกาหลี ณ โคเรียนเฮ้าส์

ข้าพเจ้าและคณะพักที่โรงแรมโนโวเทล www.novotel.com