Next event

กำหนดการขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวาย
ผ้าพระกฐิน พระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗
โดยสำนักงานราชเลขาธิการ สภาการศึกษาทอดถวาย

เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

คอลัมน์ประจำวัน

คอลัมน์ประจำวัน

  • เปิดฟ้า ภาษาโลก

I have a brain fag.

31/10/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

In the morning/ tomorrow morning

30/10/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

By far the best actor

29/10/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

It is much too far to walk.

28/10/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

Run the family

27/10/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

รับใช้แม่บ้านไทย ในต่างประเทศ (3)

25/10/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

รับใช้แม่บ้านไทยในต่างประเทศ (2)

24/10/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

รับใช้แม่บ้านไทย ในต่างประเทศ (1)

23/10/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

Indoor/indoors/o’clock

22/10/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

Free translation

21/10/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

Quid pro quo/ consort/ faint

20/10/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

Remember + to do something/ doing something

18/10/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

Remind somebody of somebody/ something

17/10/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

Shot at point–blank range

16/10/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................
  • กำลังจะเป็น 2 ค่ายคล้ายสงครามเย็นอีกแล้ว
    คุณนิติ นวรัตน์ 29/10/2557
  • ต้อง​เปลี่ยน​มิติ​การ​ขาย​ข้าว​ไทย​ครับ
    คุณนิติ นวรัตน์ 16/10/2557