Next event

กำหนดการ ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ เดินทางไปร่วมงานวันคล้ายวันเกิดพระอุดมวัฒนมงคล เจ้าอาวาสวัดถ้ำวัฒนมงคล อายุครบ ๖๐ ปี

เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ วัดถ้ำวัฒนมงคล อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

คอลัมน์ประจำวัน

คอลัมน์ประจำวัน

  • เปิดฟ้า ภาษาโลก

ใช้ บุพบท on ให้ถูก (2)

02/09/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

ใช้บุพบท on ให้ถูก

01/09/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

Quit yourself like a man.

30/08/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

Presumption ข้อสันนิษฐาน

29/08/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

I’m not familiar with his view.

28/08/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

Flank/hay/hey/hey-day

27/08/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

S’long/tiens/t.i.d.

26/08/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

I am in a hole.

25/08/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

ใช้ Preposition ให้ถูก

23/08/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

Most + noun

22/08/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

Be hollow-hearted

21/08/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

Looking forward to + Ving

20/08/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

ขอโทษโดยใช้ apologize

19/08/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

John is in a nark.

18/08/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................