Next event

กำหนดการร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม กรุงเทพฯ การแต่งกาย - แต่งชุดขาวพร้อมหมวก/สูท

เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม กรุงเทพฯ

คอลัมน์ประจำวัน

คอลัมน์ประจำวัน

 • เปิดฟ้า ภาษาโลก

Indoor/indoors/o’clock

22/10/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

Free translation

21/10/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

Quid pro quo/ consort/ faint

20/10/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

Remember + to do something/ doing something

18/10/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

Remind somebody of somebody/ something

17/10/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

Shot at point–blank range

16/10/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

I see your point.

15/10/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

From my point of view/ in my opinion

14/10/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

I owe not any man.

13/10/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

Best man/brides–maids/bed

11/10/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

Happening และ event ต่างกันยังไง?

10/10/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

How do you do?/ mutton

09/10/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

Somebody/ a long time/ long

08/10/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

Is anybody home?/ Is anybody at home?

07/10/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................
 • ต้อง​เปลี่ยน​มิติ​การ​ขาย​ข้าว​ไทย​ครับ
  คุณนิติ นวรัตน์ 16/10/2557
 • เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร : เดนมาร์ก/ สวีเดน
  คุณนิติ นวรัตน์ 13/10/2557
 • คัด​ครู​อาจารย์​ให้​ละเอียด​กว่า​นี้​หน่อย
  คุณนิติ นวรัตน์ 10/10/2557
 • 9 ตุลาคม พบกันที่วัดคุณแม่จันทร์ เขตประเวศ
  คุณนิติ นวรัตน์ 07/10/2557