Next event

กำหนดการ ร้อยตำรวจเอก ดร. นิติภูมิ นวรัตน์
ได้รับเชิญจาก พลตำรวจเอก วรพงษ์ ชิวปรีชา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
นางนภัสสร จิระพาณิชย์เจริญ และนายชัชชัย - นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา เพื่อเป็นเกียรติ และร่วมในงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในพิธีมงคลสมรสระหว่าง นางสาวธนิยา อำมฤตโชติ และ นายจักรพงศ์ สุเมธโชติเมธา

เวลา ๑๘.๓๐ น.
ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์(ชั้น ๓ แอทธินี ทาวเวอร์) โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน

คอลัมน์ประจำวัน

คอลัมน์ประจำวัน

  • เปิดฟ้า ภาษาโลก

I am floored.

01/08/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

Quote/ a five-storeyed building

31/07/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

No happiness without alloy/ behoove

30/07/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

In the west of..../to the west of....

29/07/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

How’ Joe?/What’s Joe like/North Korea/ East Sussex

28/07/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

Appear in a full fig

26/07/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

Let me sing you to sleep.

25/07/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

I built this house for a song.

24/07/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

I brought up the rear

23/07/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

Crack/reach

22/07/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

You are cracked!

21/07/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

The cordon of the White Elephant

19/07/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

Companionate marriage

18/07/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

Extend my warmest greetings

17/07/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................
  • ธง เพลง เครื่องหมาย และคำปราศรัยของฮิตเลอร์
    คุณนิติ นวรัตน์ 25/07/2557